Brev från NNS styrelse

I Brev från NNS styrelse presenteras i korthet ett urval av de frågor som lyfts vid styrelsens möten
och som styrelsen och tjänstepersonstödet jobbat aktivt med.


2023

Ban Brev Styr 23 03 09

Brev från NNS styrelse 9 mars

Brev från NNS styrelse 9 mars innehåller följande:

 • Regeringsuppdraget om ökad upptäckt av våld
 • Nationella rådet
 • Lunchseminarium vid riksdagen om NNS indikatorer
 • En ny hemsida för NNS
 • NNS i Almedalen 2023
 • Årsredovisningen för 2022
 • NNS tjänstepersonstöd
 • NNS styrelse har gjort en översyn av sina stadgar
 • NNS kontaktmannaskap
 • NNS årsmöte i Halmstad 

Knapp Brev NNS Styrelse

Ban Brev Styr 23 01

Brev från NNS styrelse 30 januari

Årets första brev från NNS styrelse innehåller följande:

 • Styrelsen efter valet 2022
 • Rapport om nationella indikatorer
 • NNS kontakter på nationell nivå
 • Kommunikation och Almedalen
 • Samarbete med Malmö universitet
 • Arbetsförmedlingens förfrågan om remiss "Utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden"
 • Kontaktpersoner riktat till NNS insatser och aktiviteter
 • NNS kontaktpersoner hos samordningsförbunden
 • NNS årsmöte 17 april i Halmstad/Tylösand
 • Övrigt som är på gång 

Knapp Brev NNS Styrelse