Om Föreningen NNS

Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS,
är språkrör för samordningsförbunden i Sverige.


Vår roll och verksamhet

Utöver att vara språkrör är NNS roll att stödja samordningsförbunden i deras utvecklingsarbete, vara ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och gemensamt lärande.

NNS vill också ge en samlad bild av samordningsförbundens verksamhet, resultat och betydelse i det svenska samhället.

NNS är en medlemsorganisation. För närvarande är 75 samordningsförbund medlemmar i NNS.

Nätverket NNS bildades den 4 november 2009 vid en konferens i Stockholm och blev formellt en förening 1 januari 2012.

Tjänstereseförsäkring för medlemsförbunden

Förtroendevalda och tjänstemän verksamma inom de samordningsförbund som är medlemmar i Föreningen NNS omfatts av en tjänstereseförsäkring.

Försäkringsbrev med villkor 

 

 

Dokument om vår verksamhet

Föreningens stadgar

Stadgar

Protokoll från årsmötet 17 april 2023

Årsmötesprotokoll

Andra dokument från årsmötet 17 april 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Revisionsberättelse 2022

Medlemsmöte 24 november 2023

Protokoll från medlemsmötet

Grey Line 240PxStyrelse-,  AU- och årsmöteseprotokollProtokoll ArkivGrey Line 240Px

Dokument från årsmötet 2023

M Ban Sida Arsmote2023

Dokument från årsmötet 2022

M Ban Sida Arsmote2022


Organisation

NNS styrelse

Arbetsutskott

Fredrik Lundén (M), SOF Centrala Östergötland, Ordförande
Tel: 076-764 65 83
Ajda Asgari (MP), Östra Södertörn
Vice ordförande
Tel: 072-469 50 70
Jonas Erlandsson (S), Region Kalmar län
Kassör
Tel: 0491-29 240

Övriga styrelseldamöter

Kenneth Andersson (S), SOF Skellefteå - Norsjö
Tel: 070-397 44 62
Kenneth Gustavsson (C), SOF VVND
Tel: 070-625 39 24
Linda Biltmark, SOF Halland
Christina Nordenö, SOF Sundsvall
Tel: 072-726 99 90
Peter Vigren, SOF Umeå
Tel: 070-549 46 99
Susanne Bäckman, SOF Skåne/Nordost
Mattias Askerson, SOF Sollentuna- Upplands Väsby - Sigtuna
Tel: 073-766 09 09
Tanja Siladji Dahne, SOF Insjöriket

NNS tjänstemannagrupp

Micaela Magnusson, SOF Södertälje
Tel: 070-363 85 30
Mattias Bergström, SOF Centrala Östergötland
Tel: 070-685 13 13
Magnus von Schenck, SOF i Blekinge
Tel: 0735 - 03 20 00
Greta Henriksson, SOF Finsam Gotland
Helene Ohlsson, SOF BÅDESÅ
Tel: 010-487 13 56
Raéd Shaqdih, SOF Sydnärke
Tel: 070-321 83 49
Joakim Ivarsson, SOF Kalmar län
Tel: 072-526 88 77
Gudrun Emilsdòttir, SOF Väst
Tel: 0739-44 46 02, 0522 - 69 51 33
Pär Eriksson, SOF Örnsköldsvik
Tel: 0660-886 30, 070-62 08 491

Revisorer

Jan-Olov Häggström, SOF Örnsköldsvik
Björn Sandahl, SOF Jämtland

Auktoriserad revisor:
John Johansson, KPMG

NNS tjänsteman

Tjänsten är vakant

NNS sekreterare och administration

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har ansvar för denna funktion.

Kontaktpersson:
Åsa Carlsson
(Klicka på namnet för att öppna ett mailfönster)

Organisationsnummer

Föreningen NNS organisationsnummer är:
802420-2502

Momsregistreringsnummer

Föreningen NNS momsregistreringsnummer är:
SE802420250201

Styrelsearvoden

Arvoden NNS (2012)
Förtydligande av arvodesbestämmelser (2013)