Indikatorer för finansiell samordning

Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbund
att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, 
samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen 
av arbetslivsrehabiliterande insatser.

Enkäterna på andra språk än svenska håller på att översättas.
De kommer att läggas ut på denna sida vartefter de är klara. 


Deltagare, 
pågående aktivitet 

Knapp Enkat Delt Pag Med

Knapp 2 ENG

Knapp SPANSKA

Knapp 2 ARABISKAHåller på att översättas

Knapp 2 SOMALISKAHåller på att översättas

Knapp 2 FARSI

Knapp 2 TIGRINYA

Knapp DARI

Knapp SERBISKA

Knapp FRANSKA

Knapp KINESISKAHåller på att översättas

Knapp THAIHåller på att översättas

Knapp VIETNAMES

Deltagare, 
inför avslut av aktivitet

Knapp Enkat Delt Avslut Med

Knapp 2 ENG

Knapp SPANSKA

Knapp 2 ARABISKAHåller på att översättas

Knapp 2 SOMALISKAHåller på att översättas

Knapp 2 FARSI

Knapp 2 TIGRINYA

Knapp DARI

Knapp SERBISKA

Knapp FRANSKA

Knapp KINESISKAHåller på att översättas

Knapp THAIHåller på att översättas

Knapp VIETNAMES