Banner Sntoppa Valdet

Banner SV Unga Snabb 1

Ban Akt UTB

Banner Indikatorer

Kalendarium

Här finns angivet planerade aktiviteter inom NNS verksamhetsområde.
Linje 380Px NNS Color

5 december
Möte Indikatorernas utvecklingsgrupp

7 december
Konferens "Att upptäcka våld" (Stockholm)

7 december

NNS Medlemsmöte (Stockholm)

2023

10-11 januari 2023
JGL-utbildning (del 2)

 

Ban BIP Kurs 2023

Kursinbjudan: 

BIP i praktiken - kurs för kunskapspersoner

Vaeksthusets Kompetencecenter bjuder in personer från NNS medlemsförbund till en kurs i BIP den 29 mars 2023. 

Kursens syfte är att utbilda kunskapspersoner som kan leda reflexiva, kollegiala utvecklingsprocesser med verksamhetens medarbetare med fokus på att integrera de centrala principerna från BIP-forskningen i verksamhetens praktik.

NNS medlemsförbund erbjuds ett rabatterat kurspris.

Anmälningskoden/Rabattkoden för NNS-medlemmar är NNS2023.

Läs mer på Vaeksthusets webbsida där du även kan anmäla dig.

Ikon Gr Link

 

Ban ORD Medlemsm 2022

Föreningen NNS: 

NNS medlemsmöte

Den 7 december 2022 genomförs NNS ordinarie medlemsmöte.

Plats för mötet är Wallinska palatset i Stockholm. 
Tid för mötet: Klockan 16.15 – 19.00. 

Mötet hålls i samma lokal som och direkt efter NNS konferens om att öka upptäckten av våld.

Kallelse och dagordning

I kallelsen finns länk till webbsidan där anmälan görs. Sista anmälningsdag är 29 november. 
Kallelse och dagordning finns i samma pdf som kan laddas ned här: 

Knapp Kallelse Dagordning

Övriga handlingar till medlemsmötet:

Information om en genomlysning av ägarstyrningen av Finsam Göteborg. 

Knapp Ladda Ned

Information om NNS arbete i frågan om uppföljning FINSAM.

Knapp Ladda Ned

NNS verksamhetsplan 2023.

Knapp Ladda Ned

Ban Forbshefstraff 22 09 30

Föreningen NNS: 

NNS förbundschefsträff

NNS styrelse genomförde den 30 september en förbundschefsträff.

Läs mer om mötet i inbjudan.

Inbjudan

Ban F Lundén

Föreningen NNS: 

NNS ordförande Fredrik Lundén

På NNS årsmöte 3 juni 2022 valdes Fredrik Lundén till ny ordförande av eniga mötesdeltagare.

Fredrik Lundén är styrelseordförande för Samordningsförbundet Centrala Östergötland och ordförande i arbetsmarknadsnämnden på Linköpings kommun. Han har suttit i NNS styrelse i ett och ett halvt år och kommer nu vara ordförande för NNS under två år. 

knapp_GR_readMore

Nyhetsbrev från NNS medlemsförbund

Ban Sof Vast Nyhetsbrev 2 22

Samordningsförbundet Väst: 

Nyhetsbrev nr 2, 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa: Aktuellt om insatser hos Sof Väst; Vi har sökt ESF-medel till projekt "Gränsgångare"; Utbildning i BIP progressionsmätning; Vi söker förbundschef; Informationsfilm om Finsam och samordningsförbund.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm 2210 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev oktober 2022

I nyhetsbrevet kan du läsa om: Välkomna till ett digitalt event den 5 oktober som ingår i arrangemanget Innovationsveckan; Digitalt resultatseminarium för projektet "Rätt stöd för mig" den 25 oktober.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm Juni 22 Nyh Brev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev juni 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Förstärkt kontaktväg till Arbetsförmedlingen; Två nya insatser och fler lotsar till FINSAM-team; Samordningsförbundets medverkan på Järvaveckan 2022; Ny anmälan till Aktivitetsplatsen.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof C Osterg Nyhetsbrev 22 06

Samordningsförbundet Centrala Östergötland: 

Nyhetsbrev juni 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Fredrik Lundén ny ordförande för NNS; Utblidningar i BIP; "Jag ska fungera som en bro"; Ny rapport; Direktörsträff på förbundet; Idyllisk plats för första stegt.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Linje 380Px NNS Color

Knapp Fler Nyhetsbrev

Ban Rapport Vald S1

Föreningen NNS: 

Rapport om regeringsuppdraget att upptäcka våld

NNS har produderat en rapport som redovisar NNS och samordningsförbundens deltagande i regeringsuppdraget att upptäcka psykiskt, fysiskt och sexuellt våld hos deltagare i samordningsförbundens insatser. 

