Banner SV Snabb 1

Ban Akt UTB

Banner Indikatorer

Kalendarium

Här finns angivet planerade aktiviteter inom NNS verksamhetsområde.
Linje 380Px NNS Color 

24 november
NNS medlemsmöte. 
Plats: Nalen i Stockholm

7 december
Styrelsemöte (digitalt), kl 8.30-12

Ban Innova 2023

Föreningen NNS konferens:

Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv

Den 23 november klockan 9-16 arrangerar NNS tillsammans med MSI och ESF konferensen Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv. Konferensen äger rum i Malmö.

Det kommer bli en mycket relevant och spännande konferens med många intressanta talare och seminarier.

Keynote är Nicolas Lunabba, hedersdoktor vid Malmö universitet, som är verksamhetsansvarig för Helamalmö och författare till boken Blir du ledsen om jag dör? 

Klicka på knappen nedan för att läsa mer om konferensen och om hur man anmäler sig.

knapp_GR_readMore

Ban Vald Nyhetsbrev Sept 23

Föreningen NNS:

Nyhetsbrev - september 2023

Nyhetsbrev om regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld

Detta nummer handlar om:

 • Inbjudan till digtal Worshop: "Våga fråga – det kan vara livsviktigt!".
 • Utökad utvärdering av regeringsuppdragets effekter.
 • Att motverka våld i nära relationer, ett första ESF-projekt i detta ämna någonsin, har precis startat.
 • Inbjudan till erfarenhetsutbyte om regeringuppdraget.

IK Read Nyhetsbrev

Ban BIP Kurs 2023

Kursinbjudan: 

BIP i praktiken - kurs för kunskapspersoner

Vaeksthusets Kompetencecenter bjuder in personer från NNS medlemsförbund till en kurs i BIP med start den 31 januari 2024. 

Kursen BIP i praktiken är djupgående kunskapsutveckling för nyckelpersoner inom arbetsmarknadsområdet. BIP i praktiken stärker samtidigt den professionella utveckling och handlingsförmåga i organisationen i ett brett perspektiv utifrån Væksthusets forskning.

Kursen innehåller olika teman som tilltron till individens jobbchans, kunskapsmobilisering, parallella, jobbfokuserade insatser och reflektiv praktik.

NNS medlemsförbund erbjuds ett rabatterat kurspris.

Anmälningskoden/Rabattkoden för NNS-medlemmar är NNSjan24.

Läs mer på Vaeksthusets webbsida där du även kan anmäla dig.

Ikon Gr Link

Ban Brev Styr 23 09

Föreningen NNS:

Brev från NNS styrelse
23 september 2023

Brev från NNS styrelse innehåller följande:

 • Arbetet i styrelsens tre arbetsgrupper är i full gång – vill du delta? Hör av dig till oss.
 • Verksamhetsplan och budget 2024.
 • Dialog om de nationella indikatorerna.
 • Förbundschefernas arbetsvillkor.

Knapp Brev NNS Styrelse

Nyhetsbrev från NNS medlemsförbund

Ban Sof Sthlm 2306 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev juni 2023

I nyhetsbrevet kan du läsa om: Aktivitetsplatsens lokaler i Sköndal invigda; Madeleine Solenäng - ny medarbetare; Stora LLS-dagen; ISF: Samordnat stöd inom FINSAM-team gör skillnad.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm 2305 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev maj 2023

I nyhetsbrevet kan du läsa om: Kom och träffa oss på Järvaveckan; Lär dig mer om hur vi arbetar med sjukskrivna och samordnad rehabilitering; Besök från Örebro inom integritering av IPS i spykosvården.

Det finns även information om och inbjudan till en seminarieserie om hur samordningsförbundet arbetar med sjukskrivna och samordnad rehabilitering. 

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm Special 2303 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Specialnummer av nyhetsbrev mars 2023

I detta specialnummer kan du läsa om: Aktivitetsplatsens gruppverksamhet; Anmälan till höstens grupper till Aktivitetsplatsens gruppverksamheter; Två digitala informationsmöten om Aktivitetsplatsen och FINSAM-team.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm 2303 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev mars 2023

I detta nummer kan du läsa om: Ny ordförande till förbundet; ESF-projektet Lumena och Conecto; Kommunklubben; Nya medarbetare.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Linje 380Px NNS Color

Knapp Fler Nyhetsbrev

Ban Brev Styr 23 08

Föreningen NNS:

Brev från NNS styrelse 
24 augusti 2023

Brev från NNS styrelse innehåller följande:

 • Sammanfattning av styrelsens planeringsdagar i augusti.
 • Arbetsgrupp för intressepolitisk påverkan för att stärka samordningsförundens förutsättningar.
 • Arbetsgrupp för att stärka dialogen med medlemsförbunden – kommunikation och ekonomi.
 • Arbetsgrupp för uppföljning, utvärdering, forskning och analys.
 • Styrelsemöte 17 augusti.

