Konferenser & seminarier

Genomförda konferenser, seminarier och temadagar.


2023

Medlemsmöte och årsmöte, 17 april
Mötena hölls i Halmstad.

2022

Konferens inom regeringsuppdraget att upptäcka våld, 7 december
Konferensen hölls i Stockholm. Föreläsningarna som hölls filmades och finns utlagda på NNS webb.

NNS medlemsmöte, 7 december
Mötesprotokoll

NNS extra medlemsmöte, 7 oktober
Mötesprotokoll

NNS årsmöte, 3 juni 
Mötesprotokoll

2021

Medlemsmöte, 2 december
Mötesprotokoll

NNS årsmöte, 23 april
Med anledning av Covid19-pandemin hölls årsmötet digitalt via webb. 

Seminarier om arbetsmiljö 
i samordningsförbund, april

I samarbete med Sobona höll NNS tre seminarier med olika teman inom arbetsmiljöområdet. 

2020

NNS årsmöte, 29 oktober
Med anledning av Covid19-pandemin senarelades NNS årsmöte till 29 oktober. Det hölls digitalt via webb. 

NNS medlemsmöte, 29 oktober
Medlemsmötet hölls den 29 oktober. Med anledning av Covid19-pandemin hölls det Det hölls digitalt via webb.

Webbsänd NNS-konferens om hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, 7 september
Konferensen direktsändes från Göteborg och sågs av omkring 160 personer runt om i landet. Fyra föreläsningar utifrån olika perspektiv av ämnesområdet. 
Konferensen filmades och föreläsningarna kan ses via NNS-webben.  

NNS ordförandedag, 31 januari
NNS arrangerade för femte gången en dag för en av de viktigaste rollerna i samordningsförbunden, nämligen ordföranderollen.

JGL – utbildning om jämställdhet, genus och ledarskap: flera utbildningstillfällen
Utbildningen Jämställdhet Genus Ledarskap riktade sig till beslutsfattare och chefer och gav grunden för att kunna förstå, förhålla sig till och diskutera jämställd­hetsfrågor. Utbildningen följde en fastställd kursplan, genomförd av certifierade kursledare och var kvalitetssäkrad via SQUILD**.


2019

NNS medlemsmöte, 30 oktober
Konferensen genomfördes  i samband med NNS höstkonferens.

NNS höstkonferens, 29-30 oktober
Konferensen genomfördes  i Järfälla.

NNS uppstartskonferens med anledning av regerinsuppdraget att stoppa våldet, 10 oktober
Konferensen hölls i Stockholm med deltagare från deltagande myndigheter samt  samt representanter från regeringen och regeringskansliet.
PRESSMEDDELANDE

Workshop om tjänstedesign,
21 augusti
NNS bjöd in samtliga medlemsförbund till en workshop med temat hur samordningsförbunden tillsammans med NNS kan utveckla arbetet med Tjänstedesign.

NNS ordförandekonferens, 25 januari
NNS arrangerade för fjärde gången en dag för en av de viktigaste rollerna i samordningsförbunden, nämligen ordföranderollen. 
knapp_GR_readMore

JGL – utbildning om jämställdhet, genus och ledarskap: flera utbildningstillfällen
Utbildningen Jämställdhet Genus Ledarskap riktade sig till beslutsfattare och chefer och gav grunden för att kunna förstå, förhålla sig till och diskutera jämställd­hetsfrågor. Utbildningen följde en fastställd kursplan, genomförd av certifierade kursledare och var kvalitetssäkrad via SQUILD**.

2018

NNS höstkonferens, 12-13 november
Konferensen genomfördes i Järfälla.

Almedalen, 1 - 6 juli 2018
NNS samarbetade med Nationella rådet och Samordningsförbundet Finsam Gotland med att arrangera seminarer under Almedalsveckan.
Temat var: Rusta, skapa, samverka.

Workshop om analys av indikatorer för finansiell samordning, 31 maj och 19 december 2018
Vid två tillfällen anordnades workshop om hur man kan presentera och analysera data som kommer från indikatorsystemet. 

NNS ordförandekonferens, 25 januari 2018
NNS arrangerade för tredje gången en dag för en av de viktigaste rollerna i samordningsförbunden, nämligen ordföranderollen. 

2017

NNS höstkonferens, 20-21 november
Konferensen genomfördes 20-21 november 2017 i Järfälla.

Utbildning om indikatorer för finansiell samordning
18 oktober
Utbildning och en närmare dialog för att förstå, diskutera och lära sig mer om indikatorerna.