Rapporten omfattar åren 2019 - 2021.

Regeringsuppdraget har nu förlängts och fortgår under 2022.

Ikon Gr Rapport

Läs mer på webbsidorna:

• Stoppa våldet
• Stoppavåldet unga
• Stoppa våldet redovisning
• HRV-konferens

Ban NNS VB 2021

Föreningen NNS: 

Verksamhetsberättelse 2021

NNS Verksamhetsberättelse för 2021 kan laddas ned.

Klicka på bilden ovan eller knappen nedan för att öppna och ladda ned pdf-version av verksamhetsberättelsen.

IK Arsredovisning

Ban NNS Nytt 1 2022

Föreningen NNS: 

NNS-nytt nr 1-2022

Rubriker:

 • NNS ordförande har ordet
 • NNS  tjänsteman, Ola Andersson, går i pension
 • Översyn av NNS organisation och ekonomi
 • "Vi håller näsan över vattenytan"
 • Regeringsuppdraget om att upptäcka våld har förlängts
 • Västerbotten – den andra regionen som rutinmässigt frågar om våld
 • Mäns våld mot kvinnor – Hur kan vi förändra?

Knapp Read Nns Nytt

Ban Indiatorer 2021 2

Föreningen NNS: 

Aggregerat resultat för indikatorenkäter 2021

Detta är den femte nationella indikatorrapporten som avser att bidra till att visa på utveckling av den verksamhet som bedrivs med stöd av samordningsförbund. 

Resultaten som redovisas grundas på enkätundersökningar genomförda av 39 av landets 76 samordningsförbund som NNS sammanställt och jämfört med tidigare års data.

Rapporten redovisar svar från 3.759 enkäter fördelat på fem olika respondentgrupper: deltagare (där två typer av enkäter använts; pågående respektive avslut), insatspersonal, styrelseledamöter, chefer i samverkan och remittenter. Den sistnämnda respondentgruppen är ny för årets mätning.

I årets mätning ingår även resultat från en ny indikator som avser att mäta förbundets utveckling av arbetet med att främja jämställdhet, mångfald och jämlikhet i den lokala samverkanskulturen.

Ikon Gr Rapport


Ban Regeringsuppdrag2022

Föreningen NNS: 

Regeringsuppdraget förlängs

Regeringsuppdraget att upptäcka och stoppa psykiskt, fysiskt och sexuellt våld har blivit förlängt. NNS har erhållit 1.000.000 kronor i projektstöd för 2022.

NNS styrelse har beslutat att arbetsgruppen som hittills arbetat inom uppdraget får fortsatt mandat för 2022.

I dagsläget deltar 30 samordningsförbund i uppdraget. Planen framöver är att bjuda in ytterligare 20 samordningsförbund att delta. 

Målet är också att bygga upp en struktur för att göra arbetet mer hållbart inför 2023 samt att hitta ett bra uppföljningssystem tillsammans med Statisticon.

Läs mer om vad som uppnåddes inom regeringsuppdraget under 2021 på webbsidan stoppavaldetredovisning.

Ban 2 NNS Nytt 3 2021

NNS-nytt: 

NNS-nytt nr 3-2021

Temanummer om regeringsuppdraget att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

I NNS-nytt nr 3-2021 finns följande rubriker:

 • Att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld
 • Medverkande i Jämys konferens den 1/12 om att öka upptäckten av våld
 • Webbsida med information om uppdraget
 • Ett uppdrag som vuxit med tiden
 • NNS arbetsgrupp

Knapp Read Nns Nytt

Linje 380Px NNS Color

Ny webbsida om redovisning av regeringsuppdraget

NNS har skapat en webbsida med information om och redovisning av regeringsuppdraget. Den är integrerad som en del av NNS-webben.

Webbsidan är en undersida till sidan Stoppa våldet. Överst på den sidan finns en länk till den nya webbsidan. 

Knapp Link Stoppav Redovisning

Ban Hedersfortyck

Stöd för yrkesverksamma i frågor om hedersförtryck

Webbsidan hedersförtryck.se är en informationssida  riktad till yrkesverksamma som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Den drivs av Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där barn eller vuxna är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, kan du ringa den nationella stödtelefonen på
010- 223 57 60.

Grey Linenns

Detta är ett fortsatt samarbete mellan Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland och NNS om att stoppa våldet.

knapp_GR_readMore

Ban 3 Sem I Armiljo

Seminarieserie i arbetsmiljö: 

Tre seminarier om arbetsmiljö i samordningsförbund

I april 2021 genomförde NNS i samarbete med Sobona tre seminarier med olika teman om arbetsmiljö i samordningsförbund. 

Seminarierna filmades och kan ses en och en genom att klicka på bilden eller på knappen här nedan.

Knapp Se Seminarier


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

img_Facebook