Om Föreningen NNS

Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS,
är språkrör för samordningsförbunden i Sverige.


Vår roll och verksamhet

Utöver att vara språkrör är NNS roll att stödja samordningsförbunden i deras utvecklingsarbete, vara ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och gemensamt lärande.

NNS vill också ge en samlad bild av samordningsförbundens verksamhet, resultat och betydelse i det svenska samhället.

NNS är en medlemsorganisation. För närvarande är 75 samordningsförbund medlemmar i NNS.

Nätverket NNS bildades den 4 november 2009 vid en konferens i Stockholm och blev formellt en förening 1 januari 2012.

Tjänstereseförsäkring för medlemsförbunden

Förtroendevalda och tjänstemän verksamma inom de samordningsförbund som är medlemmar i Föreningen NNS omfatts av en tjänstereseförsäkring.

Försäkringsbrev med villkor 

Grey Linenns

Protokoll från medlemsmöte

Här kan du ladda ned protokoll fört vid medlemsmöte 2019-10-30.

Knapp Protokoll Gr

 

Dokument om vår verksamhet

Protokoll från årsmötet 26 mars 2019
Del 1 av 2
Del 2 av 2

Stadgar

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsintriktning 2019-2022 och budget 2019

Protokoll från det extra årsmötet 2018-11-13

Grey Line 240PxStyrelse-,  AU- och årsmöteseprotokollProtokoll ArkivGrey Line 240Px

Dokument från årsmötet 2019

M Ban Sida Arsmote2019

Dokument från årsmötet 2018

M Ban Sida Arsmote2018


Organisation

NNS styrelse

Marie Svensson (S), SOF RAR i Sörmland, ordförande
Tel: 070-086 65 20
Anne-Marie Larsson (M), SOF Södertälje, vice ordförande
Tel: 076-648 27 67
Kenneth Andersson (S), SOF Skellefteå - Norsjö, kassör
och ansvarig utgivare för NNS webb
Tel: 070-397 44 62

Styrelseldamöter

Irma Görtz (S), SOF Östra Östergötland
Tel: 070-262 71 17
Cristine Persson (C), SOF Jämtlands län
Tel: 070-329 74 15
Angela Fasth (M), SOF Insjöriket
Tel: 073-529 50 20
Lena Nilsson (S), SOF Skåne Nordost
Tel: 070-931 89 51
Patrik Engström (S), SOF Södra Dalarna
Tel: 072-541 48 45
Kenneth Gustavsson (C), SOF BÅDESÅ
Tel: 070-625 39 24
Inger Trodell-Dahl (S), SOF Sydnärke
Tel: 076-777 10 08
Jonas Erlandsson (S), Region Kalmar län
Tel: 0491-29 240

NNS tjänstemannagrupp

SOF RAR i Sörmland
Tel: 070-333 44 47
Kjell Sjundemark, SOF Södertälje
Tel: 070-363 85 00
Mattias Holmetun, SOF Jämtlands län
Tel: 073-500 20 24
Peter Johansson, SOF Östra Östergötland
Tel: 073-020 21 16
Maria Lindgren-Tuoma, SOF Skellefteå-Norsjö
Tel: 070-236 58 55
Annika Ruys Hagberg, SOF Insjöriket
Tel: 070-266 69 77
Annica Nilsson, SOF Skåne Nordost
Tel: 076-883 70 57
Jonas WellsSOF Södra Dalarna
Tel: 070-638 06 17
Helene Ohlsson, SOF BÅDESÅ
Tel: 010-487 13 56
Raéd Shaqdih, SOF Sydnärke
Tel: 070-321 83 49
Joakim Ivarsson, SOF Kalmar län
Tel: 072-526 88 77

Revisorer

Ivan Eriksson, Västerbergslagen
Anna Strand, Insjöriket

NNS tjänsteman

Ola Andersson
Tel: 070-305 27 55

NNS sekreterare och administration

Micaela Magnusson
Tel: 070-363 85 30

Organisationsnummer

Föreningen NNS organisationsnummer är:
802420-2502

Momsregistreringsnummer

Föreningen NNS momsregistreringsnummer är:
SE802420250201

Styrelsearvoden

Arvoden NNS (2012)
Förtydligande av arvodesbestämmelser (2013)