Banner Sntoppa Valdet

Banner SV Unga Snabb 1

Ban Akt UTB

Banner Indikatorer

Kalendarium

Här finns angivet planerade aktiviteter inom NNS verksamhetsområde.
Linje 380Px NNS Color

21 januari
AU-möte, kl 9-12

3 mars
AU-möte, kl 9-12

17 mars
Styrelsemöte, kl 9-15

24 mars
AU-möte, kl 9-15

29-30 mars
JGL-utbildning (del 1)

5 april (eftermiddag)
NNS Årsmöte (hålls i samband med Finsam-konferensen)

6 april
Konstituerande styrelsemöte

21 april
AU-möte, kl 9-12

19-20 maj
Planeringsdagar med styrelsemöte

23-24  maj
JGL-utbildning (del 2)

5-6 september
JGL-utbildning (del 1)

4-5 oktober
JGL-utbildning (del 1)

17-18 oktober
JGL-utbildning (del 2)

15-16 november
JGL-utbildning (del 2)

2023

10-11 januari 2023
JGL-utbildning (del 2)

 

Ban Regeringsuppdrag2022

Föreningen NNS: 

Regeringsuppdraget förlängs

Regeringsuppdraget att upptäcka och stoppa psykiskt, fysiskt och sexuellt våld har blivit förlängt. NNS har erhållit 1.000.000 kronor i projektstöd för 2022.

NNS styrelse har beslutat att arbetsgruppen som hittills arbetat inom uppdraget får fortsatt mandat för 2022.

I dagsläget deltar 30 samordningsförbund i uppdraget. Planen framöver är att bjuda in ytterligare 20 samordningsförbund att delta. 

Målet är också att bygga upp en struktur för att göra arbetet mer hållbart inför 2023 samt att hitta ett bra uppföljningssystem tillsammans med Statisticon.

Läs mer om vad som uppnåddes inom regeringsuppdraget under 2021 på webbsidan stoppavaldetredovisning.

Ban NNS Nytt 3 2021

NNS-nytt: 

NNS-nytt nr 3-2021

Temanummer om regeringsuppdraget att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

I NNS-nytt nr 3-2021 finns följande rubriker:

 • Att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld
 • Medverkande i Jämys konferens den 1/12 om att öka upptäckten av våld
 • Webbsida med information om uppdraget
 • Ett uppdrag som vuxit med tiden
 • NNS arbetsgrupp

Knapp Read Nns Nytt

Linje 380Px NNS Color

Ny webbsida om redovisning av regeringsuppdraget

NNS har skapat en webbsida med information om och redovisning av regeringsuppdraget. Den är integrerad som en del av NNS-webben.

Webbsidan är en undersida till sidan Stoppa våldet. Överst på den sidan finns en länk till den nya webbsidan. 

Knapp Link Stoppav Redovisning

 

 

Ban 2 Uppvaktning 21 11 02

Föreningen NNS: 

Uppvaktning för att lyfta situationen för individer med funktionsvariation på arbetmarknaden

Den 2 november uppvaktade NNS tillsammans med Samordningsförbundet Älv&Kust Arbetsmarknadsdepartementet. 

Frågan som lyftes var att individer med funktionsvariationer och funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga inte fullt ut är synliga i statistiken. 

NNS lyfte även fram tankar om hur vi tillsammans kan arbeta för att synliggöra målgruppen, genomföra stöd till individer genom samordningsförbund och stärka den lokala samverkan.

På bilden ses från vänster:
Ann-Marie Larsson, NNS
Marie Svensson, NNS ordförande
Cecilia Eng-Jakobsson, Arbetsmarknadsdepartementet
Roger Mörtvik, Statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet
Henrik Svedberg, Samordningsförbundet Älv&Kust
Ricky Ifwarsson, Arbetsmarknadsdepartementet
Ola Andersson, NNS, är inte med på bilden men deltog vid uppvaktningen (tog fotografiet)

Presentation vid uppvaktningen

Här kan du ladda ned presentationen som NNS använde vid uppvaktningen.

Ikon Gr Presentation

Ban 2 Video BIP 211028

Föreningen NNS: 

Informationsmöte om BIP

Den 28 oktober hölls ett digitalt informationsmöte om BIP. Det spelades in och du kan se det inspelade mötet om du klickar på knappen här nedan.

knapp_GR_film

Länk till informationsbroschyrer

I filmen visas tre informationsbrocshyrer som tagits fram av Vaeksthusets Forskningscenter i Danmark. Broschyrerna är på svenska och kan laddas ned via organisationens webb.

Ikon Gr Link

Nyhetsbrev från NNS medlemsförbund

Ban Sof C Osterg Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Centrala Östergötland: 

Nyhetsbrev december 2021

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Tillskott från ESF,Lyra-priset till Försteg Jonsbo, Digital föreläsning -Atbetsförmedlingens reformering, Drivbänk yttre skötsel.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Samspelet Dec 22

Samordningsförbundet Samspelet: 

Nyhetsbrev december 2021

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Nytt kunskapsstöd inom Finsam, Arbetsintegrerat socialt företagande, Fortsatt arbete med BIP-konceptet, Avslut av Samspelets stöd till Tris Hammarö och Grums.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sodertalje 6 21 Nyhetsbr

Samordningsförbundet Södertälje: 

Nyhetsbrev 6-2021

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Händelser under 2021, Ny utvecklingsledare i tjänstedesign, Kunskapsstöd för samverkan genom samordningsförbund, Webbinarium om språkutveckling. 

