ban_Medlemssidor

ban_Kunskapsbanken

ban_nns-nytt

Banner Indikator 362

Ban Almedalen 2016

Visby 2016: 

Almedalsveckan 2016

Almedalsveckan genomfördes 4-8 juli.

Rusta, skapa och samverka var den röda tråden för Finsams seminarier i Almedalen.

Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla? Hur kan vi utveckla samverkan som bidrar till samhällets sociala hållbarhet? 

knapp_GR_readMore

Ban Brev NR

Föreningen NNS: 

Brev från Föreningen NNS till Nationella rådet

NNS vill med anledning av Nationella Rådets (NR) ordförandes avslutande anförande vid FINSAM-konferensen den 5-6 april i Eskilstuna lämna några synpunkter samt ställa fråga till Nationella rådet.

Inledningsvis vill NNS betona vikten av att vi har ett gemensamt uppdrag att med våra olika roller bidra till att samverkan mellan myndigheter fungerar väl så att de kan stödja människor ut mot egen försörjning och därmed bidra till en bättre välfärd.  

Vid anförandet lämnades bland annat synpunkter på fördelningen mellan individ och strukturella insatser, systemet SUS, ordning och reda i ekonomin och förbundsordningar. Den samlade och generella bilden som förmedlades uppfattades som att Samordningsförbunden inte motsvarade de krav eller förväntningar som Nationella rådet har på förbunden. 

knapp_GR_readMore

Ban Finsamkonf 16

Finsamkonferensen i Eskilstuna: 

450 samverkare deltog på 2016 års Finsamkonferens

Nationella rådet för finansiell samordning och Samordningsförbundet RAR i Sörmland arrangerade årets Finsamkonferens som hölls i Eskilstuna 5-6 april.

De två konferensdagarna var fyllda av ett 25-tal föreläsningar och seminarier med olika perspektiv inom konferensens tema "Finsam i framtiden". 

Mer information finns på RAR Sörmlands hemsida.

Där finns bland annat två korta filmer från från konferensen. I den ena filmen samtalar Anne-Marie Begler, generaldirektör Försäkringskasssan, Erik Höglund, avdelningschef Socialstyrelsen och Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting. I den andra filmen berättar ett femtontal konferensdeltagare om sina tankar om konferensen. 

Ban Link RAR


Ban Tord Ordf 16

Föreningen NNS årsmöte: 

Tord Karlsson är Föreningen NNS nye ordförande

Vid NNS årsmöte den 5 april tog Tord Karlsson över ordförandeklubban från Kurt Kvarnström, som varit föreningens ordförande sedan bildandet 2009. 

Även styrelsen fick flera nya ledamöter.

NNS Styrelse

Grey Line 240Px

Filmat samtal med Kurt Kvarnström

Ban Film Kurt Kvarnastom

I den här filmen samtalar Kurt Kvarnström med Jonas Wells, NNS utvecklingsavsvarige, om sin tid inom Föreningen NNS samt om finsamområdets framväxt, varför området är så viktigt och bakgrunden till sitt stora engagemang för människors välfärd.

Ban Indikator Slut

Indikatorprojektet: 

Slutseminarium om indikatorprojektet

Varmt välkomna till slutseminarium om indikatorprojektet den 15 juni 2016 på Arlanda.

Sista anmälningsdag är den 7 juni.

Är vi färdiga nu? Hur ser resultatet ut efter tredje mätningen? Hur går vi vidare? Vad kan vara ett bra tecken på förändring framåt? Vilka steg kan underlätta och stödja det fortsatta arbetet? Vad kan bidra till de bästa förutsättningarna för fortsättningen? Och hur gör vi det?

Dessa och fler frågor kommer att diskuteras och seminariets resultat kommer att bilda underlag för det fortsatta arbetet. 

knapp_GR_readMore

Ban Indikator 3Sem2016

Indikatorprojektet: 

Workshops

NNS har genomfört tre workshops inom ramen för Indikatorprojektet:

• 1 mars i Örebro
• 27 april i Malmö
• 12 maj i Sundsvall

Utgångspunkten var:

Hur vet vi att samverkan genom den finansiella samordningen blir bättre? 

Klicka på det datum som du önskar mer information om: 

IK Workshop 1Mars 16

IK Workshop 27April 16

IK Workshop 12Maj 16


Ban Utb Enkat

Utbildningsenkäten: 

Resultat av enkät om framtida utbildningar inom samordningsområdet

Under hösten 2014 undersöktes via en webbenkät behov av framtida utbildningar inom samordningsområdet.

