Banner Sntoppa Valdet

Ban Akt UTB

Banner Indikatorer

Kalendarium

14 november 2019
Arbetsutskott

30 januari 2020
Styrelsemöte, kl 15-18.30 
(Radisson Sky City på Arlanda)

31 januari 2020
Ordförandedag
Radisson Sky City på Arlanda)

3 mars 2020
Styrelsemöte

Ban Medl Meet 19

NNS medlemsmöte: 

Kallelse till medlemsmöte

Föreningen NNS kallar till medlemsmöte. Mötet äger rum i samband med höstkonferensens avslutande, den 30 oktober. Mötet börjar klockan 13.00.

Motioner till mötet skickas till Micaela Magnusson snarast och senast den 30 september.

Knapp Skicka Motion

Grey Linenns

Kallelse med dagordnng kan laddas ned här:
Knapp Kallelse Dagordning

Ban Stoppa Valdet

NNS konferens: 

Våldet måste stoppas! 

NNS deltar tillsammans med flera samordningsförbund samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsmyndigheten och Socialstyrelsen i ett regeringsuppdrag med målet att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt att förmedla adekvata insatser mot detta.    

Den 10 oktober genomförde NNS en uppstartskonferens där flera samordningsförbund, de deltagande parterna i regeringsuppdraget samt representanter från regeringen och regeringskansliet deltog. 

NNS kommer att starta pilotverksamhet med ett antal samordningsförbund på ett antal platser i landet för att prova hur förbunden kan samordna såväl insatser för att upptäcka våld som stödinsatser till våldsutsatta.

Läs mer i pressmeddelandet som sändes ut i samband med konferensen.

IK Pressmeddelande

Grey Linenns

Regeringsuppdraget - Uppdrag om ökad upptäckt av våld m.m. 2019–2021 Regeringsbeslut S2019/01517/JÄM

knapp_GR_readMore

Ban NNS H Konf2019

NNS konferens: 

Höstkonferens 2019

NNS bjuder härmed in till 2019 års höstkonferens, i Järfälla nordväst om Stockholm, på Wärdshuset Lasse Maja den 29-30 oktober.

En konferens där vi kommer att få del av pågående strategiskt arbete inom välfärdsområdet, utbyta erfarenheter kring det som är viktigt i samordningsförbunden just nu, diskutera med kollegor om hur NNS bör arbeta framgent och framförallt få träffa och möjlighet att möta intressanta människor. 

Konferensens inriktning är: 

 • Hur utvecklar vi FINSAM tillsammans? 
 • Hur involverar vi politiken på alla nivåer i högre utsträckning. 
 • Hur når vi politisk och finansiell samordning? Inbjudna är bl.a. Inspektionen för socialförsäkringen och politiska företrädare.

Ladda ned konferensprogrammet här:

Ikon Gr Program

Grey Linenns

Knapp Anmalan

Ban Karta H Konf 2019

Ban Om Lassemaja

 

Ban Tjstedesign

NNS workshop: 

Samarbete kring tjänstedesign

Den 21 augusti deltog 11 förbund i en workshop gällande tjänstedesign. 

Bakgrunden var det initiativ som togs på senaste konferensen (mars 2019) kring temat tjänstedesign arrangerat av Samordningsförbundet Centrala Östergötland där man bland annat föreslog bildandet av ett nätverk kring Tjänstedesign. En fråga ställdes då även till NNS om huruvida NNS kan ha en sammanhållande och eventuellt drivande funktion när det gäller utvecklingen av tjänstedesign hos förbunden. Som svar på detta bjöd NNS in samtliga medlemsförbund till denna workshop och temat för dagen var hur vi tillsammans och med NNS kan utveckla arbetet med Tjänstedesign.

Flera förslag framkom under dagen, bland annat:

 • Samarbete med akademi och myndigheter.
 • Det behövs mötesarenor för kunskapsutbyte och lärande.
 • Stora vinster med sammanhållet arbete i stället för arbete i öar.
 • Utbildningsbehov kring tjänstedesign.
 • En nationell samordnare för förbunden med kunskap om tjänstedesign behövs. Som motor och struktur i arbetet men även för inspiration, kunskap och kontakter.
 • En arbetsgrupp/utvecklingsgrupp utsågs för att påbörja arbetet.
 • Ett samlat dokument med bakgrund och utvecklingsstrategier.
 • Höstkonferensen ska användas för att inventera och mobilisera.
 • Vi ska söka finansiärer brett från ESF via forskningsanslag till egenfinansiering.

Knapp Minnesant

Ban Almed 19 Film Sem

Almedalen 2019, filmat seminarium: 

Jämställd samordnad välfärd

Under Almedalsveckan hölls ett seminarium om hur viktigt det är att ha jämställdhetsperspektiv med i samverkansarbetet.

Charlotte AxelssonSamordningsförbundet InsjöriketUlrika Eklundkonsult och utbildare samt Jonas WellsSödra Dalarnas Samordningsförbund höll i seminariet som modererades av Kjell SjundemarkSamordningsförbundet Södertälje.

Seminariet filmades och kan ses i sin helhet. Klicka på bannern för att se det inspelade seminariet.

Ban Link Video Almedalen 19

Ban Video Valdirelationer

Föreningen NNS, video: 

"Mäns våld mot kvinnor. 
Våld i nära relationer. 
Våld i ungas relationer."

NNS har lämnat in förslag till Socialstyrelsen om att delta inom ett regeringsuppdrag i det nationella arbetet mot våld.

Det handlar om att ingå i ett regeringsuppdrag tillsammans med Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket för att göra tidiga upptäckter av våld för att därmed kunna erbjuda tidiga insatser.

Se ett inspelat videosamtal om detta mellan:

Anita Kruse, som har ett uppdrag från NNS som rör att samordningsförbunden i sin ordinarie verksmahet ska börja ställa rutinmässiga frågor om våld till sina besökare. 

Zandra Kanakaris, generalsekreterare vid stiftelsen 1000 Möjligheter. Stiftelsen ligger även bakom ungarelationer.se, sveriges första kunskapsplattform för att motverka våld i ungas parterrelationer.

 Anne-Marie Larsson, vice ordförande i Samordningsförbundet i Södertälje samt vice ordförande i NNS.

Klicka på bilden ovan eller på "Se filmen"-knappen här nedan för att se videon.

knapp_GR_film

Ban 2 Isf 2019

Utvärdering av samverkan: 

Samordningsförbunden gör skillnad

ISF (Inspektionen för socialförsäkringar) har på uppdrag av regeringen granskat samverkan genom samordningsförbund. Den andra av sammanlagt tre rapporter har nu publicerats. 

I den andra papporten skriver isf bland annat: 
"Kommuner som är med i samordningsförbund utvecklas annorlunda jämfört med kommuner som inte är med i ett förbund”.

Bland annat hittar isf följande effekter i kommuner som är med i samordningsförbund:

 • Andelen personer med sjukpenning minskar.
 • Andelen personer med sjuk- och aktivitetsersättning ökar.
 • Andelen män som lämnar Arbetsförmedlingen för arbete ökar. 

Den tredje och sista delen av granskningen kommer i december 2021. Den ska beskriva effekterna av samordningsförbundens verk­samhet på individ­nivå.

Grey LinennsDen första rapporten har titeln:
Samordningsförbundens organisering och verksamhet
Ikon Gr Rapport

Den andra rapporten har titeln:
Gör samordningsförbund någon skillnad?
Ikon Gr Rapport


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

img_Facebook