ban_Medlemssidor

ban_Kunskapsbanken

ban_nns-nytt

Banner Indikatorer

Ban Ordf Konf 18

NNS konferens:

Ordförandekonferens 2018

Den 25 januari 2018 anordnas NNS ordförandekonferens

Plats för konferensen är Arlanda, Radisson Blu SkyCity Hotel.

Knapp Anmalan

Inbjudan och program 

Inbjudan

Ban DOKUMENTATION H Konf2017 1

NNS konferens:

Dokumentation från NNS höstkonferens

NNS höstkonferens genomfördes 20-21 november 2017 i Järfälla, nordväst om Stockholm.

För er som önskar få ta del av de presentationer som föreläsarna vid konferensen använde publicerar vi dessa här.

Ni kan även se en film från ett workshop.

Knapp Dokumentation

Ban JGL

NNS utbildning:

JGL – Jämställdhet, Genus 
och Ledarskap

NNS erbjuder JGL-utbildning med särskild inriktning mot samordningsförbunden.
Ett första utbildningstillfälle genomfördes i augusti och genomförs på andra platser i landet under 2018.

Jämställdhet - en ledarskapsfråga

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställd­hetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i företag och organisa­tioner.

Utbildningen Jämställdhet Genus Ledarskap riktar sig till styrelseledamöter, förbundschefer och samordnare och ger grunden för att kunna förstå, förhålla sig till och diskutera jämställd­hetsfrågor. Utbildningen följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare och är kvalitetssäkrad via SQUILD**.

knapp_GR_readMore


Ban Insatskatalog

Samordningsförbundet Centrala Östergötland:

Insatskatalogen – databas som stöd för att välja insats

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har tagit fram en databas som innehåller insatser som förbunden i länet genomför. Databasen har namnet Insatskatalogen.

I Insatskatalogen kan enskilda personer söka efter insatser som kan vara mest relevanta att delta i.

Här nedan är en länk till Insatskatalogen.

Ikon Gr Link

Ban Sus Handbok

Samordningsförbundet Uppsala län:

Handledning för att administrera i SUS 

Samordningsförbundet Uppsala län har tagit fram en pedagogisk användarhandbok som beskriver hur man i SUS registrerar och uppdaterar uppgifter om insatser.

Du kan ladda ned pdf-version av handboken här.

Ikon Gr Las Skrift

Ban NNS Nytt 17 2

nns-nytt:

nns-nytt nr 2-2017/oktober

I detta nummer av NNS-nytt kan du läsa om följande:

  • Välkommen till NNS höstkonferens 20-21 november 2017 i Järfälla
  • Utbildning: Strategiskt ledarskap för förbunden och ledare i samordningsförbund
  • Utbildning: JGL - Jämställdhet, Genus och Ledarskap
  • Utbildning: Indikatorer för finansiell samordning 
  • Indikatorer för finansiell samordning
  • Ola Andersson - ny tjänsteman för NNS styrelse
  • Seminarieserie för en kommande rapport kommer att starta under hösten

På Medlemssidorna finns ett arkiv med samtliga nns-nytt som har getts ut.

Knapp Nns Nytt


Ban Utvsf 2017

Socialdepartementet:

Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har fått i uppdrag av Socialdepartementet att göra en utvärdering av samordningsförbundens verksamhet.

Utvärderingen är uppdelad i följande tre delar:
1) Samordningsförbundens organisation och verksamhet idag. 
2) Effekter av samordningsförbundens verksamhet på kommunnivå.
3) Effekter av samordningsförbundens insatser på individnivå.

knapp_GR_readMore

Ban Jubileumsskrift

Samordningsförbundet Östra Södertörn:

Skrift om de första tio åren

Samordningsförbundet Östra Södertörn har tagit fram en skrift som beskriver förbundets första tio verksamhetsår.

– Det är de goda resultaten som ger oss arbetsglädje, kraft och vilja att fortsätta utveckla det nära samarbete mellan myndigheter inom rehabiliteringsområdet som idag är en självklarhet i större delen av landet, säger förbundschef Ritva Widgren i sitt förord.

Ikon Gr Las Skrift

Ban Srivelsetillskl 2017

Föreningen NNS:

Förslag om förändrad styrning av Finsam

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har i en skrivelse till SKL lämnat förslag på en förändrad styrning av Finsam.
Bakgrunden är ett önskemål om att öka den politiska närvaron i den nationella styrningen.

NNS föreslår bland annat att SKL tar på sig rollen av att vara sammankallande för det som i dag benämns Nationella Rådet.

Knapp Gr Skrivelse


Rapportserie 16 1

NNS skriftserie 2016-1: 

Exempel på insatser med fantastiska resultat

– och vad den finansiella samordningen möjliggör

Detta nummer i NNS rapportserie samlar femton artiklar, tretton härrörs till de exempel på insatser med fantastiska resultat som samlades in under vintern 2015/16. Förutom dessa återfinns en artikel om samhällsekonomiska resultat samt en artikel som försöker fånga vad som utmärker insatserna generellt. 

Ett framväxande tema är hur insatserna betonar arbe­tet med att möta människor, på riktigt, i sina resurser samt hur ledarskap från samordningsförbund och lokala myndighetsföreträdare tillsammans möjliggör en långsiktig och samordnad välfärd särskilt riktad till dem som allra mest kan dra nytta av den.

knapp_GR_readMore

Ban Rapportserie 15 3

NNS skriftserie 2015-3: 

Samverkande framgångsfaktorer

Framgångsrika insatser och organiseringar kring utlandsfödda med omfattande samordnade rehabiliteringsbehov

Ansatsen har varit att utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv, spana efter goda exempel och framgångsfaktorer som är till hjälp för behovsgruppen utlandsfödda i behov av omfattande samordnade rehabiliteringsinsatser.  

Rapporten finns i digital och tryckt version.

knapp_GR_readMore

Rapportserie 15 2

NNS skriftserie 2015-2: 

Hur märker vi att det blir bättre?

Framväxten av indikatorer inom
den finansiella samordningen

I den andra editionen av NNS rapportserie finns sex rapporter samlade som beskriver a-betet med att ta fram indikatorer inom den finansiella samordningen.

Rapporterna ger var och en svar på frågan om vad som är indikatorprojektets utgångspunkt och alla ger sin version på de första och nästkommande stegen av processen. 

Rapporten finns i digital och tryckt version.

knapp_GR_readMore

Rapportserie 15 1

NNS skriftserie 2015-1: 

Samhällsekonomiskt resultat av insater inom samordnings-
förbunden, 2007 till 2014

I den första editionen av NNS rapportserie görs en sammanställning av det samhällsekonomiska resultatet av insatser inom samordningsförbunden med fokus på finansiell samordning, som utvärderats under perioden 2007 till 2014.  

knapp_GR_readMore

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

Just nu finns bland annat följande på Torget: 

Samordningsförbundet i Jämtlands län:
Inspirations- och kunskapsdag för att möta kvantitativa och kvalitativa utmaningar i flyktingmottagandet.

Samordningsförbundet i Jämtlands län:
Samjamtdagen 2015 - den årliga dagen av sammanfattning, framåtblickande och möten.

img_Blogg

Ur det senaste blogginlägget:

Hur LEGO-gubbar kan stödja samverkan

Kan LEGO-gubbar stödja samverkan? Självklart kan de det! I tisdags arrangerade NNS tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland ett nätverksmöte för integrerad samverkan i Linköping. I förbifarten nämndes en idé som hjälper oss att verka mer personcentrerat och för integrerad samverkan. Det var Mattias Bergströms LEGO-gubbar.

LÄS MER

img_Facebook

Pa Gang Nederst

2018-01-25 NNS Ordförandekonferens

2018-03-20  
Utbildning om jämställdhet, JGL, 
i Stockholm

2018-04-12  
Utbildning om jämställdhet, JGL, 
i Södra Sverige