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm 2110 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev december 2021

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Verksamhetsplan 2022, Förstudie Parallella spår, Rehabiliteringsbanan.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Linje 380Px NNS Color

Knapp Fler Nyhetsbrev

Ban Hedersfortyck

Stöd för yrkesverksamma i frågor om hedersförtryck

Webbsidan hedersförtryck.se är en informationssida  riktad till yrkesverksamma som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Den drivs av Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där barn eller vuxna är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, kan du ringa den nationella stödtelefonen på
010- 223 57 60.

Grey Linenns

Detta är ett fortsatt samarbete mellan Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland och NNS om att stoppa våldet.

knapp_GR_readMore

Ban Remiss God Psykvard

Föreningen NNS: 

NNS svarar på betänkande

NNS har fått möjlighet att vara remissinstans när det gäller regeringskansliets betänkande God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6).

NNS har tillsatt en arbetsgrupp som ska formulera remissvaret, som ska vara inlämnat senast den 30 september 2021. 

Medlemsförbunden får gärna ge synpunkter till arbetsgruppen. Kontaka i sådana fall Ola Andersson vid NNS. 

Mailadress: 
ola.andersson@finsam.goteborg.se
 

IK Betankande

Ban Statisaticon

Behovsanalys: 

Databas som stöd att göra lokala behovsanalyser

Samordningsförbundet Uppsala län har tillsammans med företaget Statisticon samt Samordningsförbundet Centrala Östergötland skapat ett verktyg för att generera lokala behovanalyser.

I databasen finns samlade transfereringskostnader som ger en bild av hur olika försörjningsslag har utvecklats i samordningsförbunden.

Här nedan är länk till databasen.

Ikon Gr Link

Ban 3 Sem I Armiljo

Seminarieserie i arbetsmiljö: 

Tre seminarier om arbetsmiljö i samordningsförbund

I april 2021 genomförde NNS i samarbete med Sobona tre seminarier med olika teman om arbetsmiljö i samordningsförbund. 

Seminarierna filmades och kan ses en och en genom att klicka på bilden eller på knappen här nedan.

Knapp Se Seminarier


Ban NNS Nytt 1 2021

NNS-nytt: 

NNS-nytt nr 1-2021:

Temanummer om indikatorsystemet

I NNS-nytt nr 1-2021 finns följande rubriker:

 • Inledning av NNS ordförande Marie Svensson
 • Indikatorerna - Ett instrument som ser om det vi gör blir bättre.
 • Deltagare i finansierade insatser är mycket nöjda.
 • Specialframtaget mått i Kolada.
 • Aktuellt utvecklingsarbete.
 • Fira med oss
 • Aktiviteter 2021

Knapp Read Nns Nytt

Ban Finsam Reform

SKR och Finsam: 

”Översyn av Finsam nödvändigt”

– Regeringen behöver göra en översyn av Finsam för att säkra att stödet når till de grupper som har störst behov. Det är särskilt viktigt under reformeringen av Arbetsförmedlingen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

NNS kommer att ha kontakt med SKR för att ge stöd i att få regeringen att besluta om en översyn av Finsam-lagstiftningen och föra fram samordningsförbundens synpunkter och intressen. 

knapp_GR_readMore

Ban Indikatorer 2020

Föreningen NNS: 

Aggregerat resultat för indikatorenkäter 2020

Rapporten (utgiven 2021) redovisar svar från 4.186 enkäter fördelat på fyra olika respondentgrupper: deltagare (där två typer av enkäter använts, pågående respektive avslut), personal, styrelser och chefer i samverkan. 

Resultatet är aggregerat till nationell nivå utifrån inskickade data från 42 av landets 78 samordnings förbund (januari 2021), vilket betyder att en större andel förbund ingår i årets undersökning jämfört med tidigare år. 

Jämfört med tidigare år har dock antalet respondenter minskat. Orsaken till det minskade antalet insamlade enkäter beror sannolikt på pandemins effekter i form av minskad verksamhet generellt, färre fysiska möten och en mer svårhanterlig administration kring utlämning och insamling av enkäter.

Ikon Gr Rapport

Ban Brukarmedverkan

NNS - Indikatorer för finansiell samordning: 

Mål, medverkan och kunskap 

 En genomlysning av hur NNS-enkäten kan användas i arbetet med att förstärka brukarmedverkan.

På uppdrag av NNS har Ulla-Karin Schön, professor i socialt arbete vid Stockholms Universitet granskat de resultat av NNS-enkäten 2019 som handlar om brukarmedverkan.

Resultaten diskuteras i en rapport och förslag förs fram om hur samordningsförbundets verksamheter och ledning kan arbeta vidare med kvalitetsutveckling kring brukarmedverkan. Förslagen om hur ett fortsatt arbete med brukarmedverkan kan utformas tar sin utgångspunkt i Shiers delaktighetsmodell (Shier 2001), samt aktuell forskning inom området.

Ikon Gr Rapport

Grey Linenns

Intervju med Ulla-Karin Schön

Jonas Wells har video-intervjuat rapportens författare. Klicka på bannern för att se intervjun.

Ban Video Ulla Karin Schonl


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

img_Facebook