Integrerad samverkan

Här finns samlat resurser för den framväxande förbundsstrategin "Integrerad samverkan".

Integrerad samverkan är en samordningsstrategi mellan det relativt enkla med ofullkomliga "projektandet"
och det ibland  ouppnåeliga "implementeringen". Det senare är särskilt svårt om parterna vill samverka långsiktigt
och stabilt med varandra men även hahandlingsmöjligheter att ställa om, om det behövs.
Integrerad samverkan är ett försök till att förtydliga en lösning. 
Det är också ett riktningsarbete
som det går att odla momentum för. 


Vad är integrerad samverkan?

Integrerad samverkan kommer ur de liktydliga begreppen "integrated care" och "integrated working" och fångas i tre enkla delar:

  1. En uttalad samordningsstrategi.
  2. Ett fördjupat tillstånd i samverkan, både kulturellt och strukturellt.
  3. Organisering som utgår från individens behov.

knapp_GR_readMore

 

Ramberättelser från olika samordningsförbund

Ramberättelser förtäljer hur olika samordningsförbund har beskrivit sin resa mot integrerad samverkan, hur de inleddes och vad de hoppas bli skillnaden efter uttalandet av en ny samordningsstrategi.

Ta del av följande samordningsförbunds resor:

Norra Västmanlands Samordnignsförbund

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Samordningsförbundet Östra Östergötland

Länkar

Nuffield Trust
Jobbar fram evidens om "integrated care".

The King's Fund
Främjar idéer om "integrated care", samlar information, forskning, länkar etcetera.

National Voices
Samlar idéer om "integrated care" med perspektiv från serviveanvändarna.

Journal of Integrated Care
Vetenskaplig journal om "integrated care".