Ban Torget


2018

Image002

Konferens om Tjänstedesign

Samordningsförbundet SAMSPELET ordnar en konferens  om Tjänstedesign den 14 mars 2018, i Karlstad.

Fokus är Tjänstedesign och Finsam – se bifogad inbjudan.

Välkomna!

Ikon Gr Program


2015

T 2015 Jamtland 1512

Samordningsförbundet Jämtland: 

Inspirations- och kunskapsdag 

Samordningsförbundet Jämtlands län genomförde den 3 december en "Inspirations- och kunskapsdag för att rusta verksamheter att möta kvantitativa och kvalitativa utmaninger i flyktingmottagandet".

Det skedde inom ramen för förbundets insats "HAM-SAM" – Hälsa Arbete Migration Samverkan – som pågår i länet tillsammans med kommun och Primärvård inom RegionJH med olika ansatser i Berg, Bräcke, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund.

knapp_GR_readMore

T 2015 Jamtland

Samordningsförbundet Jämtlands län: 

Samjamtdagen 2015

Den årliga dagen av sammanfattning, framåtblickande och möten.

Den 16 oktober anordnade samordningsförbundet sin femte årliga "Samjamtdag".

Förbundets verksamhet presenterades, både hur det har varit och den spaning som gäller framåt. Ekonomin presenterades och den aktuella fördelningsdiskussionen som pågår nationellt presenterades också. Förbundets uppdrag att involvera hela länet och ha verksamhet/insatser i alla åtta kommuenerna med våra parter uppfylls. Just nu pågår aktiviteter överallt. 

knapp_GR_readMore

2 Varend Maj2015

Samordningsförbundet Värend: 

Ingen ska behöva hamna mellan stolarna

Tidningen Växjöbladet-Kronobergaren hade den 30 april 2015 en artikel om att Växjö samordningsförbund sammanslagits med Alvesta och bildat Samordningsförbundet Värend.   

På bilden ses Förbundet Värends förbundschef Kerstin Petersson och ordförande Benny Johansson. 

knapp_GR_readMore

Samordning Jamtland

Samordningsförbundet i Jämtlands län: 

Samordning – kittet i välfärden

Samordningsförbundet i Jämtlands län genomförde den 16 april en dag med temat samordning - kittet i välfärden. Dagen syftade till inspiration via kunskap.

En sammanställning har gjorts som kan laddas ned här.

Ikon Gr Laddaned


2014

Samordningsförbundet 
Östra Södertörn:

Socialförsäkrings-
ministern kommer
på besök

Den 9 januari 2015 besöker socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och några till från Socialdepartementet Samordningsförbundet Östra Södertörn för att se hur samordningsförbundet arbetar med att främja socialt företagande.

– "Jag tycker att det är riktigt kul att ministrarna intresserar sig för vår verksamhet. Det är inte länge sedan jag fick berätta för Ylva Johansson om hur vi i regionen samordnar ungdomsinsatser mellan parterna", säger Ritva Widgren.

knapp_GR_readMore

Samordningsförbundet 
SkövdeHjoTiBorg:

Ny förbundschef

Den 1 november 2014 tillträdde Karin Viklund posten som förbundschef för Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg.  

Karin Vilkund kommer närmast från Skatteverket där hon ansvarat för folkbokföringen i Skaraborg. 
Karin Viklund har erfarenhet av samordningsförbunden när hon tidigare arbetat som samverkansansvarig på Försäkringskassan.

Karin Vilkunds företrädare Tomas Rosenlund tackar sina kolleger för den tid som varit. 
– "Det har varit mycket stimulerande och ett fantastiskt kreativt och roligt arbete", hälsar Tomas. 

 

 

Ban START HBS

Samordningsförbundet 
Huddinge Botkyrka Salem:

START
Att nå, få och behålla ett arbete

START-projektet hos Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem har gjort en film där vi får ta del av tre deltagarberättelser.

I START-projektet samverkar myndigheterna för att ge stöd enligt Supported Employment-metodiken till personer med lindrig utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada.

knapp_GR_film

Ban Socialaforetag

Samordningsförbundet 
Östra Södertörn:

Arbetstsintegrerade 
sociala företag

En film om arbetet med de arbetsintegrerande sociala företagen i Haninge, Tyresö och Nynäshamn har producerats inom ESF-projektet Resursmodellen Södertörn. Filmen premiärvisades på Resursmodellens slutkonferens den 19 november och finns på Youtube.

knapp_GR_film


Samordningsförbundet 
Finsam Gotland:

Transportstyrelsen och Eva Jupiter prisade  

Img Jupiterpris 2014

Transportstyrelsen på Gotland och Eva Jupiter är 2014 års två mottagare av FinsamGotlands pris. 

Motivationen lyder: "Transportstyrelsen i Visby har med stort hjärta och engagemang bidragit till att en ung person vågat ta klivet in i samhället via en arbetsträningsplats."

Eva Jpiter fick hederspris för sin värdefulla insats i samverkans tjänst. Eva Jupiter var Finsam Gotlands första samordnare.

knapp_GR_readMore

Samordningsförbundet 
Finsam Gotland:

Unga kvinnormodellen 
sätter fler i arbete

Projektet Unga kvinnor har hjälpt 22 unga gotländskor bort från arbetslöshet och försörjningsstöd. Nu öppnas möjligheten för alla mellan 16 och 64 år med särskilda behov.

En slutrapport och utvärdering av projektet har producerats av Finsam Gotland. Dessa finns nu inlagda i KUNSKAPSBANKEN.

Läs mer på Finsam Gotlands hemsida.

Förbundet NNS:

Jonas delar sin arbetstid mellan förbund och NNS

photo_JonasWells
Den första maj 2014 får Samordningsförbundet Södra Dalarna ny förbundschef.

Den som tar över ansvaret är Jonas Wells, som för närvarande är samordnare och ansvarig tjänsteman för Norra Västmanlands Samordningsförbund.

Jonas Wells kommer samtidigt att arbeta med utvecklings- och utbildningsfrågor inom NNS.Fördelningen mellan de två uppdragen kommer att vara 80 % som förbundschef och 20 % NNS-are.