Aktuella utbildningar

JGL – Jämställdhet, Genus och Ledarskap

Ban JGL

NNS erbjuder JGL-utbildning med särskild inriktning mot samordningsförbunden.

Ikon Gr Presentation

Jämställdhet - en ledarskapsfråga

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställd­hetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i företag och organisa­tioner.

Utbildningen Jämställdhet Genus Ledarskap riktar sig till beslutsfattare och chefer och ger grunden för att kunna förstå, förhålla sig till och diskutera jämställd­hetsfrågor. Utbildningen följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare och är kvalitetssäkrad via SQUILD**.

Grey Linenns

Utbildning i Stockholm – GENOMFÖRD

Utbildningen genomfördes i Stockholmsområdet i slutet av augusti 2017. 

Utbildning i Göteborg

Utbildningen genomförs i Göteborgsområdet. 

Kursen omfattar sammanlagt tre dagar och är uppdelad i två delar.

Del 1: 10-11 januari 2018

Del 2: 16 mars 2018

Kursavgift: 15.000 kr/person, exkl moms.
Kostnad för kost och logi tillkommer.

För mer information är du välkommen att kontakta:

Charlotte Axelsson, 0702 – 666977
charlotte.axelsson@molndal.se

Liselott Vahermägi, 0702 – 4565 25
liselott.vahermagi@gmail.com

Anmälan

Det går inte längre att anmäla sig till denna kurs.

Utbildning i Stockholm

Information om var utbildningen kommer att genomföras kommer vi att publicera senare på denna sida.

Kursen är uppdelad och genomförs följande datum.

Del 1: 20-21 mars 2018

Del 2: 14-15 maj 2018

Kursavgift: 15.000 kr/person, exkl moms.
Kostnad för kost och logi tillkommer.

För mer information är du välkommen att kontakta:

Charlotte Axelsson, 0702 – 666977
charlotte.axelsson@molndal.se

Liselott Vahermägi, 0702 – 4565 25
liselott.vahermagi@gmail.com

Anmälan

Anmälan administreras av Charlotte Axelsson. Klicka på länken "Anmäl dig här" så öppnas ett mailfönster. 

Vi ber dig ange:
• Namn på deltagare
• Organisation/Företag
• E-postadress 

Max antal deltagare är 16 personer. 

Knapp Anmalan

 

 

JGL-utbildning nära er

Önskar ni JGL-utbilning i ert geografiska närområde?

Kontakta oss så ger vi mer information!

Charlotte Axelsson, 0702 – 666977
charlotte.axelsson@molndal.se

Liselott Vahermägi, 0702 – 4565 25
liselott.vahermagi@gmail.com