Indikatorer för finansiell samordning

Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbund
att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund,
samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen
av arbetslivsrehabiliterande insatser.

Här nedan finns enkäter på andra språk än svenska.


Deltagare, 
pågående aktivitet 

Knapp Enkat Delt Pag Med

Knapp 2 ENG

Knapp 2 ARABISKA

Knapp 2 SOMALISKA

Knapp 2 FARSI

Knapp 2 TIGRINYA

Knapp DARI

Knapp SERBISKA

Knapp FRANSKA

Knapp KINESISKA

Knapp THAI

Knapp VIETNAMES

Deltagare, 
inför avslut av aktivitet

Knapp Enkat Delt Avslut Med

Knapp 2 ENG

Knapp 2 ARABISKA

Knapp 2 SOMALISKA

Knapp 2 FARSI

Knapp 2 TIGRINYA

Knapp DARI

Knapp SERBISKA

Knapp FRANSKA

Knapp KINESISKA

Knapp THAI

Knapp VIETNAMES