Banner SV Snabb 1

Ban Vald Bland Unga ON

Ban Vald For Konf

Ban Vald Erf Nyheter

Ban Vald Ytterligare Info


Att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld:

Våld bland unga

Vald Bild

Den här sidan vänder sig till dig som möter ungdomar och unga vuxna, till exempel
i ditt arbete på en ungdomsmottagning, inom elevhälsovården på en skola eller inom någon annan
verksamhet där du möter ungdomar och unga vuxna.


Ban Josas Bok

Hur kan en kombination av psykiskt och fysiskt våld i nära relation se ut?

Anita Kruse har sammanställt ett utdrag ur Josas bok, som Marie Nilsson Lind skrev som sin syster, artisten Josefin Nilsson.

"- Det här förhållandet hade bara blivit destruktivt, det var inte längre kärlek som band oss samman, utan allt det onda. Det var som att min hjärna skrek förtvivlat, likaså min kropp och hjärtat var sargat. Jag visste varken ut eller in, så jag stannade kvar. Jag såg vad kärleken kunde vara.

Men ändå stannade jag kvar, rädd för det mediala och rädd för vart det skulle ta vägen."

knapp_GR_readMore

Ban Ungarelationer Ett Ar

"Han säger att han älskar mig men ändå slår han mig.

Han har sex fast jag inte vill.

Om jag lämnar honom dödar han mig." 

Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer.
Ändå har den gruppen fått alldelse för lite fokus och insatser.

Det måste ändras NU – därför släpper ungarelationer.se en rapport med statistik, kunskap, ungas egna röster och åtgärdsförslag.

Ikon Gr Rapport
Ungarelationer.se är Sveriges nationella stöd- och kunskapsplattform för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. I den här rapporten finns erfarenhet och kunskap samlad från det första året som ungarelattioner.se har haft öppet.

Ban Svartsjuka

Svartsjuka är inte romantiskt

Den 1 februari 2023 genomfördes en digital nationell konferens med fokus på killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. Konferensen utgjorde startskottet för kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”, som genomförs för sjunde året i rad. Dagen bjöd på föreläsningar om forskning på området och lokala exempel på arbete mot våld i ungas relationer.

Länk till webbsida med föreläsningarna.

Konferensen och kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt drivs av länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och stiftelsen 1000 Möjligheter, som står bakom den nationella stöd- och kunskapsplattformen ungarelationer.se

Ban VU Ungarelationer

ungarelationer.se – stöd- och informationswebb

Ungarelationer.se är den nationella stöd- och kunskapsplattformen för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Hit kan alla upp till 20 år vända sig oavsett om du är utsatt för våld, är den som utsätter andra eller är kompis.

På sajten finns en stödchatt öppen varje kväll kl 20-22, ett quiz "Är jag i en schysst relation"? samt en kunskapsbank med ungdomsanpassade texter om tex olika sorters våld, varningstecken och hur en bra relation kan vara.  

I mars släpps en rapport med statistik, kunskap och erfarenheter från det första året med ungarelationer.se, den kommer kunna laddas ned här.


Ban VU Killar Tjerer

Stödmaterial om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer

Det är ett material för dig som arbetar med eller möter unga. Lanseras den 3 februari 2020 i samband med den nationella kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt". Bakom kampanjen står ungarelationer.se
Jämställdhetsmyndigheten 
och alla länsstyrelser

Bakgrunden till att ställa rutinmässiga frågor om våld till ungdomar och unga vuxna

 • Våldsutsatthet är vanligt bland ungdomar och unga vuxna samt starkt kopplat till en sämre psykisk och fysisk hälsa. 
 • Unga tycker det är bra att vi frågar men berättar sällan själva spontant om sin våldsutsatthet om de inte får frågor.
 • Unga kvinnor som tillfrågas om våld berättar i hög utsträckning. 
 • Frågor om våld kan vara en dörröppnare till förändring.

Varför ska vi fråga unga om våld?

 • För att förstå hela bilden. 
 • För att erbjuda skydd, stöd/hjälp och behandling samt väcka en tanke. 
 • För att kunna erbjuda rätt skydd, stöd/hjälp och behandling. 
 • För att visa att vi tar allvarligt på våldsutsatthet. 
 • Många unga har aldrig berättat om sin utsatthet för någon vuxen.
 • Frågorna hjälper dem sätta ord på vad de varit med om. 
 • Mer kunskap om våld leder ofta till beteendeförändringar som att hantera stress, avsluta destruktiva relationer eller påbörja en kurators-/annan stödkontakt.