Knapp Brev NNS Styrelse

Ban Vald Nyhetsbrev Aug 23

Föreningen NNS:

Nyhetsbrev - augusti 2023

Nyhetsbrev om regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld

Detta nummer handlar om:

Av de samordningsförbund som ingår i regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld är Samordningsförbundet skarabord det som hittills har redovisat flest antal frågeformulär med frågor om våld.

Förbundschef Christel Martinsson och projektledare Nina Lillerskog berättar hur de inom samordningsförbundet arbetar med uppdraget att fråga om våld i nära relationer.

IK Read Nyhetsbrev

Ban Brev Styr 23 05

Föreningen NNS:

Brev från NNS styrelse 30 maj 2023

Brev från NNS styrelse innehåller följande:

 • NNS nya styrelse
 • NNS i Almedalen 28 juni - Välkommen!
 • Anita Kruse lämnar regeringsuppdraget om att öka upptäckten av våld
 • Ny rapport om förbundschefernas arbetsvillkor är på gång
 • Dialog mellan NNS och medlemsförbunden genom kontaktmannaskap
 • Dialog om att samarrangera Finsam-konfernen med Nationella rådet
 • Tjänstepersonstöd till NNS 2023
 • Styrelsen fortsätter arbetet för ett uppföljningssystem
 • Återkoppling på brevet från styrelsen

Knapp Brev NNS Styrelse

Ban Almedalen 2023

Föreningen NNS i Almedalen:

NNS genomförde seminarium i Almedalen

NNS anordnade ett seminarium under Almedalsveckan i Visby. Seminariet ägde rum den 28 juni.

Innehåll:

Sverige idag! Samhällsutmaningar och den politiska visionen
Vi får lyssna till röster från Fryshuset som berättar om att vara ung i dagens Sverige samt riksdagspolitiker från arbetsmarknads- och socialförsäkringsutskottet.

Samverkan och samarbete - en väg att möta utmaningarna
Statliga utredningar och forskning pekar på att offentliga verksamheter behöver samarbeta mer med varandra för att lösa de stora samhällsproblemen. Bättre samverkan och mer samarbete krävs också med civilsamhället, arbetsgivarna och de personer som är allra mest berörda. 

Alla talar om samverkan - vi gör det!
Förmiddagen avslutas med ett antal konkreta exempel på verksamhet som bedrivs av samordningsförbundet på Gotland.

knapp_GR_readMore


Ban Vald Nyhetsbrev Juni

Föreningen NNS:

Nyhetsbrev - juni 2023

Nyhetsbrev om regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld

Detta nummer handlar om:

Anita Kruse lämnar regeringsuppdraget

IK Read Nyhetsbrev

2 Ban Isf Rapport 2023

ISF-rapport:

"Samordnat stöd gör skillnad"

Det är titeln på en rapport som Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, publicerat.

I rapporten redovisas en analys av effekterna av samordningsförbundens verksamhet på individnivå.

Rapporten är den tredje och avslutande delen av ett regeringsuppdrag att utvärdera samordningsförbundens verksmahet.

Ikon Gr Rapport

Ban Rapport 2022

Föreningen NNS:

Rapport om regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld under 2022

NNS har producerat en rapport som redovisar NNS och samordningsförbundens deltagande i regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld under 2022.

Under åren 2019 - 2022 har 2.200 unika personer som deltar i insatser finansierade av samordningsförbund rutinmässigt fått möjligheten att svara på ett frågeformulär med sju definierade frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

Statistiken som genererats visar att gruppen personer 16 - 64 år som står utanför arbete och studier har omfattande erfarenheter av olika former av våld men att de oftast inte har fått några tidigare frågor om våld från andra verksamheter.

Personerna har även en hög förekomst av en egen utsatthet för att ha sett och hört våld mellan närstående under sin uppväxt och som i sin tur leder till en egen hög utsatthet för fortsatt våld både från närstående som från någon annan person.

Ikon Gr Rapport

Ban Indikatorrapport 2022

NNS – Indikatorer för finansiell samordning:

Nationella indikatorrapporten 2022

Detta är den sjätte nationella indikatorrapporten som visar på utveckling av den verksamhet som bedrivs med stöd av samordningsförbund. 

Resultaten grundas på enkätundersökningar genomförda av 36 av landets 75 samordningsförbund som NNS har sammanställt och jämfört med tidigare års data. Rapporten redovisar svar från 3.970 enkäter fördelat på fem olika respondentgrupper; deltagare (där två typer av enkäter använts; pågående respektive avslut), insatspersonal, styrelseledamöter, chefer i samverkan och remittenter.

Ett av syftena med indikatorverktyget är att bidra till att svara på frågan: ”hur vet vi att det blir bättre?” Resultatet från årets mätning visar en positiv trend inom en majoritet av indikatorområden jämfört med förra årets mätning. 

För första gången kan en jämförelse göras för den vid förra mätningen nytillkomna jämställdhets- och jämlikhetsindikatorn, som visar att det ofta finns värdegrund och rutiner på plats, men fortfarande utvecklingspotential för att arbeta med frågorna bland personal och chefer

Ikon Gr Rapport


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Facebook