Totalt inkom 78 svar från 32 olika samordningsförbund. Svaren har sammanställts i en rapport som här kan laddas ned.

knapp_GR_readMore

Ban NNS FK

Möte NNS och Försäkringskassan: 

Implementeringen av den nya fördelningsmodellen

Den 16 oktober 2015 träffades Annika Krook, Försäkringskassan och Nationella rådets ordförande Kurt Kvarnström, Anne-Marie Larsson och Tord Karlsson från NNS´s arbetsutskott för ett samtal om implementeringen av den nya statliga fördelningsmodellen. 

Med vid mötet var också Jonas Wells och Ann Lundqvist från NNS samt Irene Bergqvist från Försäkringskassan.

knapp_GR_readMore

Img Uppvaktn 150601

Uppvaktning Socialförsäkringsministern: 

Ekonomiska medel för hela Finsam Sverige

Den 1 juni 2015 uppvaktade NNS socialförsäkringsminister Annika Strandhäll om ekonomiska medel för hela Finsam Sverige. 
 
Under mötet samtalade man om riktade uppdrag och utveckling av utvärdering. Socialförsäkringsministern visade stort intresse för våra frågor. Det finns medvind för Finsam!
Plugg 10X10
Man överlämnade det senaste numret av NNS rapportserie (2015-3):
Samverkande framgångsfaktorer
Framgångsrika insatser och organiseringar kring utlandsfödda med omfattande samordnade rehabiliteringsbehov.
Plugg 10X10
Rapporten finns som pdf och i tryckt version som kan veställas via webben. 
BESTÄLL RAPPORT
Plugg 10X10

På bilden ovan, från vänster: Ola Andersson (NNS), Jonas Wells (NNS), Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Kurt Kvarnström (ordförande NNS) och Anne-Marie Larsson (vice ordförande NNS). 

 


Rapportserie 16 1

NNS skriftserie 2016-1: 

Exempel på insatser med fantastiska resultat

– och vad den finansiella samordningen möjliggör

Detta nummer i NNS rapportserie samlar femton artiklar, tretton härrörs till de exempel på insatser med fantastiska resultat som samlades in under vintern 2015/16. Förutom dessa återfinns en artikel om samhällsekonomiska resultat samt en artikel som försöker fånga vad som utmärker insatserna generellt. 

Ett framväxande tema är hur insatserna betonar arbe­tet med att möta människor, på riktigt, i sina resurser samt hur ledarskap från samordningsförbund och lokala myndighetsföreträdare tillsammans möjliggör en långsiktig och samordnad välfärd särskilt riktad till dem som allra mest kan dra nytta av den.

knapp_GR_readMore

Ban Rapportserie 15 3

Föreningen NNS rapportserie 2015-3: 

Samverkande framgångsfaktorer

Framgångsrika insatser och organiseringar kring utlandsfödda med omfattande samordnade rehabiliteringsbehov

Ansatsen har varit att utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv, spana efter goda exempel och framgångsfaktorer som är till hjälp för behovsgruppen utlandsfödda i behov av omfattande samordnade rehabiliteringsinsatser.  

Rapporten finns i digital och tryckt version.

knapp_GR_readMore

Rapportserie 15 2

Föreningen NNS rapportserie 2015-2: 

Hur märker vi att det blir bättre?

Framväxten av indikatorer inom
den finansiella samordningen

I den andra editionen av NNS rapportserie finns sex rapporter samlade som beskriver a-betet med att ta fram indikatorer inom den finansiella samordningen.

Rapporterna ger var och en svar på frågan om vad som är indikatorprojektets utgångspunkt och alla ger sin version på de första och nästkommande stegen av processen. 

Rapporten finns i digital och tryckt version.

knapp_GR_readMore

Rapportserie 15 1

Föreningen NNS rapportserie 2015-1: 

Samhällsekonomiskt resultat av insater inom samordnings-
förbunden, 2007 till 2014

I den första editionen av NNS rapportserie görs en sammanställning av det samhällsekonomiska resultatet av insatser inom samordningsförbunden med fokus på finansiell samordning, som utvärderats under perioden 2007 till 2014.  

knapp_GR_readMore

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

Just nu finns bland annat följande på Torget: 

Samordningsförbundet i Jämtlands län:
Inspirations- och kunskapsdag för att möta kvantitativa och kvalitativa utmaningar i flyktingmottagandet.

Samordningsförbundet i Jämtlands län:
Samjamtdagen 2015 - den årliga dagen av sammanfattning, framåtblickande och möten.

img_Blogg

Ur det senaste blogginlägget:

Hur LEGO-gubbar kan stödja samverkan

Kan LEGO-gubbar stödja samverkan? Självklart kan de det! I tisdags arrangerade NNS tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland ett nätverksmöte för integrerad samverkan i Linköping. I förbifarten nämndes en idé som hjälper oss att verka mer personcentrerat och för integrerad samverkan. Det var Mattias Bergströms LEGO-gubbar.

LÄS MER

img_Facebook

Pa Gang Nederst

2016-08-26  AU-möte

2016-09-16  Styrelsemöte