Aktuella utbildningar

Ban JGL

NNS erbjuder JGL-utbildning med särskild inriktning mot samordningsförbunden.

Ikon Gr Presentation

Jämställdhet - en ledarskapsfråga

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställd­hetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i företag och organisa­tioner.

Utbildningen Jämställdhet Genus Ledarskap riktar sig till beslutsfattare och chefer och ger grunden för att kunna förstå, förhålla sig till och diskutera jämställd­hetsfrågor. Utbildningen följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare och är kvalitetssäkrad via SQUILD**.

Knapp JGL Innehall

Utbildning i Västerås

Kursen är uppdelad och genomförs följande datum:

Del 1: 6-7 april 2020

Del 2: 1-2 juni 2020

Kursavgift: 15.000 kr/person, exkl moms.
Kostnad för kost och logi tillkommer.

För mer information är du välkommen att kontakta:

Charlotte Axelsson, 
0702 – 666977
charlotte.axelsson@molndal.se

Liselott Vahermägi, 
0702 – 4565 25
liselott.vahermagi@gmail.com

Anmälan

Anmälan administreras av Charlotte Axelsson. Klicka på länken "Anmäl dig här" så öppnas ett mailfönster.

Vi ber dig ange: 
• Vilket datum kursen startar
• Namn på deltagare
• Organisation/Företag
• 
E-postadress  

Max antal deltagare är 16 personer.

Knapp Anmalan

Utbildning (geografisk plats ännu inte bestämd)

Kursen är uppdelad och genomförs följande datum:

Del 1: 8-9 september 2020

Del 2: 6-7 oktober 2020

Kursavgift: 15.000 kr/person, exkl moms.
Kostnad för kost och logi tillkommer.

För mer information är du välkommen att kontakta:

Charlotte Axelsson, 
0702 – 666977
charlotte.axelsson@molndal.se

Liselott Vahermägi, 
0702 – 4565 25
liselott.vahermagi@gmail.com

Anmälan

Anmälan administreras av Charlotte Axelsson. Klicka på länken "Anmäl dig här" så öppnas ett mailfönster.

Vi ber dig ange: 
• Vilket datum kursen startar
• Namn på deltagare
• Organisation/Företag
• 
E-postadress  

Max antal deltagare är 16 personer.

Knapp Anmalan