Protokoll

Här finns protokoll från styrelsen, arbetsutskottet och årsmöten.


Protokoll 2020

Årsmöte

Årsmöte kommer att hållas den 24 mars i samband med Finsamkonferensen i Halmstad.


Protokoll 2019


Protokoll 2018


Protokoll 2017


Protokoll 2016


Protokoll 2015


Protokoll 2014


Protokoll 2013


Protokoll 2012


Protokoll 2011


Protokoll 2010


Protokoll 2009