Banner SV Snabb 2

Banner SV Unga Snabb 1


Stoppa våldet


2 Affisch Vald

Klicka på bilden
för att ladda ned affischen.

Ban Stoppa Valdet

2 Img Folder Vald

Klicka på bilden 
för att ladda ned foldern.


Ban Josas Bok

Hur kan en kombination av psykiskt och fysiskt våld i nära relation se ut?

Anita Kruse har sammanställt ett utdrag ur Josas bok, som Marie Nilsson Lind skrev som sin syster, artisten Josefin Nilsson.

"- Det här förhållandet hade bara blivit destruktivt, det var inte längre kärlek som band oss samman, utan allt det onda. Det var som att min hjärna skrek förtvivlat, likaså min kropp och hjärtat var sargat. Jag visste varken ut eller in, så jag stannade kvar. Jag såg vad kärleken kunde vara.

Men ändå stannade jag kvar, rädd för det mediala och rädd för vart det skulle ta vägen."

knapp_GR_readMore

Ban Ungarelationer Ett Ar

"Han säger att han älskar mig men ändå slår han mig.

Han har sex fast jag inte vill.

Om jag lämnar honom dödar han mig." 

Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer.
Ändå har den gruppen fått alldelse för lite fokus och insatser.

Det måste ändras NU – därför släpper ungarelationer.se en rapport med statistik, kunskap, ungas egna röster och åtgärdsförslag.

Ikon Gr Rapport
Ungarelationer.se är Sveriges nationella stöd- och kunskapsplattform för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. I den här rapporten finns erfarenhet och kunskap samlad från det första året som ungarelattioner.se har haft öppet. Över 200 000 unika besökare har sajten haft, fler än 28 000 har gjort quizet "Är du i en schysst relation?" och över 5400 samtal har skett i stödchatten. Rapporten inkluderar också tio olika åtgärder för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer.

Ban Zandra Radiointervju

Unga utsatta för våld av partner söker stöd

Många unga har det senaste året sökt stöd hos den nya nationella stödverksamheten ungarelationer.se, som vill motverka killars våld mot tjejer och våld i unga relationer.

Zandra Kanakaris är generalsekreterare för stiftelsen 1000 möjligheter, som bland annat har skapat webben ungarelationer.se

Zandra Kanakaris intervjuades i Sveriges Radio P1 den 24 mars 2020.

 Klicka på bilden ovan för att  lyssna på intervjun.

Ban Zandra TV4

Zandra Kanakaris medverkade även i TV4 Nyhetsmorgon den 24 mars 2020. 

Klicka på bilden ovan för att se inslaget.

Ban Corona

Coronaepidemin medför en högre risk för våld i nära relationer

Barn och kvinnor/män som lever i familjer där det finns en partner eller en förälder som utövar våld befinner sig nu i en allvarlig samhällssituation som medför en högre risk att utsättas för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Våldet mot kvinnor och barn ökar under perioder där familjemedlemmar tillbringar mer tid tillsammans. Dagens allvarliga samhällssituation pga Coronaepidemin medför bland annat en stark oro för att förlora arbete och därmed försörjning. Oro för egen och andras hälsa samt begränsade möjligheter att röra sig fritt. Denna negativa kombination av starka yttre påfrestningar utgör en högre risk för våld i nära relationer.

knapp_GR_readMore

Metodutbildning om våld i Stockholm 14 januari 2020

Ban Uppstartsutb 200114

Anita Kruse – sakkunnig inom våldsområdet med uppdrag för NNS

Jennie Malm Georgsson – Utvecklingsledare vid VKV

Ikon Gr Presentation

Ban Bildspel 200114

Bilder från metodutbildningen samlade i en film.

knapp_GR_film

Ban Deltagarroster 200114

Röster från några av deltagarna samlade i en film.

knapp_GR_film

Ban Cancel Savethedate

Utbildningsdagen är inställd på grund av Corona-viruset

Utbildningsdagen som skulle ha ägt rum den 16 april 2020 skulle ha handlat om hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning, barn och tvångsäktenskap.

