Nyhetsbrev från NNS medlemsförbund

Ban Sof Sthlm 2306 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev juni 2023

I nyhetsbrevet kan du läsa om: Aktivitetsplatsens lokaler i Sköndal invigda; Madeleine Solenäng - ny medarbetare; Stora LLS-dagen; ISF: Samordnat stöd inom FINSAM-team gör skillnad.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm 2305 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev maj 2023

I nyhetsbrevet kan du läsa om: Kom och träffa oss på Järvaveckan; Lär dig mer om hur vi arbetar med sjukskrivna och samordnad rehabilitering; Besök från Örebro inom integritering av IPS i spykosvården.

Det finns även information om och inbjudan till en seminarieserie om hur samordningsförbundet arbetar med sjukskrivna och samordnad rehabilitering. 

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm Special 2303 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Specialnummer av nyhetsbrev april 2023

I detta specialnummer kan du läsa om: Aktivitetsplatsens gruppverksamhet; Anmälan till höstens grupper till Aktivitetsplatsens gruppverksamheter; Två digitala informationsmöten om Aktivitetsplatsen och FINSAM-team.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm 2303 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev mars 2023

I detta nummer kan du läsa om: Ny ordförande till förbundet; ESF-projektet Lumena och Conecto; Kommunklubben; Nya medarbetare.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm 2212 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev december 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa: Ny verksamhetsplan med budget för 2023; Digital information om Arbetsförmedlingen 2023; Nytt om Aktivitetsplan; Konferens för IPS integrerad i Psykvården den 17 november.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Vast Nyhetsbrev 2 22

Samordningsförbundet Väst: 

Nyhetsbrev nr 2, 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa: Aktuellt om insatser hos Sof Väst; Vi har sökt ESF-medel till projekt "Gränsgångare"; Utbildning i BIP progressionsmätning; Vi söker förbundschef; Informationsfilm om Finsam och samordningsförbund.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm Juni 22 Nyh Brev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev juni 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Förstärkt kontaktväg till Arbetsförmedlingen; Två nya insatser och fler lotsar till FINSAM-team; Samordningsförbundets medverkan på Järvaveckan 2022; Ny anmälan till Aktivitetsplatsen.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof C Osterg Nyhetsbrev 22 06

Samordningsförbundet Centrala Östergötland: 

Nyhetsbrev juni 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Fredrik Lundén ny ordförande för NNS; Utblidningar i BIP; "Jag ska fungera som en bro"; Ny rapport; Direktörsträff på förbundet; Idyllisk plats för första stegt.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb