Banner SV Snabb 1

 

Banner SV Unga Snabb 2

Knapp Covid 19 O Vald OFF


Stoppa våldet bland unga

Den här sidan vänder sig till dig som möter ungdomar och unga vuxna 
till exempel i ditt arbete på en ungdomsmottagning, inom elevhälsovården på en skola eller inom någon annan verksamhet där du möter ungdomar och unga vuxna.

Grey Line 240Px

Samlingspunkt för kunskap, information och material när det gäller ungdomars våldsutsatthet

Här kan du läsa om hur du rutinmässigt kan börja ställa frågor om våld genom att använda ett standardiserat frågeformulär.
Vilka frågor man kan använda och vad som kan vara bra att tänka på. Här finns också olika material som ger stöd, handledning och direkta kunskaper till dej som personal, till exempel om hur du gör en orosanmälan till socialtjänsten och vad man bör tänka på vid detta tillfälle.Vidare finns det föreläsningar och forskning på temat att fråga unga om våld på rutin
och killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

Knapp Anita Kruse Per J


Ban Nyhet HRV Konf

NNS-konferens: 

Hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap

Konferensen ett regeringsuppdrag

Konferensen är en insats inom NNS regeringsuppdrag att göra tidiga upptäckter av våld.

Den 7 september 2020 arrangerade NNS en webbkonferens med fokus på hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap.

Målgrupper för konferensen var 

 • teammedlemmar vid piloter och Grupp2
 • kontaktpersoner, förbundschefer och styrelseledamöter vid samordningsförbund
 • ledamöter vid NNS
 • personer hos de samverkande myndigheterna inom regeringsuppdraget.

Läs mer i programmet om innehållet i konferensen.

Ikon Gr Program

Direktsänd HRV-konferens som kan ses i efterhand

Sändningens gjordes från en studio i Gothia Towers i Göteborg och sågs av omkring 200 personer runt om i landet.

Fyra föreläsare förmedlade kunskap utifrån sitt kompetensområde, ur olika perspektiv, och tillsammans blev det en både djup och bred beskrivning av ämnesområdet.

Konferensen filmades och föreläsningarna kan ses var och en för sig. Filmer, föreläsarpresentationer med mera, finns samlat på en egen webbsida.  

Banner Konferenssidan

Lär dig prata om könsstympning 

Ban Video JAMY Konsstympning

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett svårt och tabubelagt ämne. Men för att förebygga att flickor och kvinnor fortsätter utsättas måste fler ledare lära sig att prata om det. Din röst kan göra skillnad. Så lär dig prata om könsstympning – även om det känns svårt. Här finns kunskap och verktyg som kan hjälpa dig att börja.

Jämställdhetsmyndigheten, JÄMY, har på sin webb samlat information om könsstympning och hur man pratar om detta. Där finns bland annat en kort introduktionsvideo.

Läs mer på JÄMYs webb.

Ikon Gr Link


Ban Josas Bok

Hur kan en kombination av psykiskt och fysiskt våld i nära relation se ut?

Anita Kruse har sammanställt ett utdrag ur Josas bok, som Marie Nilsson Lind skrev som sin syster, artisten Josefin Nilsson.

"- Det här förhållandet hade bara blivit destruktivt, det var inte längre kärlek som band oss samman, utan allt det onda. Det var som att min hjärna skrek förtvivlat, likaså min kropp och hjärtat var sargat. Jag visste varken ut eller in, så jag stannade kvar. Jag såg vad kärleken kunde vara.

Men ändå stannade jag kvar, rädd för det mediala och rädd för vart det skulle ta vägen."

knapp_GR_readMore

Ban Ungarelationer Ett Ar

"Han säger att han älskar mig men ändå slår han mig.

Han har sex fast jag inte vill.

Om jag lämnar honom dödar han mig." 

Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer.
Ändå har den gruppen fått alldelse för lite fokus och insatser.

Det måste ändras NU – därför släpper ungarelationer.se en rapport med statistik, kunskap, ungas egna röster och åtgärdsförslag.

Ikon Gr Rapport
Ungarelationer.se är Sveriges nationella stöd- och kunskapsplattform för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. I den här rapporten finns erfarenhet och kunskap samlad från det första året som ungarelattioner.se har haft öppet. Över 200 000 unika besökare har sajten haft, fler än 28 000 har gjort quizet "Är du i en schysst relation?" och över 5400 samtal har skett i stödchatten. Rapporten inkluderar också tio olika åtgärder för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer.

Ban Zandra Radiointervju

Unga utsatta för våld av partner söker stöd

Många unga har det senaste året sökt stöd hos den nya nationella stödverksamheten ungarelationer.se, som vill motverka killars våld mot tjejer och våld i unga relationer.

Zandra Kanakaris är generalsekreterare för stiftelsen 1000 möjligheter, som bland annat har skapat webben ungarelationer.se

Zandra Kanakaris intervjuades i Sveriges Radio P1 den 24 mars 2020.

 Klicka på bilden ovan för att  lyssna på intervjun.

Ban Zandra TV4

Zandra Kanakaris medverkade även i TV4 Nyhetsmorgon den 24 mars 2020. 

Klicka på bilden ovan för att se inslaget.

Ban Corona

Coronaepidemin medför en högre risk för våld i nära relationer

Barn och kvinnor/män som lever i familjer där det finns en partner eller en förälder som utövar våld befinner sig nu i en allvarlig samhällssituation som medför en högre risk att utsättas för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Våldet mot kvinnor och barn ökar under perioder där familjemedlemmar tillbringar mer tid tillsammans. Dagens allvarliga samhällssituation pga Coronaepidemin medför bland annat en stark oro för att förlora arbete och därmed försörjning. Oro för egen och andras hälsa samt begränsade möjligheter att röra sig fritt. Denna negativa kombination av starka yttre påfrestningar utgör en högre risk för våld i nära relationer.

knapp_GR_readMore

Ban VU Killar Tjerer

Stödmaterial om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer

Det är ett material för dig som arbetar med eller möter unga. Lanseras den 3 februari 2020 i samband med den nationella kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt". Bakom kampanjen står ungarelationer.se
Jämställdhetsmyndigheten 
och alla länsstyrelser

Ban VU Ungarelationer

ungarelationer.se – stöd- och informationswebb

Ungarelationer.se är den nationella stöd- och kunskapsplattformen för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Hit kan alla upp till 20 år vända sig oavsett om du är utsatt för våld, är den som utsätter andra eller är kompis.

På sajten finns en stödchatt öppen varje kväll kl 20-22, ett quiz "Är jag i en schysst relation"? samt en kunskapsbank med ungdomsanpassade texter om tex olika sorters våld, varningstecken och hur en bra relation kan vara.  

I mars släpps en rapport med statistik, kunskap och erfarenheter från det första året med ungarelationer.se, den kommer kunna laddas ned här.

Statistik hittills: 

 • 215.000 unika besökare på sajten
 • Över 5.000 samtalskontakter i chatten
 • Fler än 27.000 unika besökare har gjort quizet "Är jag i en schysst relation?"

Bakgrunden till att ställa rutinmässiga frågor om våld till ungdomar och unga vuxna

 • Våldsutsatthet är vanligt bland ungdomar och unga vuxna samt starkt kopplat till en sämre psykisk och fysisk hälsa. 
 • Unga tycker det är bra att vi frågar men berättar sällan själva spontant om sin våldsutsatthet om de inte får frågor.
 • Unga kvinnor som tillfrågas om våld berättar i hög utsträckning. 
 • Frågor om våld kan vara en dörröppnare till förändring.

Varför ska vi fråga unga om våld?

 • För att förstå hela bilden. 
 • För att erbjuda skydd, stöd/hjälp och behandling samt väcka en tanke. 
 • För att kunna erbjuda rätt skydd, stöd/hjälp och behandling. 
 • För att visa att vi tar allvarligt på våldsutsatthet. 
 • Många unga har aldrig berättat om sin utsatthet för någon vuxen.
 • Frågorna hjälper dem sätta ord på vad de varit med om. 
 • Mer kunskap om våld leder ofta till beteendeförändringar som att hantera stress, avsluta destruktiva relationer eller påbörja en kurators-/annan stödkontakt.

Frågeformulär om våld till ungdomar och unga vuxna - samt stöddokument

Ban VU Frageformular

Frågeformulär om våld till ungdomar och unga vuxna

Sju frågor med Ja/Nej-svar. 

Ban VU Bildstod

Bildstöd till frågeformuläret

Ban VU Checklista

Checklista vid användande av frågeformläret

Ban VU Metodstod

Metodstöd vid användande av frågeformläret


Orosanmälan samt relevanta och användbara dokument

Ban VU Folder

Alla har rätt till en uppväxt utan våld

Exempel på hur en folder om våld kan se ut och utformas.

Ban VU Orosanm

Blankett för orosanmälan

Ban VU Orosanm Innehall

Checklista för vad en orosanmälan bör innehålla

Ban VU Medicinsk Riktlinje (1)

Medicinsk riktlinje

Regional medicinsk riktlinje för hedersrelaterat våld och förtryck inklusive kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap – Västra Götalandsregionen
Kan i tillämpliga delar även användas av andra verksamheter än hälso- och sjukvården (tex  socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen).


Återkoppling från en konferens i Umeå Folkets Hus 20 februari 2020:

En halvdag inom temat våld i nära relationer

En spridningskonferens med särskilt fokus på unga och ungas relationer. Konferensen arrangerades av Samordningsförbundet Umeåregionen i samarbete med NNS - Nationella Nätverket för Samordningsförbund och ungarelationer.se

Ban A Kruse Umea 200220

Anita Kruse - Sakkunnig inom våldsområdet med uppdrag för NNS

Ban Ungarelationer Umea 200220

Mikis Kanakaris - Verksamhetsutvecklare och coach vid 1000 möjligheter

Ban Annapalm Umea 200220

Anna Palm - Överläkare vid Kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus

Ban Tjejjouren Umea 200220

Länk till Tjejjouren i Umeås webb:
www.tjejjoureniumea.se

Ban Mentometer Umea 200220

Mentimeterundersökning som genomfördes under konferensen


2 Affisch Vald

Klicka på bilden
för att ladda ned affischen.

Ban Stoppa Valdet

2 Img Folder Vald

Klicka på bilden 
för att ladda ned foldern.


Det finns mer information om NNS och samordningsförbundens arbete med att stoppa våldet på sidan:

Banner SV Snabb 1