Banner Sntoppa Valdet

Banner SV Unga Snabb 1

Ban Akt UTB

Banner Indikatorer

Kalendarium

Här finns angivet planerade aktiviteter inom NNS verksamhetsområde.
Linje 380Px NNS Color

30 september
Förbundschefsträff, kl 13-15

4-5 oktober
JGL-utbildning (del 1)

7 oktober
NNS: Extra medlemsmöte

17-18 oktober
JGL-utbildning (del 2)

15-16 november
JGL-utbildning (del 2)

5 december
Möte Indikatorernas utvecklingsgrupp

2023

10-11 januari 2023
JGL-utbildning (del 2)

 

Ban 2 X Medlemsm 2022

Föreningen NNS: 

Kallelse till extra medlemsmöte

Föreningen NNS kallar medlemsförbunden till ett extra medlemsmöte den 7 oktober 2022.

Plats för mötet är Radisson Blue Arlandia Hotel (vid Arlanda flygplats).

Anmälan görs via webb. Klicka på knappen nedan för att komma till anmälningssidan.
Knapp Anmalan

Läs mer i inbjudan/kallelsen som också innehåller dagordning för medlemsmötet.
Ikon Gr Kallelse

Grey Linenns

Handlingar

Lathund för de som deltar digitalt

Ikon Gr Program

Bilaga A1:
NNS styrelseprotokoll 2022-06-28

Bilaga A2:
NNS styrelseprotokoll 2022-09-07

Bilaga B:
Årsmötesprotokoll 2022-06-03

Bilaga C:
Rapport om nya NNS

 

Ban Forbshefstraff 22 09 30

Föreningen NNS: 

Inbjudan till förbundschefsträff

NNS styrelse bjuder in till förbundschefsträff en 30 september.

Mötet är digitalt via Teams och pågår mellan klockan 13-15.

Läs mer i inbjudan.

Inbjudan

 

 

Ban BIP Kurs 20 08

Kursinbjudan: 

BIP i praktiken - kurs för kunskapspersoner

Vaeksthusets Kompetencecenter bjuder in personer från NNS medlemsförbund till en kurs i BIP. 

Kursen är för dig som vill fördjupa dig i forskningen om BIP och annan relevant forskning och vill utvecklas i en roll där du processleder reflexiva, kollegiala samtal med fokus på att utveckla praktiken på din arbetsplats enligt principerna från BIP.

Det finns ett begränsat antal kursplatser vilket medför att varje förbund kan anmäla en person, med undantag för läns- och storstadsförbund som erbjuds 2 platser.

Anmälningskoden för NNS-medlemmar är NNS2022.

Läs mer på Vaeksthusets webbsida där du även kan anmäla dig.

Ikon Gr Link

Ban F Lundén

Föreningen NNS: 

NNS ordförande Fredrik Lundén

På NNS årsmöte 3 juni 2022 valdes Fredrik Lundén till ny ordförande av eniga mötesdeltagare.

Fredrik Lundén är styrelseordförande för Samordningsförbundet Centrala Östergötland och ordförande i arbetsmarknadsnämnden på Linköpings kommun. Han har suttit i NNS styrelse i ett och ett halvt år och kommer nu vara ordförande för NNS under två år. 

knapp_GR_readMore

Nyhetsbrev från NNS medlemsförbund

Ban Sof Sthlm Juni 22 Nyh Brev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev juni 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Förstärkt kontaktväg till Arbetsförmedlingen; Två nya insatser och fler lotsar till FINSAM-team; Samordningsförbundets medverkan på Järvaveckan 2022; Ny anmälan till Aktivitetsplatsen.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof C Osterg Nyhetsbrev 22 06

Samordningsförbundet Centrala Östergötland: 

Nyhetsbrev juni 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Fredrik Lundén ny ordförande för NNS; Utblidningar i BIP; "Jag ska fungera som en bro"; Ny rapport; Direktörsträff på förbundet; Idyllisk plats för första stegt.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm 5 22 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev maj 2022

I nyhetsbrevet, som är ett temanummer on Järvaveckan kan du bland annat läsa: Välkommen att träffa oss på Järvaveckan.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm Nyh April 22

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev april 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Årsredovisning 2021, Samordnat stöd, IPS integrerat i psykvården, Järvaveckan, Förstärkning på FINSAM-team, Lokal FINSAM-dag den 29 april.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Linje 380Px NNS Color

Knapp Fler Nyhetsbrev

Ban Rapport Vald S1

Föreningen NNS: 

Rapport om regeringsuppdraget att upptäcka våld

NNS har produderat en rapport som redovisar NNS och samordningsförbundens deltagande i regeringsuppdraget att upptäcka psykiskt, fysiskt och sexuellt våld hos deltagare i samordningsförbundens insatser. 

