ban_Medlemssidor

ban_Kunskapsbanken

ban_nns-nytt

Banner Indikatorer

Ban Arsmote 2019

NNS årsmöte:

Kallelse till årsmöte

Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) kallar till årsmöte.

Årsmötet kommer att hållas den 26 mars 2019 i samband med den nationella finsamkonferensen i Stockholm.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 2019-02-12.

Förslag till valberedningen inför val av styrelse ska avges senast 2019-02-18.

knapp_GR_readMore

Ban Ordf Konf 18

NNS konferens:

NNS Ordförandekonferens 2019

NNS Ordförandekonferens kommer att genomföras den 25 januari 2019. Plats för konferensen är Arlanda, Hotel Radisson Blu Arlandia.

Ikon Gr Program

Grey Line 240Px

Deltagare som önskar boende dagen innan konferensen måste själva boka hotelrum för detta.

Knapp Anmalan

Ban Indik Work 181219

Indikatorer för finansiell samordning:

Inbjudan till Workshop

Vi välkomnar alla i samordningsförbund, samarbetsaktörer och andra intresserade som använder sig av indikatorerna för att tillsammans arbeta med hur man presenterar och kan analysera de data som har tagits in.

Tid: 19 december 2018 kl 10.00-16.00 

Plats: Stockholm

knapp_GR_readMore


Ban DOKUMENTATION H Konf2018 1

NNS konferens:

NNS höstkonferens - dokumentation

NNS höstkonferens genomfördes 12-13 november 2018 i Järfälla, nordväst om Stockholm.

Dokumentation från konferensen

Nu kan du ladda ned presentationer från föreläsningar som hölls under konferensen.

knapp_GR_readMore

Ban X Arsmote 2018

Föreningen NNS:

NNS höll extra årsmöte 

Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) höll ett extra årsmöte den 13 november. Det hölls i samband med NNS Höstmöte.

knapp_GR_readMore

Ban Ny Manual 180629

NNS indikatorer för finansiell samordning:

Ny användarmanual för systemet indikatorer för finansiell samordning

Användarmanualen för hur man använder systemet indikatorer för finansiell samordning har uppdaterats.

En tryckt version av manualen har tagits fram. De samordningsförbund som tecknat avtal om indikatorsystemtet får utan kostnad den tryckta versionen. 

En pdf-version av användarmanualen kan laddas ned.

knapp_GR_readMore

Rapportserie 18 1

NNS rapportserie 2018-1: 

Hur samordningsförbunden skapar kvalitet och hållbarhet i välfärden

Det pågår ett omfattande välfärdsarbete som bedrivs av våra myndigheter men som inte uppmärksammas tillräckligt. Ett välfärdsarbete som har sin utgångspunkt i våra invånares behov och vad som är bra för samhället. Ett välfärdsarbete som sker i samverkan mellan myndigheter och som stöds av Samordningsförbund. Kunskapen om denna verksamhet behöver spridas och användas i större utsträckning.

Det är mot den bakgrunden som NNS har producerat denna skrift som ingår i NNS rapportserie.

knapp_GR_readMore

 


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

Just nu finns bland annat följande på Torget: 

Samordningsförbundet SAMSPELET:
Välkomna till en konferens om Tjänstedesign!

Konerensen äger rum den 14 mars 2018 i Karlstad.

img_Blogg

Ur det senaste blogginlägget:

Hur LEGO-gubbar kan stödja samverkan

Kan LEGO-gubbar stödja samverkan? Självklart kan de det! I tisdags arrangerade NNS tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland ett nätverksmöte för integrerad samverkan i Linköping. I förbifarten nämndes en idé som hjälper oss att verka mer personcentrerat och för integrerad samverkan. Det var Mattias Bergströms LEGO-gubbar.

LÄS MER

img_Facebook

Pa Gang Nederst

8 januari 2019
Möte NNS arbetsutskott

24 januari 2019  
NNS styrelsemöte (i anslutning till NNS Ordförandekonferens, Arlanda)

25 januari 2019  
NNS Ordförandekonferens (Arlanda)

1 mars 2019  
NNS styrelsemöte

26 mars 2019 
NNS årsmöte, Stockholm

26 mars 2019 
Nationella Finsamkonferensen, Stockholm

3 april 2019 
Utbildning om jämställdhet, JGL,
i Göteborg

11 april 2019 
Utbildning om jämställdhet, JGL,
i Stockholmsområdet