Banner Sntoppa Valdet

Banner SV Unga Snabb 1

Ban Akt UTB

Banner Indikatorer

Kalendarium

Här finns angivet planerade aktiviteter inom NNS verksamhetsområde.
Linje 380Px NNS Color

23-24  maj
JGL-utbildning (del 2)

3 juni 
NNS Årsmöte
Kl 9.30-15.30 
Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda

5-6 september
JGL-utbildning (del 1)

4-5 oktober
JGL-utbildning (del 1)

17-18 oktober
JGL-utbildning (del 2)

15-16 november
JGL-utbildning (del 2)

2023

10-11 januari 2023
JGL-utbildning (del 2)

 

Ban Arsmote 2022

Föreningen NNS: 

Handlingar till NNS årsmöte 2022

Föreningen NNS årsmöte
hålls den 3 juni.

Plats för årsmötet:

Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda.

Handlingar till årsmötet:

Inbjudan och program

Dagordning

Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2021

Bilaga 2: Försenad revisionsberättelse

Bilaga 3: Valberedningens förslag

Bilaga 4: Rapport om nya NNS

Anmälan att delta på årsmötet

Klicka på knappen nedan för att komma till webbsidan där anmälan att delta på årsmötet görs.

Knapp Anm Arsmote

Ban Rapport Vald S1

Föreningen NNS: 

Rapport om regeringsuppdraget att upptäcka våld

NNS har produderat en rapport som redovisar NNS och samordningsförbundens deltagande i regeringsuppdraget att upptäcka psykiskt, fysiskt och sexuellt våld hos deltagare i samordningsförbundens insatser. 

Rapporten omfattar åren 2019 - 2021.

Regeringsuppdraget har nu förlängts och fortgår under 2022.

Ikon Gr Rapport

Läs mer på webbsidorna:

• Stoppa våldet
• Stoppavåldet unga
• Stoppa våldet redovisning
• HRV-konferens

 

Ban NNS VB 2021

Föreningen NNS: 

Verksamhetsberättelse 2021

NNS Verksamhetsberättelse för 2021 är klar och kan nu laddas ned.

Klicka på bilden ovan eller knappen nedan för att öppna och ladda ned pdf-version av verksamhetsberättelsen.

IK Arsredovisning

Ban NNS Nytt 2 2022

NNS årsmöte 3 juni 2022: 

NNS-nytt nr 2-2022

Tema: NNS årsmöte 

NNS årsmöte kommer att äga rum den 3 juni 2022.

Plats: Hotel Radisson Blu Arlandia, Arlanda flygplats.

Tid: Mellan klockan 9.30 - 15.30 med incheckning och fika 8.30-9.30.

Möteshandlingar kommer att skickas till medlemsförbunden senast den 20 maj.

Läs mer i NNS-nytt om tidpunkter för nomineringar och motioner.

För frågor och information om årsmötet, kontakta:

Mattias Bergström
mattias.bergstrom@linkoping.se

Greta Henriksson
greta.henriksson@finsamgotland.se

Knapp Read Nns Nytt

Nyhetsbrev från NNS medlemsförbund

Ban Sof Sthlm 5 22 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev maj 2022

I nyhetsbrevet, som är ett temanummer on Järvaveckan kan du bland annat läsa: Välkommen att träffa oss på Järvaveckan.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm Nyh April 22

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev april 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Årsredovisning 2021, Samordnat stöd, IPS integrerat i psykvården, Järvaveckan, Förstärkning på FINSAM-team, Lokal FINSAM-dag den 29 april.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof C Osterg Nyh April 22

Samordningsförbundet Centrala Östergötland: 

Nyhetsbrev april 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Miljöpartiet på besök hos Drivbänk, Karin Sköld ny projektledare för Samordningsbron, Besök från arbetsmarknadsutskottet, Insatskatalogen - ett verktyg för dig som handläggare, Digital kurs - Klarspråk i praktiken, Hjärnkoll på kommunikation, Spridningskonferens för projektet Insteget.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Ban Sof Sthlm 2202 Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad: 

Nyhetsbrev februari 2022

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Lokal FINSAM-dag den 29 april, Digital egenmakt, MIA Vidare Stockholms stad, Utvärdering av lotsfunktion.

knapp_GR_readMore

Knapp Link Forb Webb

Linje 380Px NNS Color

Knapp Fler Nyhetsbrev

Ban NNS Nytt 1 2022

Föreningen NNS: 

NNS-nytt nr 1-2022

Rubriker:

 • NNS ordförande har ordet
 • NNS  tjänsteman, Ola Andersson, går i pension
 • Översyn av NNS organisation och ekonomi
 • "Vi håller näsan över vattenytan"
 • Regeringsuppdraget om att upptäcka våld har förlängts
 • Västerbotten – den andra regionen som rutinmässigt frågar om våld
 • Mäns våld mot kvinnor – Hur kan vi förändra?

Knapp Read Nns Nytt

Ban Indiatorer 2021 2

Föreningen NNS: 

Aggregerat resultat för indikatorenkäter 2021

Detta är den femte nationella indikatorrapporten som avser att bidra till att visa på utveckling av den verksamhet som bedrivs med stöd av samordningsförbund. 

