Nyhetsbrev från NNS medlemsförbund

Ban Sof Sthlm 2212 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev december 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa: Ny verksamhetsplan med budget för 2023; Digital information om Arbetsförmedlingen 2023; Nytt om Aktivitetsplan; Konferens för IPS integrerad i Psykvården den 17 november.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Vast Nyhetsbrev 2 22

Samordningsförbundet Väst: 

Nyhetsbrev nr 2, 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa: Aktuellt om insatser hos Sof Väst; Vi har sökt ESF-medel till projekt "Gränsgångare"; Utbildning i BIP progressionsmätning; Vi söker förbundschef; Informationsfilm om Finsam och samordningsförbund.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm Juni 22 Nyh Brev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev juni 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Förstärkt kontaktväg till Arbetsförmedlingen; Två nya insatser och fler lotsar till FINSAM-team; Samordningsförbundets medverkan på Järvaveckan 2022; Ny anmälan till Aktivitetsplatsen.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof C Osterg Nyhetsbrev 22 06

Samordningsförbundet Centrala Östergötland: 

Nyhetsbrev juni 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Fredrik Lundén ny ordförande för NNS; Utblidningar i BIP; "Jag ska fungera som en bro"; Ny rapport; Direktörsträff på förbundet; Idyllisk plats för första stegt.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm 5 22 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev maj 2022

I nyhetsbrevet, som är ett temanummer on Järvaveckan kan du bland annat läsa: Välkommen att träffa oss på Järvaveckan.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm Nyh April 22

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev april 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Årsredovisning 2021, Samordnat stöd, IPS integrerat i psykvården, Järvaveckan, Förstärkning på FINSAM-team, Lokal FINSAM-dag den 29 april.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof C Osterg Nyh April 22

Samordningsförbundet Centrala Östergötland: 

Nyhetsbrev april 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Miljöpartiet på besök hos Drivbänk, Karin Sköld ny projektledare för Samordningsbron, Besök från arbetsmarknadsutskottet, Insatskatalogen - ett verktyg för dig som handläggare, Digital kurs - Klarspråk i praktiken, Hjärnkoll på kommunikation, Spridningskonferens för projektet Insteget.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm 2202 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev februari 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Lokal FINSAM-dag den 29 april, Digital egenmakt, MIA Vidare Stockholms stad, Utvärdering av lotsfunktion.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb