Nyhetsbrev från NNS medlemsförbund

Ban Sof Forbunden Nyhetsbrev

Samordningsförbunden Finnveden och Södra Vätterbygden: 

Sommarbrev 210622

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om vd som hände under första halåret samt vad förbunden ser fram emot i höst. 

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof HBS Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem: 

Nyhetsbrev juni 2021

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om MIA-projektet, att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tagit fram en gemensam viljeförklaring för samverkan genom samordningsförbund och kampajen Psykisk Hälsa. 

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sodertalje Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Södertälje: 

Nyhetsbrev 3-2021

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa att Micaela Magnusson tilträtt som förbundschef, att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tagit fram en gemensam viljeförklaring för samverkan genom samordningsförbund. 

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Vast Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Väst: 

Nyhetsbrev nr 1-2021

I samordningsförbundets nyhetsbrev kan du bland annat läsa om att samordningsförbundet utvecklar sitt arbetssätt, om arbetet med "Stoppa våldet" samt att förbundet har en ny webbsida. 

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Samsp Nyh Brev Juni 21

Samordningsförbundet Samspelet: 

Nyhetsbrev juni 2021

I samordningsförbundets nyhetsbrev finns bland annat information om vad som händer i förbundet, om en kommande konferens om BIP (bekräftelseinstrument i progression) och lägesrapporter från insatser. 

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb