Indikatorer för finansiell samordning

Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbund
att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund,
samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen
av arbetslivsrehabiliterande insatser.


Användarmanual

Ban Manual Indikatorer V1

 

Användarmanual för att praktiskt använda enkäterna samt för att mäta och sammanställa resultaten.

Manualen är i pdf-format.

Ikon Gr Laddaned

Whplugg 20X20

Enkäter 

Här nedan kan du ladda ned enkäter riktade till grupperna  deltagare, personal, förbundschefer, styrelsemedlemmar och representanter från parternas chefsgrupper.

För gruppen deltagare finns flera varianter. Dels för deltagare i pågående aktiviteter, dels till deltagare i aktiviteter som är inför avslut eller har avslutats. Dessutom finns två varianter av vardera för dessa två grupper, dels där variabeln kön inte anges, dels där den anges.

Användaravtal

Ban Avtal IndikatorerAvtal om tänster för kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer. Välj avtal för år 2017 respektive 2018. 

Har du frågor om avtalet, kontakta jonas.wells@nnsfinsam.se

Vill ni skriva under, skicka två ex till Ann Lundqvist, NNS c/o Samordningsförbundet RAR i Sörmland, Östra Rundgatan 11, 611 84 Nyköping

Knapp Avtal 2017Knapp Avtal 2018

Genom avtal med NNS får du och ditt förbund möjlighet att få:

  • stöd att bedöma kvalitén i de samordningsförbundsfinansierade insatserna,
  • tillgång till aggregerad och jämförelsebar data mellan olika samordningsförbund
  • användarstöd och material
  • bidra till analyser på övergripande nivå och stöd i det lokala analysarbetet
  • support och utbildning för hantering av enkäterna och instrumentet
  • vidareutveckling av det gemensamma arbetet.

Knapp Svar Pa FAQ


Deltagare, 
pågående aktivitet 

Knapp Enkat Delt Pag Utan

Knapp Enkat Delt Pag Med

Knapp 2 ANDRA Sprak

Deltagare, 
inför avslut av aktivitet

Knapp Enkat Delt Avslut Utan

Knapp Enkat Delt Avslut Med

Knapp 2 ANDRA Sprak

Personal
Förbundschefer

Knapp Enkat Personal

Knapp Enkat Forbchefer

Styrelse
Parternas chefsgrupp

Knapp Enkat Styrelse

Knapp Enkat Parternaschefsgr


Videofilmer

Ban Video Indikatorfilm 1

I denna video berättar Jonas Wells, utvecklare vid NNS, historien om och syftet med indikatorerna, samt hur man kan arbeta vidare med dessa.

Ban Video Utdeln Fil

Instruktionsvideo om hur man använder Utdelningsfilen

Utdelningsfilen är ett hjälpmedel för samordningsförbundet att säkerställa att alla deltagare i en verksamhet har fått möjlighet att delta i en enkätundersökning.

I videon visar Jonas Wells, utvecklare vid NNS, hur man fyller i utdelningsfilen.

Ban Video Regfil Fil

Instruktionsvideo om hur man använder Registreringsfilen

I registreringsfilen, som är en Excel-fil, fyller man i svaren från alla enkäter.

I videon visar Jonas Wells, utvecklare vid NNS, hur man fyller i registreringsfilen.

Indi Slutrapport

"Hur vet vi att det blir bättre?"

Utveckling av ett instrument  för uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Rapport om den pilotundersökning som genomförts för att pröva och evaluera användandet av indikatorer som ett instrument för samordningsförbund att bedöma kvaliteten i verksamheten.  

Rapporten har tagits fram av Susanna Larsson Tholén och Berth Danemark vid Institutionen för hälsovetenskap, Örebro universitet.

knapp_GR_läsRapport

Datainspektionen om användning av personuppgifter 

Föreningen NNS har haft ett samråd med Datainspektionen, DI, för att klargöra hur föreningen NNS får använda de uppgifter som samlats in genom de enkätmätningar som genomförts inom området Indikatorer för finansiell samordning.

Datainspektionen har avgivit svar i denna fråga.  

Knapp Gr Dis Svar

 Linje 380Px NNS Color

Utvecklingsarbetet

Vill du ha mer information om processen att utveckla indikatiorer för finansiell samordning, klicka på länk-ikonen.

Ikon Gr Link

Ban JW Pod

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, har en podcast. Jonas Wells blev inbjuden att delta och beskrev satsningen på samordningsförbund, indikatorer och uppföljning av samordnad välfärd.

- Medborgarna förväntar sig att myndigheter samarbetar med varandra. Men tyvärr ser det inte ut så i verkligheten, det är många som faller mellan stolarna, säger Jonas Wells i NSPH-podden.

IK Podcast