Indikatorer för finansiell samordning

Här finns rapporter som visar aggregerat resultat för indikatorer för finansiell samordning
sedan indikatorsystemet startade 2017.


Ban Indiatorer 2019

Aggregerat resultat 2019 (utgiven 2020)

Rapporten redovisar svar från indikatorenkäter till fyra olika respondentgrupper; deltagare (där två typer av enkäter använts –pågående och – avslut), personal, styrelser och parternas chefsgrupp. 

Resultatet är aggregerat till nationell nivå utifrån inskickade data från samordningsförbunden. Av landets 83 förbund (januari 2019) har 40 valt att redovisa svar från minst en enkättyp i denna undersökning. En nationell svarsfil har sammanställts utifrån inskickade data.

Ikon Gr Rapport

Ban Indiatorer 2018

Aggregerat resultat 2018 (utgiven 2019)

Sweco har på uppdrag från NNS sammanställt de data vi fått från totalt 41 förbund i en nationell rapport.
NNS har tagit fram en sammanfattning av rapporten. Rapporten och sammanfattningen kan laddas ned här.

I rapporten görs också en jämförelse med 2017 års nationella resultat (men då deltog ju bara 12 förbund och mätperioden var mycket kortare). 

Ikon Gr Rapport

Knapp Sammanfattning

Ban Indikatorrapport 2017

Första nationella mätningen 2017 (utgiven 2018)

Den första nationella mätningen med stöd av indikatorerna och enkätern gjordes 2017. Resultatet redovisas i en rapport sammanställd av Jonas Wells.

Ikon Gr Rapport