Protokoll

Här finns protokoll från styrelsen, arbetsutskottet och årsmöten.Protokoll 2023

Styrelseprotokoll

Styrelsemöte 2023-11-24:

25 Knapp Protokoll

Styrelsemöte 2023-10-20:

25 Knapp Protokoll

Styrelsemöte 2023-09-13:

25 Knapp Protokoll

25 Knapp Bilaga 125 Knapp Bilaga 2

25 Knapp Bilaga 325 Knapp Bilaga 425 Knapp Bilaga 5
Handlingar till punkter i dagordningen:

a) FINSAM
b) Statistik från förbunden i Stockholms län 2022
c) Regeringsbeslut Stiftelsen 1000 Möjligheter
d) Ändring regleringsbrev 2023 avseende Jämy

Styrelsemöte 2023-08-17:

25 Knapp Protokoll

25 Knapp Bilaga 125 Knapp Bilaga 2

25 Knapp Bilaga 3
Handlingar till punkter i dagordningen:

a) Resultat av Finansiell samordning 22 juni 2023
b) Uppsägning av köp av tjänst gällande indikatorer
c) NNS förstudie om samverkan 2023/24 
d) Finsam - finansiell samordning

Styrelsemöte 2023-05-30:

25 Knapp Protokoll25 Knapp Bilaga Med 2

25 Knapp Bilaga 325 Knapp Bilaga 425 Knapp Bilaga 525 Knapp Bilaga 6

Mentimeterundersökning (pdf)

Styrelsemöte 2023-03-09:

25 Knapp Protokoll

25 Knapp Bilaga 125 Knapp Bilaga 225 Knapp Bilaga 325 Knapp 4A25 Knapp 4B

Handlingar till punkter i dagordningen:

Sammanträdesprotokoll från Västra Värmland & Norra Dalsland Samordningsförbund 

Svar på remiss om myndighetsgemensam plan och livshändelsekartläggning

Styrelsemöte 2023-01-25:

25 Knapp Protokoll

 

AU-protokoll

Årsmöte och Medlemsmöte

Årsmötet hölls 17 april 2023 
Protokoll från årsmötet

Medlemsmöte hölls 24 november 2023
Protokoll från medlemsmötet


Protokoll 2022

Styrelseprotokoll

Knapp Styrbeslut Under Aret

Styrelsemöte 2022-11-09:

25 Knapp Protokoll25 Knapp Bilaga 125 Knapp Bilaga 225 Knapp Bilaga 325 Knapp Bilaga 625 Knapp Bilaga 7

Handlingar till punkter i dagordningen:

25 Knapp Punkt 19B25 Knapp 19C25 Knapp 19 D25 Knapp 19 E25 Knapp 19 F25 Knapp 19 G

25 Knapp 19 H25 Knapp 19 I

Styrelsemöte 2022-09-07:

25 Knapp Protokoll25 Knapp Bilaga 125 Knapp Bilaga 225 Knapp Bilaga 325 Knapp Bilaga 425 Knapp Bilaga 7

Styrelsemöte 2022-06-28:

25 Knapp Protokoll25 Knapp Bilaga 1AKnapp Bilaga 1BKnapp Bilaga 1CKnapp Bilaga 1DKnapp Bilaga 1E

Knapp Bilaga 1F

25 Knapp Bilaga 225 Knapp Bilaga 325 Knapp Bilaga 4Knapp Bilaga 5AKnapp Bilaga 5BKnapp Bilaga 5CKnapp Bilaga 5DKnapp Bilaga 6AKnapp Bilaga 6B

Styrelsemöte 2022-04-12:

25 Knapp Protokoll

25 Knapp Bilaga Med 2

Styrelsemöte 2022-03-17:

25 Knapp Protokoll25 Knapp Bilaga 125 Knapp Bilaga 225 Knapp Bilaga 425 Knapp Bilaga 5

Styrelsemöte 2022-02-09:

25 Knapp Protokoll

Styrelsemöte 2022-01-12:

25 Knapp Protokoll

Årsmöte och Medlemsmöte

Årsmötet hölls 3 juni 2022 
Protokoll från årsmötet

Ordinarie Medlemsmöte 7 december 2022
Protokoll från medlemsmötet

Extra Medlemsmöte 7 oktober 2022
Protokoll från medlemsmötet


Protokoll 2021


Protokoll 2020


Protokoll 2019

Styrelseprotokoll

Styrelsemöte 2019-10-29
Styrelsemöte 2019-08-16

Styrelsemöte 2019-05-29

Styrelseprotokoll 2019-03-27
(konstituerande styrelsemöte) Protokollet kan rekvieras via mail från NNS sekreterare.
Styrelsemöte 2019-03-01
Styrelsemöte 2019-01-24

Årsmöte och medlemsmöte

Protokoll från årsmötet som hölls 26 mars 2019
Del 1 (av 2)
Del 2 (av 2)

Medlemsmöte hölls 30 oktober 2019
Protokoll från medlemsmötet
Bilaga: Reviderad budget


Protokoll 2018


Protokoll 2017


Protokoll 2016


Protokoll 2015


Protokoll 2014


Protokoll 2013


Protokoll 2012


Protokoll 2011

Den 1 januari 2012 gick NNS samman med IFFK och bildade föreningen NNS. Här nedan är protokollen sorterade för respektive organisation separat. 

Styrelseprotokoll NNS

Styrelsemöte 11-10-28
Styrelsemöte 11-09-26
Styreslemöte 11-08-19
Styrelsemöte 11-05-20
Styrelsemöte 11-04-14
Styrelsemöte 11-03-18
Styrelsemötel 11-02-07
Styrelsemöte 11-01-21

Styrelseprotokoll IFFK

Styrelsemöte nr 6/11-12-07
Styrelsemöte nr 3/11-05-14

Styrelsemöte nr 2/11-05-14

 


Protokoll 2010


Protokoll 2009