NNS-nytt

Fram till och med mitten av 2014 var var namnet på NNS nyhetsblad NNS nyhetsbrev.
Därefter byttes namnet till NNS-nytt.

Här nedan finns alla utgivna nyhetsblad från och med 2010.


NNS-nytt 2021

Ban NNS Nytt 1 2021

NNS-nytt nr 1-2021

Temanummer om indikatorsystemet

I NNS-nytt nr 1-2021 finns följande rubriker:

 • Inledning av NNS ordförande Marie Svensson
 • Indikatorerna - Ett instrument som ser om det vi gör blir bättre.
 • Deltagare i finansierade insatser är mycket nöjda.
 • Specialframtaget mått i Kolada.
 • Aktuellt utvecklingsarbete.
 • Fira med oss
 • Aktiviteter 2021

Knapp Read Nns Nytt


NNS-nytt 2020

Ban NNS Nytt 4 2020

NNS-nytt nr 4-2020

Rubriker:

 • Inledning av NNS ordförande Marie Svensson.
 • Nya ledamöter i NNS styrelse.
 • Hur arbetar vi under Covid-19.
 • Varje styrelseledamot en kontaktperson.
 • Arbetet med Politisk och Finansiell samordning utvecklas.
 • Bildande av Innovations- och kunskapscentra.
 • Arbete med Behovsanalys - lägesrapport.
 • Fena på digitala möten.
 • Något sorts Finsam i Almedalen blir det 2021.
 • Arbetet med Indikatorer har tagit flera viktiga steg framåt.
 • Hur kommunicerar vi via webben.

Knapp Read Nns Nytt

Ban NNS Nytt 3 2020 Vald

NNS-nytt nr 3-2020

Temanummer om NNS och samordningsförbundens gemensamma projekt mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Rubriker: 

 • Att rutinmässigt fråga om våld gör skillnad.
 • Anita Kruse tackar Pilot- och Grupp2-förbund.
 • NNS konferens om hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap. 
 • Ola Florin: Ni gör det andra tänker att man borde göra. Led, så kommer andra att följa efter! - film.
 • En fråga om hälsa, liv och död - filmad utbildning.
 • NNS och samordningsförbundens projekt mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld - film.
 • Stiftelsen 1000 möjligheter får pris.
 • En vecka fri från våld - film.
 • Tillsammans mot våld.
 • Kraftig ökad självmordsrisk bland flickor utsatta för sexuella övergrepp.
 • Notiser. 

Knapp Read Nns Nytt

Ban NNS Nytt 2 2020

NNS-nytt nr 2-2020

Rubriker:

 • Marie Svensson, NNS: Arbetsformer anpassade efter nuvarande förhållanden.
 • Nätverket för tjänstedesign.
 • Innovationsveckan - för dig som vill veta mer.

Knapp Read Nns Nytt

 

Ban NNS Nytt 1 2020

NNS-nytt nr 1-2020

Rubriker:

 • Corona-viruset påverkar oss alla och våra verksamheter.
 • Uppdrag om ökad upptäckt av våld.
 • Coronaepidemin medför en högre risk för våld i nära relationer.
 • Unga utsatta för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld av partner söker stöd.
 • Polisen storsatsar för att mitverka psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Knapp Read Nns Nytt


Arkiv – utgivna nyhetsblad från och med 2010

Knapp NNS Nytt 2017 2

Knapp NNS Nytt 2017 1

Knapp NNS Nytt 2015 1

Knapp NNS Nytt 2014 4

Knapp NNS Nytt 2014 3

Knapp NNS Nyhbrev 2014 2

Knapp NNS Nyhbrev 2014 1

Knapp NNS Nyhbrev 2013 6

Knapp NNS Nyhbrev 2013 5

Knapp NNS Nyhbrev 2013 4

Knapp NNS Nyhbrev 2013 3

Knapp NNS Nyhbrev 2013 2

Knapp NNS Nyhbrev 2013 1

Knapp NNS Nyhbrev 2012 5

Knapp NNS Nyhbrev 2012 4

Knapp NNS Nyhbrev 2012 3

Knapp NNS Nyhbrev 2012 2

Knapp NNS Nyhbrev 2012 1

Knapp NNS Nyhbrev 2011 5

Knapp NNS Nyhbrev 2011 4

Knapp NNS Nyhbrev 2011 3

Knapp NNS Nyhbrev 2011 2

Knapp NNS Nyhbrev 2011 1

Knapp NNS Nyhbrev 2010 5

Knapp NNS Nyhbrev 2010 4

Knapp NNS Nyhbrev 2010 3

Knapp NNS Nyhbrev 2010 2

Knapp NNS Nyhbrev 2010 1