Aktuella utbildningar


Ban Indikatorutb 171018

 

Utbildning om indikatorer för finansiell samordning

Flera förbund har efterlyst möjlighet till utbildning och en närmare dialog för att förstå, diskutera och lära sig mer om indikatorerna. I denna utbildning får du möjlighet till just detta! 

 

 

Utbildningen, som är gratis, kommer att äga rum den 18 oktober 2017 i Stockholm.

Anmäl dig senast den 10 oktober. Välkommen! 

knapp_GR_readMore


JGL – Jämställdhet, Genus och Ledarskap

Ban JGL

NNS erbjuder JGL-utbildning med särskild inriktning mot samordningsförbunden.

Ikon Gr Presentation

Jämställdhet - en ledarskapsfråga

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställd­hetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i företag och organisa­tioner.

Utbildningen Jämställdhet Genus Ledarskap riktar sig till beslutsfattare och chefer och ger grunden för att kunna förstå, förhålla sig till och diskutera jämställd­hetsfrågor. Utbildningen följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare och är kvalitetssäkrad via SQUILD**.

Utbildning i Göteborg

Utbildningen genomförs i Göteborgsområdet. Plats kommer att meddelas senare.

Kursen omfattar sammanlagt tre dagar och är uppdelad i två delar.

Del 1: 8-9 november 2017

Del 2: 11 januari 2018

Kursavgift: 15.000 kr/person, exkl moms.
Kostnad för kost och logi tillkommer.

För mer information är du välkommen att kontakta:

Charlotte Axelsson, 0702 – 666977
charlotte.axelsson@molndal.se

Liselott Vahermägi, 0702 – 4565 25
liselott.vahermagi@gmail.com

Anmälan

Anmälan administreras av Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Max antal deltagare är 16 personer.

Knapp Anmalan

 

Utbildning i Norra Sverige

Information om var utbildningen kommer att genomföras samt hur man anmäler sig, kommer vi att publicera senare på denna sida.

Kursen är uppdelad och genomförs följande datum.

Del 1: 13-14 februari 2018

Del 2: 20-21 mars 2018

Kursavgift: 15.000 kr/person, exkl moms.
Kostnad för kost och logi tillkommer.

För mer information är du välkommen att kontakta:

Charlotte Axelsson, 0702 – 666977
charlotte.axelsson@molndal.se

Liselott Vahermägi, 0702 – 4565 25
liselott.vahermagi@gmail.com

Anmälan

Anmälan administreras av Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Max antal deltagare är 16 personer.

Grey Linenns

Utbildning i Stockholm – GENOMFÖRD

Utbildningen genomfördes i Stockholmsområdet i slutet av augusti 2017.