Banner SV Snabb 1

Ban Akt UTB

Banner Indikatorer

OBS! NNS håller på att byta till ny hemsida.

Länk till NNS nya hemsida (under uppbyggnad).

Ny information från NNS kommer att publiceras på den nya hemsidan.

Kalendarium

Här finns angivet planerade aktiviteter inom NNS verksamhetsområde.
Linje 380Px NNS Color 

Årsmöte NNS

Datum: Torsdagen den 18 april 2024
Tid: Klockan 8.30 - 15.00 (incheckning från 8.00)
Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

Anmälan till mötet görs via följande länk.

Mötet kommer att ske både fysiskt på plats och digitalt för de som inte kan vara med oss i Stockholm. Det kräver att vi alla hjälps åt för att se till att vi deltar aktivt och möjliggör delaktighet.

Meddela oss om du vill delta digitalt. Länk för digitalt deltagande och en lathund för hur mötet planeras kommer några dagar innan mötet.

Varmt välkomna!

Fredrik Lundén,
Ordförande NNS

Dokument

Kallelse med dagordning

Bilagor (zip)

 

Ban Brev Styr 23 12 07

Föreningen NNS:

Brev från NNS styrelse
7 december 2023

Brev från NNS styrelse innehåller följande:

 • Styrelsen diskuterade och reflekterade kring medlemsmötet den 24 november.
 • Årsmötet 17-18 april.
 • NNS tjänstepersonstöd 2024.
 • Lite kort om regerinsuppdraget och om NNS indikatorer.
 • Styrelsens arbetsgrupper.
 • Ett gemensamt system för att rapportera avvikelser.

Knapp Brev NNS Styrelse

Ban Vald Nyhetsbrev Nov 23

Föreningen NNS:

Nyhetsbrev 
- november 2023

Nyhetsbrev om regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld

Detta nummer handlar om:

 • Möte med Jämställdhetsmyndigheten
 • Inbjudan till föreläsning och seminarium om regeringsuppdraget
 • Kunskaps- och erfarenhetsutbytet på Zoom 24 oktober

IK Read Nyhetsbrev

Anna Tenje

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje

Bättre lag bidrar till att fler får jobb

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att utreda om Finsam-lagen som styr samordningsförbunden behöver ses över.

Samordningsförbunden får genom NNS möjlighet att bidra till utredningen.

– Vi är så tacksamma över den här möjligheten, säger Fredrik Lundén, ordförande för NNS, Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS). 

– Genom det här arbetet har vi samlat erfarenheter som vi tror kan bidra till en bättre lagstiftning, säger Mattias Bergström, medlem i NNS tjänstemannagrupp och förbundschef på Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Samordningsförbunden är myndigheter som har som mål att samordna det stöd som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regioner och kommuner kan ge. Människor ramlar inte mellan stolarna, och fler får hjälp.

Samordningen och förbundens arbete styrs av Finsam-lagen, som trädde i kraft 1 januari 2004 och sedan dess har över 90% av Sveriges kommuner och alla Sveriges regioner anslutit sig till ett samordningsförbund.

Nu vill regeringen alltså stärka denna samordning. Ett första steg på vägen är att se över lagstiftningen som styr samarbetet.

Socialdepartementet har därför uppdragit åt Försäkringskassan att analysera behovet av förändringar i lagen, i dialog med NNS och samordningsförbunden.

– Nu tar vi ytterligare ett steg mot att förbättra denna samordning för att fler ska hjälpas till egen makt, eget arbete och en egen försörjning, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. 

 

Ban Medlemsm 2022

Föreningen NNS:

NNS medlemsmöte 2023

Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS, höll den 24 november ordinarie medlemsmöte på Nalen i Stockholm. Mötet var både fysiskt på plats och digitalt.

Handlingar som rör mötet:

Kallelse med dagordning

NNS verksmahetsinriktning för mandatperioden 2022-2026 samt verksamhetsplan och budget för 2024

Prioriterade områden hösten 2023 och våren 2024

Underlag om höjd servicavgift

Brev från styrelsen oktober 2023

Arbetsvillkor för förbundschefer i samordningsförbund 2023

Nyhetsbrev från NNS medlemsförbund

Ban Sof Sthlm 2312 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev december 2023

I nyhetsbrevet kan du läsa om: Conectos kunskapsdagar; Struktuella insatser inom vår verksamhet under 2024; Senaste nytt inom aktivitetaplatsen.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm 2310 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev oktober 2023

I nyhetsbrevet kan du läsa om: Anmäla till vårens grupper på Aktivitetsplatsen; ESF-projekt Lumena och Conecto; Välfärdsguiden; Pilot Stockholmskraften.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm 2306 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev juni 2023

I nyhetsbrevet kan du läsa om: Aktivitetsplatsens lokaler i Sköndal invigda; Madeleine Solenäng - ny medarbetare; Stora LSS-dagen; ISF: Samordnat stöd inom FINSAM-team gör skillnad.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm 2305 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev maj 2023

I nyhetsbrevet kan du läsa om: Kom och träffa oss på Järvaveckan; Lär dig mer om hur vi arbetar med sjukskrivna och samordnad rehabilitering; Besök från Örebro inom integritering av IPS i spykosvården.

Det finns även information om och inbjudan till en seminarieserie om hur samordningsförbundet arbetar med sjukskrivna och samordnad rehabilitering. 