Resultaten som redovisas grundas på enkätundersökningar genomförda av 39 av landets 76 samordningsförbund som NNS sammanställt och jämfört med tidigare års data.

Rapporten redovisar svar från 3.759 enkäter fördelat på fem olika respondentgrupper: deltagare (där två typer av enkäter använts; pågående respektive avslut), insatspersonal, styrelseledamöter, chefer i samverkan och remittenter. Den sistnämnda respondentgruppen är ny för årets mätning.

I årets mätning ingår även resultat från en ny indikator som avser att mäta förbundets utveckling av arbetet med att främja jämställdhet, mångfald och jämlikhet i den lokala samverkanskulturen.

Ikon Gr Rapport

Ban Regeringsuppdrag2022

Föreningen NNS: 

Regeringsuppdraget förlängs

Regeringsuppdraget att upptäcka och stoppa psykiskt, fysiskt och sexuellt våld har blivit förlängt. NNS har erhållit 1.000.000 kronor i projektstöd för 2022.

NNS styrelse har beslutat att arbetsgruppen som hittills arbetat inom uppdraget får fortsatt mandat för 2022.

I dagsläget deltar 30 samordningsförbund i uppdraget. Planen framöver är att bjuda in ytterligare 20 samordningsförbund att delta. 

Målet är också att bygga upp en struktur för att göra arbetet mer hållbart inför 2023 samt att hitta ett bra uppföljningssystem tillsammans med Statisticon.

Läs mer om vad som uppnåddes inom regeringsuppdraget under 2021 på webbsidan stoppavaldetredovisning.

Ban 2 NNS Nytt 3 2021

NNS-nytt: 

NNS-nytt nr 3-2021

Temanummer om regeringsuppdraget att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

I NNS-nytt nr 3-2021 finns följande rubriker:

 • Att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld
 • Medverkande i Jämys konferens den 1/12 om att öka upptäckten av våld
 • Webbsida med information om uppdraget
 • Ett uppdrag som vuxit med tiden
 • NNS arbetsgrupp

Knapp Read Nns Nytt

Linje 380Px NNS Color

Ny webbsida om redovisning av regeringsuppdraget

NNS har skapat en webbsida med information om och redovisning av regeringsuppdraget. Den är integrerad som en del av NNS-webben.

Webbsidan är en undersida till sidan Stoppa våldet. Överst på den sidan finns en länk till den nya webbsidan. 

Knapp Link Stoppav Redovisning


Ban 2 Uppvaktning 21 11 02

Föreningen NNS: 

Uppvaktning för att lyfta situationen för individer med funktionsvariation på arbetmarknaden

Den 2 november uppvaktade NNS tillsammans med Samordningsförbundet Älv&Kust Arbetsmarknadsdepartementet. 

Frågan som lyftes var att individer med funktionsvariationer och funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga inte fullt ut är synliga i statistiken. 

NNS lyfte även fram tankar om hur vi tillsammans kan arbeta för att synliggöra målgruppen, genomföra stöd till individer genom samordningsförbund och stärka den lokala samverkan.

På bilden ses från vänster:
Ann-Marie Larsson, NNS
Marie Svensson, NNS ordförande
Cecilia Eng-Jakobsson, Arbetsmarknadsdepartementet
Roger Mörtvik, Statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet
Henrik Svedberg, Samordningsförbundet Älv&Kust
Ricky Ifwarsson, Arbetsmarknadsdepartementet
Ola Andersson, NNS, är inte med på bilden men deltog vid uppvaktningen (tog fotografiet)

Presentation vid uppvaktningen

Här kan du ladda ned presentationen som NNS använde vid uppvaktningen.

Ikon Gr Presentation

Ban 2 Video BIP 211028

Föreningen NNS: 

Informationsmöte om BIP

Den 28 oktober hölls ett digitalt informationsmöte om BIP. Det spelades in och du kan se det inspelade mötet om du klickar på knappen här nedan.

knapp_GR_film

Länk till informationsbroschyrer

I filmen visas tre informationsbrocshyrer som tagits fram av Vaeksthusets Forskningscenter i Danmark. Broschyrerna är på svenska och kan laddas ned via organisationens webb.

Ikon Gr Link

Ban Hedersfortyck

Stöd för yrkesverksamma i frågor om hedersförtryck

Webbsidan hedersförtryck.se är en informationssida  riktad till yrkesverksamma som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Den drivs av Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där barn eller vuxna är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, kan du ringa den nationella stödtelefonen på
010- 223 57 60.

Grey Linenns

Detta är ett fortsatt samarbete mellan Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland och NNS om att stoppa våldet.

knapp_GR_readMore

Ban 3 Sem I Armiljo

Seminarieserie i arbetsmiljö: 

Tre seminarier om arbetsmiljö i samordningsförbund

I april 2021 genomförde NNS i samarbete med Sobona tre seminarier med olika teman om arbetsmiljö i samordningsförbund. 

Seminarierna filmades och kan ses en och en genom att klicka på bilden eller på knappen här nedan.

Knapp Se Seminarier


Ban3 Rapportserie Tom 18 1

img_Torget

Torget är en mötesplats där våra medlemsförbund berättar om aktuella aktiviteter och erfarenheter utbyts.

img_Facebook