Om Föreningen NNS

Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS,
är språkrör för samordningsförbunden i Sverige.


Vår roll och verksamhet

Utöver att vara språkrör är NNS roll att stödja samordningsförbunden i deras utvecklingsarbete, vara ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och gemensamt lärande.

NNS vill också ge en samlad bild av samordningsförbundens verksamhet, resultat och betydelse i det svenska samhället.

NNS är en medlemsorganisation. För närvarande är 75 samordningsförbund medlemmar i NNS.

Nätverket NNS bildades den 4 november 2009 vid en konferens i Stockholm och blev formellt en förening 1 januari 2012.

Tjänstereseförsäkring för medlemsförbunden

Förtroendevalda och tjänstemän verksamma inom de samordningsförbund som är medlemmar i Föreningen NNS omfatts av en tjänstereseförsäkring.

Försäkringsbrev med villkor 

 

 

Dokument om vår verksamhet

Föreningens stadgar

Stadgar

Protokoll från årsmötet 23 april 2021

Årsmötesprotokoll

Andra dokument från årsmötet 23 april 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Revisionsberättelse 2020

Verksamhetsintriktning 2019-2022 och budget 2021

Medlemsmöte 2 december 2021

Protokoll från medlemsmötet

Grey Line 240PxStyrelse-,  AU- och årsmöteseprotokollProtokoll ArkivGrey Line 240Px

Dokument från årsmötet 2021

M Ban Sida Arsmote2021

Dokument från årsmötet 2020

M Ban Sida Arsmote2020

 

 


Organisation

NNS styrelse

Arbetsutskott

Marie Svensson (S), SOF RAR i Sörmland, ordförande
Tel: 070-086 65 20
Anne-Marie Larsson (M), SOF Södertälje, vice ordförande
Tel: 076-648 27 67
Kenneth Andersson (S), SOF Skellefteå - Norsjö, kassör
och ansvarig utgivare för NNS webb
Tel: 070-397 44 62

Övriga styrelseldamöter

Fredrik Lunden (M), Centrala Östergötland
Tel: 076-764 65 83
Kenth Carlsson (KD), SOF Samspelet
Tel: 070-382 35 33
Andreas Unger (M), SOF Finsam Gotland
Tel: 073-426 33 02
Kenneth Gustavsson (C), SOF BÅDESÅ
Tel: 070-625 39 24
Inger Trodell-Dahl (S), SOF Sydnärke
Tel: 076-777 10 08
Jonas Erlandsson (S), Region Kalmar län
Tel: 0491-29 240
Karin Blomstrand (L), SOF Väst
Tel: 0705-65 0058
Carolina Sondell (S), SOF Örnsköldsvik
Tel: 073-652 28 18, 0660-881 53

NNS tjänstemannagrupp

Lotta Skålén, SOF RAR i Sörmland
Tel: 073-868 04 33
Micaela Magnusson, SOF Södertälje
Tel: 070-363 85 30
Mattias Bergström, SOF Centrala Östergötland
Tel: 070-685 13 13
Monica Widman, SOF Skellefteå-Norsjö
Tel: 073-064  75 31
Greta Henriksson, SOF Finsam Gotland
Tel: 070-7430 436
Meta Fredriksson-MonfeltSOF Samspelet
Tel: 054-540 50 44
Helene Ohlsson, SOF BÅDESÅ
Tel: 010-487 13 56
Raéd Shaqdih, SOF Sydnärke
Tel: 070-321 83 49
Joakim Ivarsson, SOF Kalmar län
Tel: 072-526 88 77
Gudrun Emilsdòttir, SOF Väst
Tel: 0739-44 46 02, 0522 - 69 51 33
Pär Eriksson, SOF Örnsköldsvik
Tel: 0660-886 30, 070-62 08 491

Revisorer

Johan Fäldt, Finsam Göteborg
John Thornander, SOF Västerdalarna

NNS tjänsteman

Tjänsten är vakant

NNS sekreterare och administration

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har ansvar för denna funktion.

Kontaktpersson:
Åsa Carlsson
(Klicka på namnet för att öppna ett mailfönster)

Organisationsnummer

Föreningen NNS organisationsnummer är:
802420-2502

Momsregistreringsnummer

Föreningen NNS momsregistreringsnummer är:
SE802420250201

Styrelsearvoden

Arvoden NNS (2012)
Förtydligande av arvodesbestämmelser (2013)