Kontakta oss

Kontakta oss gärna.
Vi kommer att svara på ditt meddelande
så snart vi har svaret på din fråga.

För att du ska få svar så snabbt som möjligt 
ber vi dig välja vilket område
ditt meddelande rör.

Om ditt ärende är av allmän karaktär kan du klicka på ikonen "Allmänna frågor". Då öppnas ett meddelandefönster där du kan skriva in ditt meddelande.

Banner Allmanna 362

WEBBMASTER: Frågor som rör webben hanteras NNS sekretariat.

Kont Omoss

Fredrik Lundén
Styrelseordförande

Frågor som rör organisations-
och ledningafrågor. 

Banner Ekonomi 362

Jonas Erlandsson
Kassör
Ansvarig utgivare för NNS webb

Tel: 0491-29 240

Medlemsfrågor, ekonomi-
och fakturaärenden.

Faktureringsadress: 

Elektroniska fakturor:
PEPPOL: 0007:8024202502

Digitala fakturor (pdf) mailas till:
nnsfaktura@digitalaunderlag.se

Pappersfakturor postas till:
Nationella nätverket för samordningsförbund,
C/O Samordningsförbundet 
Centrala Östergötland,
Platensgatan 5A
582 20 Linköping

Banner Utv Projekt

Tjänten som NNS tjänsteman är vakant.

Kontaktpersoner under vakansen är:

Anna Lexelius
Samordningsförbundet Östra Södertörn

Mattias Bergström
Samordningsförbundet Centrala Östergötland

(Klicka på respektive namn för att öppna ett mailfönster) 

Ärende som rör utbildning, utveckling och utvärdering inom Föreningen NNS verksamhetsområde. 

 

Banner Sekreteriat

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har ansvaret för denna funktion.

Kontaktperson: Åsa Carlsson

Mail: samordnad.nns@gmail.com

(Klicka på mailadressen för att öppna ett mailfönster.)