Rapporten omfattar åren 2019 - 2021.

Regeringsuppdraget har nu förlängts och fortgår under 2022.

Ikon Gr Rapport

Läs mer på webbsidorna:

• Stoppa våldet
• Stoppavåldet unga
• Stoppa våldet redovisning
• HRV-konferens

Ban NNS VB 2021

Föreningen NNS: 

Verksamhetsberättelse 2021

NNS Verksamhetsberättelse för 2021 kan laddas ned.

Klicka på bilden ovan eller knappen nedan för att öppna och ladda ned pdf-version av verksamhetsberättelsen.

IK Arsredovisning

Ban NNS Nytt 1 2022

Föreningen NNS: 

NNS-nytt nr 1-2022

Rubriker:

 • NNS ordförande har ordet
 • NNS  tjänsteman, Ola Andersson, går i pension
 • Översyn av NNS organisation och ekonomi
 • "Vi håller näsan över vattenytan"
 • Regeringsuppdraget om att upptäcka våld har förlängts
 • Västerbotten – den andra regionen som rutinmässigt frågar om våld
 • Mäns våld mot kvinnor – Hur kan vi förändra?

Knapp Read Nns Nytt

Ban Indiatorer 2021 2

Föreningen NNS: 

Aggregerat resultat för indikatorenkäter 2021

Detta är den femte nationella indikatorrapporten som avser att bidra till att visa på utveckling av den verksamhet som bedrivs med stöd av samordningsförbund. 

Resultaten som redovisas grundas på enkätundersökningar genomförda av 39 av landets 76 samordningsförbund som NNS sammanställt och jämfört med tidigare års data.

Rapporten redovisar svar från 3.759 enkäter fördelat på fem olika respondentgrupper: deltagare (där två typer av enkäter använts; pågående respektive avslut), insatspersonal, styrelseledamöter, chefer i samverkan och remittenter. Den sistnämnda respondentgruppen är ny för årets mätning.

I årets mätning ingår även resultat från en ny indikator som avser att mäta förbundets utveckling av arbetet med att främja jämställdhet, mångfald och jämlikhet i den lokala samverkanskulturen.

Ikon Gr Rapport


Ban Regeringsuppdrag2022

Föreningen NNS: 

Regeringsuppdraget förlängs

Regeringsuppdraget att upptäcka och stoppa psykiskt, fysiskt och sexuellt våld har blivit förlängt. NNS har erhållit 1.000.000 kronor i projektstöd för 2022.

NNS styrelse har beslutat att arbetsgruppen som hittills arbetat inom uppdraget får fortsatt mandat för 2022.

I dagsläget deltar 30 samordningsförbund i uppdraget. Planen framöver är att bjuda in ytterligare 20 samordningsförbund att delta. 

Målet är också att bygga upp en struktur för att göra arbetet mer hållbart inför 2023 samt att hitta ett bra uppföljningssystem tillsammans med Statisticon.

Läs mer om vad som uppnåddes inom regeringsuppdraget under 2021 på webbsidan stoppavaldetredovisning.

Ban 2 NNS Nytt 3 2021

NNS-nytt: 

NNS-nytt nr 3-2021

Temanummer om regeringsuppdraget att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

I NNS-nytt nr 3-2021 finns följande rubriker:

 • Att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld
 • Medverkande i Jämys konferens den 1/12 om att öka upptäckten av våld
 • Webbsida med information om uppdraget
 • Ett uppdrag som vuxit med tiden
 • NNS arbetsgrupp

Knapp Read Nns Nytt

Linje 380Px NNS Color

Ny webbsida om redovisning av regeringsuppdraget

NNS har skapat en webbsida med information om och redovisning av regeringsuppdraget. Den är integrerad som en del av NNS-webben.

Webbsidan är en undersida till sidan Stoppa våldet. Överst på den sidan finns en länk till den nya webbsidan. 

Knapp Link Stoppav Redovisning

Ban Hedersfortyck

Stöd för yrkesverksamma i frågor om hedersförtryck

Webbsidan hedersförtryck.se är en informationssida  riktad till yrkesverksamma som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Den drivs av Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där barn eller vuxna är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, kan du ringa den nationella stödtelefonen på
010- 223 57 60.

Grey Linenns

Detta är ett fortsatt samarbete mellan Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland och NNS om att stoppa våldet.

knapp_GR_readMore

Ban 3 Sem I Armiljo

Seminarieserie i arbetsmiljö: 

Tre seminarier om arbetsmiljö i samordningsförbund

I april 2021 genomförde NNS i samarbete med Sobona tre seminarier med olika teman om arbetsmiljö i samordningsförbund. 

Seminarierna filmades och kan ses en och en genom att klicka på bilden eller på knappen här nedan.

Knapp Se Seminarier


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

img_Facebook