ban_Medlemssidor

ban_Kunskapsbanken

ban_nns-nytt

Banner Indikatorer

Ban Ordf M Svensson 2018

Föreningen NNS:

Marie Svensson, Föreningen NNS nya ordförande

Vid årsmötet 17 april 2018 valdes Marie Svensson till ordförande för Föreningen NNS.

Marie Svensson är även ordförande för Samordningsförbundet RAR i Sörmland.

På årsmötet valdes även en ny styrelse. Sammansättningen finns på sidan "Om oss"

Rapportserie 18 1

NNS rapportserie 2018-1

Hur samordningsförbunden skapar kvalitet och hållbarhet i välfärden

Det pågår ett omfattande välfärdsarbete som bedrivs av våra myndigheter men som inte uppmärksammas tillräckligt. Ett välfärdsarbete som har sin utgångspunkt i våra invånares behov och vad som är bra för samhället. Ett välfärdsarbete som sker i samverkan mellan myndigheter och som stöds av Samordningsförbund. Kunskapen om denna verksamhet behöver spridas och användas i större utsträckning.

Det är mot den bakgrunden som NNS har producerat denna skrift som ingår i NNS rapportserie.

knapp_GR_readMore

Ban Utredning 2018

Regeringsbeslut:

Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet på individnivå

Regeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att genomföra en utvärdering av samordningsförbundens verksamhet på individnivå.

knapp_GR_readMore


Ban JGL

NNS utbildning:

JGL – Jämställdhet, Genus och Ledarskap
– nytt kurstillfälle 

NNS erbjuder JGL-utbildning med särskild inriktning mot samordningsförbunden. 

Nu finns ett nytt utbildningstillfälle: 
11-12 september 2018 (del 2 genomförs 15-16 november), i Göteborg.
 

Det närmaste utbildningtillfället är 14-15 maj (del 2 genomförs 13-14 september), i Göteborg.
 

Jämställdhet - en ledarskapsfråga 

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställd­hetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i företag och organisa­tioner.

Utbildningen Jämställdhet Genus Ledarskap riktar sig till styrelseledamöter, förbundschefer och samordnare och ger grunden för att kunna förstå, förhålla sig till och diskutera jämställd­hetsfrågor. Utbildningen följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare och är kvalitetssäkrad via SQUILD**.

knapp_GR_readMore

Ban Indikatorrapport 2018 1

NNS rapport:

Nationell mätning av indikatorenkäterna

Föreningen NNS har genomfört den första nationella mätningen med stöd av indikatorerna och enkäterna. Resultatet redovisas i en rapport sammanställd av Jonas Wells.

Nästan 1 000 svar har samlats in varav 629 från deltagare i samordningsförbundsfinansierade insatser. 

– Fina resultat samsas med utvecklingsmöjligheter och en inspirerande läsning utifrån flera perspektiv, säger Jonas Wells.

Ikon Gr Rapport

Ban Efter Ordf Konf 18

NNS konferens:

Ordförandekonferens 2018

Den 25 januari 2018 anordnades NNS ordförandekonferens

För er som önskar få ta del av de presentationer som föreläsarna vid konferensen använde publicerar vi dessa här.

Knapp Dokumentation

 

Ban DOKUMENTATION H Konf2017 1

NNS konferens:

Dokumentation från NNS höstkonferens

NNS höstkonferens genomfördes 20-21 november 2017 i Järfälla, nordväst om Stockholm.

För er som önskar få ta del av de presentationer som föreläsarna vid konferensen använde publicerar vi dessa här.

Ni kan även se en film från ett workshop.

Knapp Dokumentation


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

Just nu finns bland annat följande på Torget: 

Samordningsförbundet SAMSPELET:
Välkomna till en konferens om Tjänstedesign!

Konerensen äger rum den 14 mars 2018 i Karlstad.

img_Blogg

Ur det senaste blogginlägget:

Hur LEGO-gubbar kan stödja samverkan

Kan LEGO-gubbar stödja samverkan? Självklart kan de det! I tisdags arrangerade NNS tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland ett nätverksmöte för integrerad samverkan i Linköping. I förbifarten nämndes en idé som hjälper oss att verka mer personcentrerat och för integrerad samverkan. Det var Mattias Bergströms LEGO-gubbar.

LÄS MER

img_Facebook

Pa Gang Nederst

2018-04-17  
Föreningen NNS årsmöte i Göteborg

2018-05-14  
Utbildning om jämställdhet, JGL, 
i Göteborg

2018-09-11  
Utbildning om jämställdhet, JGL, 
i Göteborg