Brev från NNS styrelse

I Brev från NNS styrelse presenteras i korthet ett urval av de frågor som lyfts vid styrelsens möten
och som styrelsen och tjänstepersonstödet jobbat aktivt med.


Ban Brev Styr 23 09

Brev från NNS styrelse
23 september 2023

Innehåll:

 • Arbetet i styrelsens tre arbetsgrupper är i full gång – vill du delta? Hör av dig till oss.
 • Verksamhetsplan och budget 2024.
 • Dialog om de nationella indikatorerna.
 • Förbundschefernas arbetsvillkor.

Knapp Brev NNS Styrelse

Ban Brev Styr 23 08

Brev från NNS styrelse 
24 augusti 2023

Innehåll:

 • Sammanfattning av styrelsens planeringsdagar i augusti.
 • Arbetsgrupp för intressepolitisk påverkan för att stärka samordningsförundens förutsättningar.
 • Arbetsgrupp för att stärka dialogen med medlemsförbunden – kommunikation och ekonomi.
 • Arbetsgrupp för uppföljning, utvärdering, forskning och analys.
 • Styrelsemöte 17 augusti.

Knapp Brev NNS Styrelse

Ban Brev Styr 23 05

Brev från NNS styrelse 
30 maj 2023

Innehåll:

 • NNS nya styrelse
 • NNS i Almedalen 28 juni - Välkommen!
 • Anita Kruse lämnar regeringsuppdraget om att öka upptäckten av våld
 • Ny rapport om förbundschefernas arbetsvillkor är på gång
 • Dialog mellan NNS och medlemsförbunden genom kontaktmannaskap
 • Dialog om att samarrangera Finsam-konfernen med Nationella rådet
 • Tjänstepersonstöd till NNS 2023
 • Styrelsen fortsätter arbetet för ett uppföljningssystem
 • Återkoppling på brevet från styrelsen

Knapp Brev NNS Styrelse

Ban Brev Styr 23 03 09

Brev från NNS styrelse 
9 mars 2023

Innehåll:

 • Regeringsuppdraget om ökad upptäckt av våld
 • Nationella rådet
 • Lunchseminarium vid riksdagen om NNS indikatorer
 • En ny hemsida för NNS
 • NNS i Almedalen 2023
 • Årsredovisningen för 2022
 • NNS tjänstepersonstöd
 • NNS styrelse har gjort en översyn av sina stadgar
 • NNS kontaktmannaskap
 • NNS årsmöte i Halmstad 

Knapp Brev NNS Styrelse


Ban Brev Styr 23 01

Brev från NNS styrelse 
30 januari 2023

Innehåll:

 • Styrelsen efter valet 2022
 • Rapport om nationella indikatorer
 • NNS kontakter på nationell nivå
 • Kommunikation och Almedalen
 • Samarbete med Malmö universitet
 • Arbetsförmedlingens förfrågan om remiss "Utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden"
 • Kontaktpersoner riktat till NNS insatser och aktiviteter
 • NNS kontaktpersoner hos samordningsförbunden
 • NNS årsmöte 17 april i Halmstad/Tylösand
 • Övrigt som är på gång 

Knapp Brev NNS Styrelse