Nyhetsbrev från NNS medlemsförbund

Ban Sof Samspelet 1 22 Nyhetsb

Samordningsförbundet Samspelet: 

Nyhetsbrev januari 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Insater under Corona-restriktioner, Stegen Karlstad, Lärvuxlärling, Samverkansstruktur nollplacerade, Tillitsbyrån, TRIS Hammarö och TRIS Grums, Våld i nära relationer - att öka upptäckten, BIP-konceptet, Arbetsintegrerade sociala företag, Samspelet på Nyhetsmorgon YV4.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof C Osterg Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Centrala Östergötland: 

Nyhetsbrev december 2021

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Tillskott från ESF,Lyra-priset till Försteg Jonsbo, Digital föreläsning -Atbetsförmedlingens reformering, Drivbänk yttre skötsel.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Samspelet Dec 22

Samordningsförbundet Samspelet: 

Nyhetsbrev december 2021

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Nytt kunskapsstöd inom Finsam, Arbetsintegrerat socialt företagande, Fortsatt arbete med BIP-konceptet, Avslut av Samspelets stöd till Tris Hammarö och Grums.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sodertalje 6 21 Nyhetsbr

Samordningsförbundet Södertälje: 

Nyhetsbrev 6-2021

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Händelser under 2021, Ny utvecklingsledare i tjänstedesign, Kunskapsstöd för samverkan genom samordningsförbund, Webbinarium om språkutveckling. 

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

 

Ban Sof Sthlm 2110 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev december 2021

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Verksamhetsplan 2022, Förstudie Parallella spår, Rehabiliteringsbanan.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof HBS Dec 21 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem: 

Nyhetsbrev december 2021

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Ny utvecklingsledare inom tjänstedesign, förstudien Startplats Ung, projektet Tillväxt Kvinna. 

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sodert 5 21 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Södertälje: 

Nyhetsbrev 5-2021

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Samordningsförbundet värnar demokratin, ny samordnare mot våld i nära relationer, motstånd mot antidiskrimineringsarbete på arbetsplaser. 

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Samspelet 21 11

Samordningsförbundet Samspelet: 

Nyhetsbrev november 2021

I samordningsförbundets nyhetsbrev finns bland annat information om -Samspelet = parternas gemensamma plattform för samverkan, -Att öka upptäckten av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld genom att ställa frågan, -Nya hemsidan, -Arbetsgivarkoordinator/utvecklingsstrateg, -BIP, -Utbildning JGL. 

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb