Aktuella utbildningar


Ban JGL

NNS erbjuder JGL-utbildning med särskild inriktning mot samordningsförbunden.

Ikon Gr Presentation

Jämställdhet - en ledarskapsfråga

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställd­hetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i företag och organisa­tioner.

Utbildningen Jämställdhet Genus Ledarskap riktar sig till beslutsfattare och chefer och ger grunden för att kunna förstå, förhålla sig till och diskutera jämställd­hetsfrågor. Utbildningen följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare och är kvalitetssäkrad via SQUILD**.

Knapp JGL Innehall

Linje 380Px NNS Color

Öppna JGL-utbildningar

NNS erbjuder både öppna JGL-utbildningar dit man kan anmäla enskilda deltagare samt möjlighet för ett eller flera förbund att köpa en egen utbildning för styrelser och beredningsgrupper.

Är du nyfiken på att veta mer så maila våra handledare alternativt förbundscheferna i ngt av dessa förbund som har använt JGL i sin verksamhet:

• Samordningsförbundet Samspelet
• Samordningsförbundet Jämtlands län
• Fryksdalens Samordningsförbund

En hel JGL-kurs

Om du vill köpa en hel JGL-kurs, för max 16 deltagare, är kostnaden 140.000 kronor.

JGL – Göteborg

Kursen är uppdelad och genomförs följande datum:

Del 1: 5-6 september 2022

Del 2: 17-18 oktober 2022

Kursavgift: 15.000 kr/person, exkl moms.

För mer information är du välkommen att kontakta:

Charlotte Axelsson 
0702 – 666977
info@leda20.se

Liselott Vahermägi 
0702 – 4565 25
info@leda20.se

Anmälan

Anmälan administreras av Charlotte Axelsson. Klicka på länken "Anmäl dig här" så öppnas ett mailfönster.

Vi ber dig ange: 
• Vilket datum kursen startar
• Namn på deltagare
• Organisation/Företag
• 
E-postadress  

Max antal deltagare är 16 personer.

Knapp Anmalan

JGL – Stockholm

Kursen är uppdelad och genomförs följande datum:

Del 1: 4-5 oktober 2022

Del 2: 15-16 november 2022

Kursavgift: 15.000 kr/person, exkl moms.

För mer information är du välkommen att kontakta:

Charlotte Axelsson 
0702 – 666977
info@leda20.se

Liselott Vahermägi 
0702 – 4565 25
info@leda20.se

Anmälan

Anmälan administreras av Charlotte Axelsson. Klicka på länken "Anmäl dig här" så öppnas ett mailfönster.

Vi ber dig ange: 
• Vilket datum kursen startar
• Namn på deltagare
• Organisation/Företag
• 
E-postadress  

Max antal deltagare är 16 personer.

Knapp Anmalan

JGL – Digital

Kursen är uppdelad och genomförs följande datum:

Del 1: 29-30 november 2022

Del 2: 10-11 januari 2023

Kursavgift: 15.000 kr/person, exkl moms.

För mer information är du välkommen att kontakta:

Charlotte Axelsson 
0702 – 666977
info@leda20.se

Liselott Vahermägi 
0702 – 4565 25
info@leda20.se

Anmälan

Anmälan administreras av Charlotte Axelsson. Klicka på länken "Anmäl dig här" så öppnas ett mailfönster.

Vi ber dig ange: 
• Vilket datum kursen startar
• Namn på deltagare
• Organisation/Företag
• 
E-postadress  

Max antal deltagare är 16 personer.

Knapp Anmalan


Seminarier om arbetsmiljö i samordningsförbund

Tre seminarier med olika teman om arbetsmiljö i samordningsförbund

Seminarierna arrangeras av NNS tillsammans med Sobona, Kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Det är sammanlagt tre digitala seminarier med olika teman inom området. Alla tre filmas och kan ses via NNS webb.

Seminariedagar:

Seminarium 17 april 2021

Seminarium 214 april 2021

Seminarium 320 april 2021

Ban Video Sem Arbm 1 210408

Den 7 april genomfördes den första av tre seminarier om arbetsmiljö i samordningsförbund.

Seminariet filmades och du kan se seminariet genom att klicka på bilden eller på knappen här nedan.

knapp_GR_film

Knapp Forelasningspresentation

Ban Video Sem Arbm 2 210414

Den 14 april genomfördes det andra av tre seminarier om arbetsmiljö i samordningsförbund.

Seminariet filmades och du kan se seminariet genom att klicka på bilden eller på knappen här nedan.

knapp_GR_film

Knapp Forelasningspresentation

Ban Video Sem Arbm 3 210420

Den 20 april genomfördes det tredje och sista seminariet om arbetsmiljö i samordningsförbund.

Seminariet filmades och du kan se seminariet genom att klicka på bilden eller på knappen här nedan.

knapp_GR_film

Knapp Forelasningspresentation