ban_Medlemssidor

ban_Kunskapsbanken

Banner Indikatorer

Ban Sida Yearmeet 2019


Ban Finsamkonf 2018

FINSAM-konferens

Välkommen till Finsamkonferensen 2019

Den nationella Finsamkonferensen arrangeras av Nationella rådet och genomförs 2019 tillsammans med de åtta samordningsförbunden i Stockholms län.

Datum: 26-27 mars 2019
Plats: City Conference Center/Folkets Hus, Stockholm

Ikon Gr Program

Knapp Anmalan

Ban 2 Isf 2019

Utvärdering av samverkan: 

Samordningsförbunden gör skillnad

ISF (Inspektionen för socialförsäkringar) har på uppdrag av regeringen granskat samverkan genom samordningsförbund. Den andra av sammanlagt tre rapporter har nu publicerats. 

I den andra papporten skriver isf bland annat: 
"Kommuner som är med i samordningsförbund utvecklas annorlunda jämfört med kommuner som inte är med i ett förbund”.

Bland annat hittar isf följande effekter i kommuner som är med i samordningsförbund:

  • Andelen personer med sjukpenning minskar.
  • Andelen personer med sjuk- och aktivitetsersättning ökar.
  • Andelen män som lämnar Arbetsförmedlingen för arbete ökar. 

Den tredje och sista delen av granskningen kommer i december 2021. Den ska beskriva effekterna av samordningsförbundens verk­samhet på individ­nivå.

Grey LinennsDen första rapporten har titeln:
Samordningsförbundens organisering och verksamhet
Ikon Gr Rapport

Den andra rapporten har titeln:
Gör samordningsförbund någon skillnad?
Ikon Gr Rapport

Ban Indiatorer 2018

Indikatorer för finansiell samordning

Aggregerat resultat från indikatorenkäterna

Sweco har på uppdrag från NNS sammanställt de data vi fått från totalt 41 förbund i en nationell rapport.

I rapporten redovisas mätresultatet från samtliga inrapporterade indikatorenkäter (deltagare, personal, parternas chefsgrupp och styrelse). Totalt 4 414 enkäter!

I rapporten görs också en jämförelse med 2017 års nationella resultat (men då deltog bara 12 förbund och mätperioden var mycket kortare). Svarsandelen för alla respondentgrupper 2018 blev totalt 85 procent. 

Ikon Gr Rapport


Ban 2 Ordf Konf 19

NNS konferens:

NNS Ordförandekonferens 2019

NNS Ordförandekonferens genomfördes den 25 januari 2019. Plats för konferensen var Arlanda, Hotel Radisson Blu Arlandia.

Dokumentation från konferensen

Du kan ladda ned presentationer från föreläsningar som hölls under konferensen.

knapp_GR_readMore

Ban Debattartikel

Debattartikel i Dagens Samhälle:

"Ovärdigt när sköra patienter bollas runt"

Föreningen NNS ordförande Marie Svensson är en av fem personer som skrivit en debattartikel som publicerats i tidningen Dagens Samhälle. 

"I Sverige hamnar människor mellan stolarna för att samordningen mellan myndigheter och individen brister”, skriver debattörerna.

knapp_GR_readMore

Ban DOKUMENTATION H Konf2018 1

NNS konferens:

NNS höstkonferens - dokumentation

NNS höstkonferens genomfördes 12-13 november 2018 i Järfälla, nordväst om Stockholm.

Dokumentation från konferensen

Du kan ladda ned presentationer från föreläsningar som hölls under konferensen.

knapp_GR_readMore


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

img_Facebook

Pa Gang Nederst

26 mars 2019 
NNS årsmöte, Stockholm

26 mars 2019  
NNS konstituerande styrelsemöte (efter årsmötet)

26 mars 2019 
Nationella Finsamkonferensen, Stockholm

3 april 2019 
Utbildning om jämställdhet, JGL,
i Göteborg

19 september 2019 
Utbildning om jämställdhet, JGL,
i Göteborg