Brev från NNS styrelse

I Brev från NNS styrelse presenteras i korthet ett urval av de frågor som lyfts vid styrelsens möten
och som styrelsen och tjänstepersonstödet jobbat aktivt med.


Ban Brev Styr 23 12 07

Brev från NNS styrelse
7 december 2023

Innehåll:

 • Styrelsen diskuterade och reflekterade kring medlemsmötet den 24 november.
 • Årsmötet 17-18 april.
 • NNS tjänstepersonstöd 2024.
 • Lite kort om regerinsuppdraget och om NNS indikatorer.
 • Styrelsens arbetsgrupper.
 • Ett gemensamt system för att rapportera avvikelser.

Knapp Brev NNS Styrelse

Ban Brev Styr 23 10

Brev från NNS styrelse
20 oktober 2023

Innehåll:

 • Verksamhetsplan 2024 och förslag om höjd serviceavgift – NNS vill säkra det intressepolitiska påverkansarbetet.
 • NNS årsmöte 2024.

Knapp Brev NNS Styrelse

Ban Brev Styr 23 09

Brev från NNS styrelse
23 september 2023

Innehåll:

 • Arbetet i styrelsens tre arbetsgrupper är i full gång – vill du delta? Hör av dig till oss.
 • Verksamhetsplan och budget 2024.
 • Dialog om de nationella indikatorerna.
 • Förbundschefernas arbetsvillkor.

Knapp Brev NNS Styrelse

Ban Brev Styr 23 08

Brev från NNS styrelse 
24 augusti 2023

Innehåll:

 • Sammanfattning av styrelsens planeringsdagar i augusti.
 • Arbetsgrupp för intressepolitisk påverkan för att stärka samordningsförundens förutsättningar.
 • Arbetsgrupp för att stärka dialogen med medlemsförbunden – kommunikation och ekonomi.
 • Arbetsgrupp för uppföljning, utvärdering, forskning och analys.
 • Styrelsemöte 17 augusti.

Knapp Brev NNS Styrelse


Ban Brev Styr 23 05

Brev från NNS styrelse 
30 maj 2023

Innehåll:

 • NNS nya styrelse
 • NNS i Almedalen 28 juni - Välkommen!
 • Anita Kruse lämnar regeringsuppdraget om att öka upptäckten av våld
 • Ny rapport om förbundschefernas arbetsvillkor är på gång
 • Dialog mellan NNS och medlemsförbunden genom kontaktmannaskap
 • Dialog om att samarrangera Finsam-konfernen med Nationella rådet
 • Tjänstepersonstöd till NNS 2023
 • Styrelsen fortsätter arbetet för ett uppföljningssystem
 • Återkoppling på brevet från styrelsen

Knapp Brev NNS Styrelse

Ban Brev Styr 23 03 09

Brev från NNS styrelse 
9 mars 2023

Innehåll:

 • Regeringsuppdraget om ökad upptäckt av våld
 • Nationella rådet
 • Lunchseminarium vid riksdagen om NNS indikatorer
 • En ny hemsida för NNS
 • NNS i Almedalen 2023
 • Årsredovisningen för 2022
 • NNS tjänstepersonstöd
 • NNS styrelse har gjort en översyn av sina stadgar
 • NNS kontaktmannaskap
 • NNS årsmöte i Halmstad 

Knapp Brev NNS Styrelse

Ban Brev Styr 23 01

Brev från NNS styrelse 
30 januari 2023

Innehåll:

 • Styrelsen efter valet 2022
 • Rapport om nationella indikatorer
 • NNS kontakter på nationell nivå
 • Kommunikation och Almedalen
 • Samarbete med Malmö universitet
 • Arbetsförmedlingens förfrågan om remiss "Utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden"
 • Kontaktpersoner riktat till NNS insatser och aktiviteter
 • NNS kontaktpersoner hos samordningsförbunden
 • NNS årsmöte 17 april i Halmstad/Tylösand
 • Övrigt som är på gång 

Knapp Brev NNS Styrelse