Banner SV Snabb 1

Banner SV Unga Snabb 1

Knapp Covid 19 O Vald OFF


Hedersförtryck.se – webb och stödtelefon för yrkesverksamma

Ban Hedersfortyck

Stöd för yrkesverksamma i frågor om hedersförtryck

Hedersförtryck.se är en webbsida med information riktad till yrkesverksamma som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Den drivs av Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland som sedan 2005 haft uppdrag från regeringen att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Knapp Stodtelefon

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där barn och vuxna är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor? Då kan du ringa den nationella stödtelefonen. 

Telefonnumret är 010-223 57 60.

Syftet med stödtelefonen är att stötta aktuella aktörer så att utsatta barn och vuxna ska få det stöd och skydd som de har behov av och rätt till.

Till stödtelefonen kan du ringa såväl i ett akut skede som i frågor som rör förebyggande insatser eller långsiktigt stöd.

Det kan bland annat röra frågor om bemötande, att upptäcka utsatthet, hot- och riskbedömningar, omhändertaganden och placeringar, samverkan och information om gällande lagstiftning.

Stödtelefonen är öppen helgfria vardagar mellan klockan 9-16.

Mer information om stödtelefonen och öppettider finns på webbsidan hedersförtryck.se.

Ikon Gr Link

Knapp Anmalninsskyldighet

Du som arbetar på en myndighet vars verksamhet berör barn och unga är skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa.

Det gäller bland annat dig som är anställd inom hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten eller kriminalvården.

Länk till Socialstyrelsens webb om regelverket:
Ikon Gr Link

Grey Linenns

Ytterligare information och länkar

På webbsidan hedersförtryck.se finns mer information samt länkar till myndigheter och organisationer som verkar inom området. 

Ikon Gr Link