Banner SV Snabb 1

Ban Vald Bland Unga 2

Ban Vald For Konf

Ban Vald Erf Nyheter

Ban Vald Ytterligare Info ON


Att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld:

Ytterligare information

Vald Bild


Ban SV Pres M Tnorn

Hedersrelaterat våld och förtryck 

Här kan du ladda ned presentationen från en föreläsning som hölls av Mikael Thörn, Jämställdhetsmyndigheten. Föreläsningen hölls den 14 november 2019.

Föreläsningen handlade om fakta om hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap samt brottsbild – en totalbild.

Ikon Gr Presentation

Ban SV Nat Radet

Nationella rådets förbundschefsdagar 

Under Nationella rådets förbundchefsdagar, 22-23 oktober 2019, höll NNS, SKL och Socialstyrelsen ett gemensamt föredrag under temat "Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, våld i ungas relationer.

Föredragshållarna var:
Anita Kruse, NNS
Carina Gyllner Bergmark, SKL
Marie Boustedt Hedvall, Socialstyrelsen

Ikon Gr Presentation

Läs mer om konferensen på Finsam.se

knapp_GR_readMore

Ban Socstyr Rapport

Myndighetsgemensam genomförandeplan

– när det gäller uppdraget att ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer med mera

NNS och samordningsförbunden finns inskrivna som en ny samverkanspartner i Socialstyrelsens nya genomförandeplan till regeringen om hur de ska arbeta tillsammans med övriga myndigheter och verksamheter när det gäller kompetensstöd inom hela våldsområdet.

Övergripande mål för genomförandeplanen 

Barn och vuxna som har utsatts för sådant våld som definieras i uppdraget ska få det stöd och den hjälp som de behöver oavsett var i landet de bor. 

Arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet.

Kommuner och regioner ska vara självförsörjande i fråga om baskunskaper om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Knapp Las Genomforandeplan

Ban SV Uppstartskonf

Uppstartskonferens 
10 oktober 2019

Den 10 oktober 2019 genomförde NNS en uppstartskonferens där flera samordningförbund, de deltagande parterna i regeringsuppdraget samt representanter från regeringen och regeringskansliet deltog.

Konferenseprogram samt ett pressmeddelande som skickades ut i samband med konferensen kan laddas ned här om du klickar på knappen Läs mer. Du kan även ladda ned föredragshållarnas presentationer.

knapp_GR_readMore