JGL – utbildning om jämställdhet, genus och ledarskap
Augusti och november
Utbildningen Jämställdhet Genus Ledarskap riktade sig till beslutsfattare och chefer och gav grunden för att kunna förstå, förhålla sig till och diskutera jämställd­hetsfrågor. Utbildningen följde en fastställd kursplan, genomförd av certifierade kursledare och var kvalitetssäkrad via SQUILD**.

Almedalen, 3 - 7 juli 2017
NNS samarbetade med Nationella rådet och Samordningsförbundet Finsam Gotland med att arrangera seminarer under Almedalsveckan.
Temat var: Rusta, skapa, samverka.

Workshop om integrerad Samverkan, 
30 maj 2017

Allt fler samordningsförbund utvecklar integrerade strategier för det fortsatta arbetet med samverkan, så kallad integrerad samverkan.
Plattformar, långvariga strukturer, samordningsteam, processorienterat arbete, och andra nya organiseringar för det lokala arbetet är exempel av alltmer stabila former för samverkansarbetet mellan myndigheter i denna riktning.

Grundutbildning i FINSAM, 15 maj 2017
NNS arangerade en utbildningsdag om FINSAM med syfte att ge grundläggande kunskaper om bakgrund och förutsättningar för lagen om Finansiell samordning. 

Ordförandekonferens, 26 januari 2017
NNS arrangerade för andra gången en dag för en av de viktigaste rollerna i samordningsförbunden, nämligen ordföranderollen. 

2016

Almedalen, 4-8 juli
NNS samarbetade med Nationella rådet och Samordningsförbundet Finsam Gotland med att arrangera seminarer under Almedalsveckan.
Temat var: Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla? Hur kan vi utveckla samverkan som bidrar till samhällets sociala hållbarhet? 

NNS årsmöte, 5 april
Föreningens årsmöte hölls den 5 april i samband med årets finsamkonferens i Eskilstuna.

Ordförandekonferens, 28 januari
För första gången anordnades en konferens om ordföranderollen i samordningsförbunden.


2015

NNS Höstkonferens, 17 november
Konferensens fokus var på framtiden för den finansiella samordningen.

Almedalen, 28 juni - 6 juli
NNS samarbetade med Nationella rådet och Samordningsförbundet Finsam Gotland med att arrangera seminarer under Almedalsveckan.
Temat var: Rusta, skapa, samverka.

NNS årsmöte, 24 mars
Föreningens årsmöte hölls den 24 mars i samband med åretsfFinsamkonferens i Linköping.

2014

Almedalen, 29 jun i - 6 juli
NNS  samarbetade med Nationella rådet och Samordningsförbundet Finsam Gotland med att arrangera seminarer under Almedalsveckan.
Temat var: Rusta, skapa, samverka.

Möte om framtisdstrategi, 26-27 maj
Möte om vad NNS främst ska fokusera på i verksamheten för att öka nyttan för samordningsförbunden att vara medlemmar i NNS.

Nationell samverkanskonferens för samordningsförbund, 1-2 april
Samordningsförbundet i Uppsala är medarrangör.

Föreningen NNS årsmöte, 1 april
Årsmötet hölls i samband med årets finsamkonferens i Uppsala 1-2 april.

2013

Höstkonferens, 14-15 oktober
Konferensen som hölls på Arlanda flygplats hade följande teman: Lagen om finansiell samordningn fyller tio åt - var står vi idag? Framtiden för finansiell samordning - vart är vi på väg och hur tari vi oss dit?

Almedalsveckan, 30 juni-7 juli
Att rusta och att skapa var den röda tråden för frukostmöten och seminarier.

Seminarium, 20 februari: 
"Berättelser om finansiell samordning" och "Utveckling av hemsidan/Kunskapsbanken"

Seminariet hölls i Riksdaghuset. Där presenterades projekten och slutrapporten.

Nationell Nätverkskonferens för samordningsförbund, 10-11 april
Konferensen hölls på Hotell Billingehus, Skövde.

Föreningen NNS årsmöte, 10 april
Årsmötet höss i samband med den nationella nätverkskonferensen för samordningsförbund.

 

2012

Almedalsveckan 1-8 juli
NNS var tillsammans med Nationella Rådet och olika samordningsförbund medarrangör till en rad frukostseminarier under Almedalsveckan. Nytt för året var två lunchseminarier med fokus på fördjupat samarbete och samverkan.

Nationell konferns för samordningsförbund, 18-19 april
Ett 40-tal samordningsförbund deltog vid den årliga konferensen för samordningsförbund som hölls i Karlstad 18-19 april. Föreläsningar av blandat och skilda slag varvades med diskussioner och möten i pauser under de två dagarna.

Föreningen NNS årsmöte, 18 april
Årsmötet hölls i samband med den nationella konferensen i Karlstad.