Klicka på bilden för att ladda ned affischen
Vi frågar om våld

2 Affisch Vald


Frågeformulär om våld till unga - samt stöddokument

Ban VU Frageformular

Frågeformulär om våld till ungdomar och unga vuxna

Sju frågor med Ja/Nej-svar. 

Ban VU Bildstod

Bildstöd till frågeformuläret

Ban VU Checklista

Checklista vid användande av frågeformläret

Ban VU Metodstod

Metodstöd vid användande av frågeformläret


Orosanmälan samt relevanta och användbara dokument

Ban VU Folder

Alla har rätt till en uppväxt utan våld

Exempel på hur en folder om våld kan se ut och utformas.

Ban VU Orosanm

Exempel på blankett för orosanmälan

Ban VU Orosanm Innehall

Checklista för vad en orosanmälan bör innehålla

Ban VU Medicinsk Riktlinje (1)

Medicinsk riktlinje

Regional medicinsk riktlinje för hedersrelaterat våld och förtryck inklusive kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap – Västra Götalandsregionen
Kan i tillämpliga delar även användas av andra verksamheter än hälso- och sjukvården (tex  socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen).


Konferens 17 mars 2021: Våld - en fråga om hälsa, liv och död

Ban Video Meta Fredriksson Monfelt

400 deltagare hälsades välkomna

Konferensen arrangerades av Samordningsförbundet Samspelet och Region Värmland. Den sändes digitalt från Karlstad.

Moderator var Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef vid Samordeningsförbundet Samspelet.

Meta Fredriksson-Monfelt inleder i videon med att presentera konferensen. Därefter hälsar Elisabeth Kihlström, regionråd i Region Värmland, alla deltagare välkomna till konferensen.  

De tre föreläsningarna, av Anita Kruse, Zandra Kanakaris och Anna Palm kan ses separat på denna sida.

I denna video finns även avslutningen av konferensen.

Konferensen i sin helhet kan ses via Samordningsförbundet Samspelets webb. 

Ikon Gr Link

Ban Video Anita Kruse

"Psykiskt, fysiskt och sexuellt våld - en fråga om hälsa, liv och död"

Det var temat för Anita Kruses föreläsning. Anita Kruse är sakkunnig inom våldsområdet med uppdrag för NNS. 

Knapp Forelasningspresentation

Knapp Fragor Svar

Ban Video Zandra Kanakaris

"Killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. Hur ser det ut och hur kan vi motverka det?"

Om detta föreläste Sandra Kanakaris, generalsekreterare vid 1000 möjligheter som driver webben ungarelationer.se. 

Knapp Forelasningspresentation

Knapp Fragor Svar

Grey Linenns

Under föreläsningen visades en film som kan ses separat. 

knapp_GR_film

Grey Linenns

Länk till 1000 möjligheter och Ungarelationers informationsfilmer.

Ikon Gr Link

Ban Video Anna Palm

"Ungas våldsutsatthet – att fråga om våld som rutin"

Det var temat på Anna Palms föreläsning. Anna Palm är läkare vid kvinnokliniken i Sundsvall.

Knapp Forelasningspresentation


Konferens med tema Våld i nära relationer, 20 februari 2020

En spridningskonferens med särskilt fokus på unga och ungas relationer. Konferensen arrangerades av Samordningsförbundet Umeåregionen i samarbete med NNS och ungarelationer.se

Ban A Kruse Umea 200220

Anita Kruse - Sakkunnig inom våldsområdet med uppdrag för NNS

Ban Ungarelationer Umea 200220

Mikis Kanakaris - Verksamhetsutvecklare och coach vid 1000 möjligheter

Ban Annapalm Umea 200220

Anna Palm - Överläkare vid Kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus

Ban Tjejjouren Umea 200220

Länk till Tjejjouren i Umeås webb:
www.tjejjoureniumea.se

Ban Mentometer Umea 200220

Mentimeterundersökning som genomfördes under konferensen


Ban Stoppa Valdet