 

Ban Video V Felitti

Barntrauman påverkat livet

Barndomstrauma kan göra dig sjuk som vuxen, det menar läkaren och forskaren Vincent J. Felitti. Han är grundare av studien som kallas ACE (Adverse childhood experiences), som djupgående analyserat 17.000 vuxnas barndomsupplevelser. 

knapp_GR_film

Ban Polisenviolence

Polisen storsatsar för att motverka våld

Polisen storsatsar nationellt för att bekämpa våld i nära relationer, sexualbrott och brott mot barn.

I satsningen tillförs samtliga polisregioner och Nationella operativa avdelningen resurser för att förstärka brottsområdet med cirka 350 årsarbetskrafter. Totalt satsas cirka 300 miljoner kronor årligen.

Anita Kruse, NNS, har sammanställt länkar till polisens satsningar i en pdf som du kan ladda ned här.

Ikon Gr Laddaned


Föreläsningar vid FINSAM-konferens i Örebro 13 november 2019

Ban Orebro 1

Anita Kruse - Sakkunnig inom våldsområdet med uppdrag för NNS

Ikon Gr Presentation

Ban Orebro 2

Zandra Kanakaris - Generalsekreterare vid 1000 möjligheter

Ikon Gr Presentation

Ban Orebro 3

Anna Palm - Överläkare vid Kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus

Ikon Gr Presentation

Ban Orebro 4

Mentimeter-undersökning i anslutning till Zandra Kanakaris föreläsning

Ikon Gr Presentation


Våldet måste stoppas!

NNS deltar tillsammans med flera samordningsförbund i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta.

I uppdraget samverkar NNS med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen.

NNS har skapat sju pilotverksamheter med samordningsförbund och Grupp-2 på ett antal platser i landet för att pröva hur förbunden kan samordna såväl insatser för att upptäcka våld som stödinsatser till våldsutsatta.

Piloter ärSkellefteå, Jämtland-Härjdedalen (Ragunda), Samspelet (Karlstad), Södertälje, Karlskoga-Degerfors (Karlskoga), Vänersborg-Mellerud (Vänersborg) och Halland (Varberg) samt regionerna Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Värmland, Stockholm, Örebro län, Västra Götalandsregionen och Halland.

Grupp-2 förbund: Insjöriket, Umeå, Skaraborg, Norra Västmanland, Sundbyberg och MittSkåne.

Totalt ingår nio regioner: Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Värmland, Stockholm, Örebro län, Västra Götaland, Halland, Västmanland och Skåne.

Fokus på både de som drabbats av våld och de som utövat våld samt deras eventuella barn 

Uppdraget pågår till 2021 och handlar om att:

  • hitta rutiner och metoder för att upptäcka dels personer som har utsatts för våld, dels personer som utövat våld samt deras eventuella barn,
  • ta fram övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd,
  • skapa riktlinjer för att hänvisa de personer som är berörda till socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsendet samt övriga aktörer inklusive civilsmhället,
  • stärka stödet till de personalgrupper som arbetar inom ovanstående myndigheter och verksamheter.

Några fakta om våld

  • Under 2018 anmäldes omkring 16.000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret.
  • Under 2018 dödades 22 kvinnor av närstående män.
  • I Nationella trygghetsundersökningen uppger 18 procent av de som utsattes för misshandel under 2016 att gärningspersonen var en närstående.
  • Det är stora skillnader mellan könen. När det gäller kvinnor är 40 procent av våldet utfört av en närstående, för män är andelen 3 procent.
  • Drygt 20 procent av befolkningen har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära relation.
  • Med nära relation avses att man har, eller har haft, ett partnerförhållande med en flickvän, pojkvän, hustru eller make, oavsett om man är sammanboende eller ej.

Källa: Brottsförebyggande rådet

Utdrag från Anita Kruses föreläsningar

Här kan du ladda ned ett pdf-dokument med utdrag ur Anita Kruses föreläsningar om vad våld är och våldets konsekvenser för barn, ungdomar och vuxna.

