Payoff-projektet

Föreningen NNS har fått bidrag
från Regeringen för sammanställning
av  samhällsekonomiska studier
av finansiell samordning.  


Bakgrund

Inom ramen för sitt uppdrag har många samordningsförbund finansierat analyser och utvärderingar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

De senaste åtta åren har mellan 40–50 samhällsekonomiska utvärderingar genomförts enligt samma samhällsekonomiska analysmodell, benämnd NyttoSam. Det möjliggör att resultaten av likartade insatser för likartade målgrupper kan aggregeras och sammanställas.

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har ansökt om bidrag för att ta fram ett samhällsekonomiskt resultat av finansiell samordning genom att sammanställa materialet från de samhällsekonomiska studier som genomförts.

Regeringen bedömer det vara värdefullt att aggregera resultaten från uppföljningar och utvärderingar av enskilda projekt som samordningsförbunden finansierar. Det kan bidra till att finna generaliserbara erfarenheter och resultat av samordningsförbundens insatser. 

Projektledare

Jonas Wells
Projektledare