2 Affisch Vald

Klicka på bilden
för att ladda ned affischen.

Ban Stoppa Valdet

2 Img Folder Vald

Klicka på bilden 
för att ladda ned foldern.


Föreläsningar vid FINSAM-konferens i Örebro 13 november 2019

Ban Orebro 1

Anita Kruse - Sakkunnig inom våldsområdet med uppdrag för NNS

Ikon Gr Presentation

Ban Orebro 2

Zandra Kanakaris - Generalsekreterare vid 1000 möjligheter

Ikon Gr Presentation

Ban Orebro 3

Anna Palm - Överläkare vid Kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus

Ikon Gr Presentation

Ban Orebro 4

Mentimeter-undersökning i anslutning till Zandra Kanakaris föreläsning

Ikon Gr Presentation


Våldet måste stoppas!

NNS deltar tillsammans med flera samordningsförbund i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta.

I uppdraget samverkar NNS med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen.

NNS har skapat sju pilotverksamheter med samordningsförbund och Grupp-2 på ett antal platser i landet för att pröva hur förbunden kan samordna såväl insatser för att upptäcka våld som stödinsatser till våldsutsatta.

Piloter ärSkellefteå, Jämtland-Härjdedalen (Ragunda), Samspelet (Karlstad), Södertälje, Karlskoga-Degerfors (Karlskoga), Vänersborg-Mellerud (Vänersborg) och Halland (Varberg) samt regionerna Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Värmland, Stockholm, Örebro län, Västra Götalandsregionen och Halland.

Grupp-2 förbund: Insjöriket, Umeå, Skaraborg, Norra Västmanland, Sundbyberg och MittSkåne.

Totalt ingår nio regioner: Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Värmland, Stockholm, Örebro län, Västra Götaland, Halland, Västmanland och Skåne.

Fokus på både de som drabbats av våld och de som utövat våld samt deras eventuella barn 

Uppdraget pågår till 2021 och handlar om att:

  • hitta rutiner och metoder för att upptäcka dels personer som har utsatts för våld, dels personer som utövat våld samt deras eventuella barn,
  • ta fram övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd,
  • skapa riktlinjer för att hänvisa de personer som är berörda till socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsendet samt övriga aktörer inklusive civilsmhället,
  • stärka stödet till de personalgrupper som arbetar inom ovanstående myndigheter och verksamheter.

Några fakta om våld

  • Under 2018 anmäldes omkring 16.000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret.
  • Under 2018 dödades 22 kvinnor av närstående män.
  • I Nationella trygghetsundersökningen uppger 18 procent av de som utsattes för misshandel under 2016 att gärningspersonen var en närstående.
  • Det är stora skillnader mellan könen. När det gäller kvinnor är 40 procent av våldet utfört av en närstående, för män är andelen 3 procent.
  • Drygt 20 procent av befolkningen har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära relation.
  • Med nära relation avses att man har, eller har haft, ett partnerförhållande med en flickvän, pojkvän, hustru eller make, oavsett om man är sammanboende eller ej.

Källa: Brottsförebyggande rådet

Utdrag från Anita Kruses föreläsningar

Här kan du ladda ned ett pdf-dokument med utdrag ur Anita Kruses föreläsningar om vad våld är och våldets konsekvenser för barn, ungdomar och vuxna.

Ikon Gr Laddaned

Grey Linenns

Uppstartskonferens 
10 oktober 2019

Ban SV Uppstartskonf

Den 10 oktober 2019 genomförde NNS en uppstartskonferens där flera samordningförbund, de deltagande parterna i regeringsuppdraget samt representanter från regeringen och regeringskansliet deltog.

Konferenseprogram samt ett pressmeddelande som skickades ut i samband med konferensen kan laddas ned här om du klickar på knappen Läs mer. Du kan även ladda ned föredragshållarnas presentationer.

knapp_GR_readMore


Intressanta och användbara dokument

Här nedan finns några intressanta dokument som kan laddas ned. Klicka på bilderna för att öppna dokumenten.

Sju frågor om våld för PILOTER

Ban SV Fraga Om Vald

Sju frågor om våld för Grupp-2

Ban SV Fraga Om Vald

Blankett för orosanmälan

Ban SV Orosanmalan

Anvinsingar om var en orosanmälan bör innehålla

Ban SV Anm Socstyr

Medicinsk riktlinje

Regional medicinsk riktlinje för hedersrelaterat våld och förtryck inklusive kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap – Västra Götalandsregionen
Kan i tillämpliga delar även användas av andra verksamheter än hälso- och sjukvården (tex  socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen).

Ban SV Med Inriktning

Ban SV Pres M Tnorn

Hedersrelaterat våld och förtryck 

Här kan du ladda ned presentationen från en föreläsning som hölls av Mikael Thörn, Jämställdhetsmyndigheten. Föreläsningen hölls den 14 november 2019.

Föreläsningen handlade om fakta om hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap samt brottsbild – en totalbild.

Ikon Gr Presentation

Ban SV Nat Radet

Nationella rådets förbundschefsdagar 

Under Nationella rådets förbundchefsdagar, 22-23 oktober 2019, höll NNS, SKL och Socialstyrelsen ett gemensamt föredrag under temat "Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, våld i ungas relationer.

Föredragshållarna var:
Anita Kruse, NNS
Carina Gyllner Bergmark, SKL
Marie Boustedt Hedvall, Socialstyrelsen

Ikon Gr Presentation

Läs mer om konferensen på Finsam.se

knapp_GR_readMore 

Presentationer från föreläsningar

Här nedan finns presentationer från ett antal föreläsningar som genomförts av Anita Kruse.

Finsamkonferens
29 oktober 2019

Ikon Gr Presentation

Arbetsförmedlingens uppstartskonferens mot våld
4 november 2019

Ikon Gr Presentation