Ikon Gr Laddaned

Grey Linenns

Uppstartskonferens 
10 oktober 2019

Ban SV Uppstartskonf

Den 10 oktober 2019 genomförde NNS en uppstartskonferens där flera samordningförbund, de deltagande parterna i regeringsuppdraget samt representanter från regeringen och regeringskansliet deltog.

Konferenseprogram samt ett pressmeddelande som skickades ut i samband med konferensen kan laddas ned här om du klickar på knappen Läs mer. Du kan även ladda ned föredragshållarnas presentationer.

knapp_GR_readMore


Intressanta och användbara dokument

Sju frågor om våld för PILOTER

Ban SV Fraga Om Vald

Sju frågor om våld för Grupp-2

Ban SV Fraga Om Vald

Bildstöd till frågeformulär om våld
(PILOTER OCH Grupp-2)

Ban Bildstod Fragor

Checklista till frågeformulär om våld

Ban SV Cheklista

Metodstöd att ställa frågor om våld till vuxna

Ban SV Metodstod

Blankett för orosanmälan

Ban SV Orosanmalan

 

Checklista för vad en orosanmälan bör innehålla

Ban SV Anm Socstyr

Medicinsk riktlinje

Regional medicinsk riktlinje för hedersrelaterat våld och förtryck inklusive kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap – Västra Götalandsregionen
Kan i tillämpliga delar även användas av andra verksamheter än hälso- och sjukvården (tex  socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen).

Ban SV Med Inriktning


Ban SV Pres M Tnorn

Hedersrelaterat våld och förtryck 

Här kan du ladda ned presentationen från en föreläsning som hölls av Mikael Thörn, Jämställdhetsmyndigheten. Föreläsningen hölls den 14 november 2019.

Föreläsningen handlade om fakta om hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap samt brottsbild – en totalbild.

Ikon Gr Presentation

Ban SV Nat Radet

Nationella rådets förbundschefsdagar 

Under Nationella rådets förbundchefsdagar, 22-23 oktober 2019, höll NNS, SKL och Socialstyrelsen ett gemensamt föredrag under temat "Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, våld i ungas relationer.

Föredragshållarna var:
Anita Kruse, NNS
Carina Gyllner Bergmark, SKL
Marie Boustedt Hedvall, Socialstyrelsen

Ikon Gr Presentation

Läs mer om konferensen på Finsam.se

knapp_GR_readMore 

Presentationer från föreläsningar

Här nedan finns presentationer från ett antal föreläsningar som genomförts av Anita Kruse.

Finsamkonferens 
29 oktober 2019

Ikon Gr Presentation

Arbetsförmedlingens uppstartskonferens mot våld 
4 november 2019

Ikon Gr Presentation

Ban Stoppa Valdet

NNS konferens: 

Våldet måste stoppas! 

NNS deltar tillsammans med flera samordningsförbund samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsmyndigheten och Socialstyrelsen i ett regeringsuppdrag med målet att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt att förmedla adekvata insatser mot detta.    

Den 10 oktober genomförde NNS en uppstartskonferens där flera samordningsförbund, de deltagande parterna i regeringsuppdraget samt representanter från regeringen och regeringskansliet deltog. 

NNS kommer att starta pilotverksamhet med ett antal samordningsförbund på ett antal platser i landet för att prova hur förbunden kan samordna såväl insatser för att upptäcka våld som stödinsatser till våldsutsatta.

Läs mer i pressmeddelandet som sändes ut i samband med konferensen.

IK Pressmeddelande

Grey Linenns

Regeringsuppdraget - Uppdrag om ökad upptäckt av våld m.m. 2019–2021 Regeringsbeslut S2019/01517/JÄM

knapp_GR_readMore


Det finns mer information om NNS och samordningsförbundens arbete med att stoppa våldet på sidan:

Banner SV Unga Snabb 1