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

 

Linje 380Px NNS Color

Knapp Fler Nyhetsbrev

Ban Brev Styr 23 10

Föreningen NNS:

Brev från NNS styrelse
20 oktober 2023

Brev från NNS styrelse innehåller följande:

 • Verksamhetsplan 2024 och förslag om höjd serviceavgift – NNS vill säkra det intressepolitiska påverkansarbetet.
 • NNS årsmöte 2024.

Knapp Brev NNS Styrelse

Ban Vald Nyhetsbrev Okt 23

Föreningen NNS:

Nyhetsbrev 
- oktober 2023

Nyhetsbrev om regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld

Detta nummer handlar om:

 • Föreläsningen 4 oktober samlade närmare 250 deltagare.
 • En vecka fri från våld.
 • Över 4.000 frågeformulär registrerade i systemet.
 • Snart dags för kunskaps- och erfarenhetsutbytet på Zoom - välkommen den 24 oktober.

IK Read Nyhetsbrev

NNS Handskak

Välkommen att lämna en intresseanmälan om tjänstepersonstöd för NNS

Nu finns möjlighet att delta i arbetet som tjänstepersonstöd för NNS styrelse.

I höstas röstade NNS medlemmar igenom ett förslag som innebär en höjd serviceavgift. Detta innebär att NNS har utrymme att finansiera mer tjänstepersonstöd än tidigare.

NNS styrelse har beslutat att dela upp uppdraget mellan fyra förbund. Styrelsen ser också att det finns stora fördelar om de personer som utses för uppdraget har en nära koppling till samordningsförbunden och är väl insatt i de frågor som vi driver. Lämpliga för uppdraget kan vara förbundschefer, utvecklingsledare eller samordnare hos förbunden.

De personer som utses som tjänstepersonstöd ska verka för stor transparens och delaktighet. I länken ser du mer detaljerad information om uppdraget och ramar för detta.

 

Intresseanmälan och personligt brev mailas till samordnad.nns@gmail.com senast den sista februari 2024.

En arbetsgrupp utför digitala intervjuer löpande så vänta inte med din intresseanmälan.

 

Har du frågor och funderingar?

Kontakta arbetsgruppen så hjälper de till att besvara dina frågor:

Varmt välkommen att komma in med er intresseanmälan!

Dokument: Intresseanmälan Tjänstepersonstöd NNS


Ban Brev Styr 23 09

Föreningen NNS:

Brev från NNS styrelse
13 september 2023

Brev från NNS styrelse innehåller följande:

 • Arbetet i styrelsens tre arbetsgrupper är i full gång – vill du delta? Hör av dig till oss.
 • Verksamhetsplan och budget 2024.
 • Dialog om de nationella indikatorerna.
 • Förbundschefernas arbetsvillkor.

Knapp Brev NNS Styrelse

2 Ban Isf Rapport 2023

ISF-rapport:

"Samordnat stöd gör skillnad"

Det är titeln på en rapport som Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, publicerat.

I rapporten redovisas en analys av effekterna av samordningsförbundens verksamhet på individnivå.

Rapporten är den tredje och avslutande delen av ett regeringsuppdrag att utvärdera samordningsförbundens verksmahet.

Ikon Gr Rapport

Ban Rapport 2022

Föreningen NNS:

Rapport om regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld under 2022

NNS har producerat en rapport som redovisar NNS och samordningsförbundens deltagande i regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld under 2022.

Under åren 2019 - 2022 har 2.200 unika personer som deltar i insatser finansierade av samordningsförbund rutinmässigt fått möjligheten att svara på ett frågeformulär med sju definierade frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

Statistiken som genererats visar att gruppen personer 16 - 64 år som står utanför arbete och studier har omfattande erfarenheter av olika former av våld men att de oftast inte har fått några tidigare frågor om våld från andra verksamheter.

Personerna har även en hög förekomst av en egen utsatthet för att ha sett och hört våld mellan närstående under sin uppväxt och som i sin tur leder till en egen hög utsatthet för fortsatt våld både från närstående som från någon annan person.

Ikon Gr Rapport

Ban Indikatorrapport 2022

NNS – Indikatorer för finansiell samordning:

Nationella indikatorrapporten 2022

Detta är den sjätte nationella indikatorrapporten som visar på utveckling av den verksamhet som bedrivs med stöd av samordningsförbund. 

Resultaten grundas på enkätundersökningar genomförda av 36 av landets 75 samordningsförbund som NNS har sammanställt och jämfört med tidigare års data. Rapporten redovisar svar från 3.970 enkäter fördelat på fem olika respondentgrupper; deltagare (där två typer av enkäter använts; pågående respektive avslut), insatspersonal, styrelseledamöter, chefer i samverkan och remittenter.

Ett av syftena med indikatorverktyget är att bidra till att svara på frågan: ”hur vet vi att det blir bättre?” Resultatet från årets mätning visar en positiv trend inom en majoritet av indikatorområden jämfört med förra årets mätning. 

För första gången kan en jämförelse göras för den vid förra mätningen nytillkomna jämställdhets- och jämlikhetsindikatorn, som visar att det ofta finns värdegrund och rutiner på plats, men fortfarande utvecklingspotential för att arbeta med frågorna bland personal och chefer

Ikon Gr Rapport


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Facebook