Aktuella utbildningar

Ban JGL

NNS erbjuder JGL-utbildning med särskild inriktning mot samordningsförbunden.

Ikon Gr Presentation

Jämställdhet - en ledarskapsfråga

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställd­hetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i företag och organisa­tioner.

Utbildningen Jämställdhet Genus Ledarskap riktar sig till beslutsfattare och chefer och ger grunden för att kunna förstå, förhålla sig till och diskutera jämställd­hetsfrågor. Utbildningen följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare och är kvalitetssäkrad via SQUILD**.

Knapp JGL Innehall

Digital JGL

Kursen är uppdelad och genomförs följande datum:

Del 1: 21-22 oktober 2020

Del 2: 2-3 december 2020

Kursavgift: 15.000 kr/person, exkl moms.

För mer information är du välkommen att kontakta:

Charlotte Axelsson, 
0702 – 666977
charlotte@caxc.se

Liselott Vahermägi, 
0702 – 4565 25
liselott.vahermagi@gmail.com

Anmälan

Anmälan administreras av Charlotte Axelsson. Klicka på länken "Anmäl dig här" så öppnas ett mailfönster.

Vi ber dig ange: 
• Vilket datum kursen startar
• Namn på deltagare
• Organisation/Företag
• 
E-postadress  

Max antal deltagare är 16 personer.

Knapp Anmalan

Digital JGL

Kursen är uppdelad och genomförs följande datum:

Del 1: 23-24 februari 2021

Del 2: 23-24 mars 2021

Kursavgift: 15.000 kr/person, exkl moms.

För mer information är du välkommen att kontakta:

Charlotte Axelsson, 
0702 – 666977
charlotte@caxc.se

Liselott Vahermägi, 
0702 – 4565 25
liselott.vahermagi@gmail.com

Anmälan

Anmälan administreras av Charlotte Axelsson. Klicka på länken "Anmäl dig här" så öppnas ett mailfönster.

Vi ber dig ange: 
• Vilket datum kursen startar
• Namn på deltagare
• Organisation/Företag
• 
E-postadress  

Max antal deltagare är 16 personer.

Knapp Anmalan

Öppna JGL-utbildningar

NNS erbjuder både öppna JGL-utbildningar dit man kan anmäla enskilda deltagare samt möjlighet för ett eller flera förbund att köpa en egen utbildning för styrelser och beredningsgrupper.

Är du nyfiken på att veta mer så maila våra handledare alternativt förbundscheferna i ngt av dessa förbund som har använt JGL i sin verksamhet:

• Samordningsförbundet Samspelet

• Samordningsförbundet Jämtlands län

• Fryksdalens Samordningsförbund