Banner SV Snabb 1

Ban Vald Bland Unga 2

Ban Vald For Konf

Ban Vald Erf Nyheter ON

Ban Vald Ytterligare Info


Att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld:

Erfarenheter och nyheter

Vald Bild


Ban Vald Nyhetsbrev Maj 23

Nyhetsbrev, maj 2023, om regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld 

Detta nummer har följande rubriker:

 • FINSAM-konferensen i Tylösand.
 • Nya föreskrifter om våld i nära relationer.
 • Workshop om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
 • Ny postadress för registrering av frågeformulär.
 • Information om och inbjudan till konferenser om våld.

IK Read Nyhetsbrev

Ban Vald Nyhetsbrev April 23

Nyhetsbrev, april 2023, om regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld 

Detta nummer har följande rubriker:

 • Nya webbsidor på NNS hemsida
 • Nationell kvinnofridskonferens 29-30 augusti 2023
 • Statistik om våld bland deltagare i samordningsförbundens finansierade insatser
 • Möte mellan NNS och två samordningsförbund och fem statliga myndigheter
 • Inbjudan till förbundschefer och styrelser som ännu inte har anslutit sitt förbund till regeringsuppdraget om att öka upptäckten av våld.

IK Read Nyhetsbrev

Ban Vald Nyhetsbrev

Nyhetsbrev, mars 2023, om regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld 

Det första månadsbrevet om regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld.

Detta nummer har följande rubriker:

 • NNS rapport om regeringsuppdraget under 2022.
 • Forum Jämställdhet - konferens i Malmö.
 • Inmatning och insamlande av svar från frågeformulär.
 • NNS konferens med temat "Att öka upptäckten av våld"
 • Svartsjuka är inte romantiskt.
 • NNS webbsidor om regeringsuppdraget. 

IK Read Nyhetsbrev


Några resultat

2220 Svar

Klicka på bilden för större version

IMG 1 Version2

Klicka på bilden för större version

IMG Mer Dubbelt

Klicka på bilden för större version

IMG 3

Klicka på bilden för större version


Statistik och redovisningar

IMG Statistik

Statisik 2019 - 2021

IMG Erfarenheter

Några erfarenheter från uppdraget 2019-2021

IMG Slutrapport Pdf

Rapport om NNS och samordningsförbundens deltagande i regeringsuppdraget under åren 2019 till 2021

IMG Rapport 2022

Rapport om NNS och samordningsförbundens deltagande i regeringsuppdraget under åren 2019 till 2022


Videor med berättelser från några deltagare

2 IMG Karlskoga Degerfors

Samordningsförbundet
Karskoga - Degerfors
Region/Län: Örebro län

Mari Cedervall, förbundschef
Carina Holm,
samordnare

2 IMG Sodertalje

Samordningsförbundet 
i Södertälje
Region/Län: Stockholm

Micaela Magnusson, förbundschef
Karin Karlberg
utvecklingsledare

2 IMG Skelleftea Norsjo

Samordningsförbundet 
Skellefteå - Norsjö
Region/Län: Västerbotten

Tomas Hedlund, teamledare

2 IMG Samspelet

Samordningsförbundet 
Samspelet
Region/Län: Värmland

Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef

2 IMG Halland

Samordningsförbundet 
i Halland
Region/Län: Halland

Helén Gustafsson, tamkoordinator

2 IMG Vanerborg Mellerud

Samordningsförbundet 
Vänersborg - Mellerud
Region/Län: Västra Götaland

Åsa Berner, samordnare inom primärvården

2 IMG Sundbyberg

Samordningsförbundet 
Sundbybergs stad
Region/Län: Stockholm

Catarina Örtengren, fd förbundschef


Texter från några deltagare

IMG Text Gavle

Samordningsförbund 
Gävleborg
Region/Län: Gävleborg

Helene Tyrén, processledare Trisam

IMG Text Umea

Samordningsförbundet 
Umeåregionen
Region/Län: Region Västerbotten

Katarina Hansson, utvecklingsledare, 
bitr förbundschef

IMG Text N Vastmanland

Norra Västmanlands
Samordningsförbund
Region/Län: Region Västmanland

Ann Rilegård, förbundschef

IMG Text Skaraborg

Samordningsförbundet 
Skaraborg
Region/Län: Västra Götaland

Christel Martinsson, förbundschef

IMG Text Sundbyberg

Samordningsförbundet 
Sundbybergs stad
Region/Län: Region Stockholm

Åsa Holmstedter, projektledare

IMG Text Insjoriket

Samordningsförbundet 
Insjöriket
Region/Län: Västra Götaland

Danijela Pejinovic, 
samverkanskoordinator

Utöver de förbund som ingår i regeringsuppdraget har ytterligare ett ingått, Samorddningsförbundet i Jämtlands län.
Plugg 10X10
Däruötver har tre samordningsförbund rutinmässigt använt FOV – frågeformuläret med 7 frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.
Det är samordningsförbunden 

NNS-nytt med tema om regeringsuppdraget

Ban 2 NNS Nytt 3 2021

NNS-nytt nr 3-2021

Temanummer om regeringsuppdraget att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

Rubriker:

 • Att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld
 • Medverkande i Jämys konferens den 1/12 om att öka upptäckten av våld
 • Webbsida med information om uppdraget
 • Ett uppdrag som vuxit med tiden
 • NNS arbetsgrupp

Knapp Read Nns Nytt

Ban NNS Nytt 3 2020 Vald

NNS-nytt nr 3-2020

Temanummer om NNS och samordningsförbundens gemensamma projekt mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Rubriker: 

 • Att rutinmässigt fråga om våld gör skillnad.
 • Anita Kruse tackar Pilot- och Grupp2-förbund.
 • NNS konferens om hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap. 
 • Ola Florin: Ni gör det andra tänker att man borde göra. Led, så kommer andra att följa efter! - film.
 • En fråga om hälsa, liv och död - filmad utbildning.
 • NNS och samordningsförbundens projekt mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld - film.
 • Stiftelsen 1000 möjligheter får pris.
 • En vecka fri från våld - film.
 • Tillsammans mot våld.
 • Kraftig ökad självmordsrisk bland flickor utsatta för sexuella övergrepp.
 • Notiser. 

Knapp Read Nns Nytt

Ban NNS Nytt 1 2020

NNS-nytt nr 1-2020

Rubriker:

 • Corona-viruset påverkar oss alla och våra verksamheter.
 • Uppdrag om ökad upptäckt av våld.
 • Coronaepidemin medför en högre risk för våld i nära relationer.
 • Unga utsatta för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld av partner söker stöd.
 • Polisen storsatsar för att mitverka psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Knapp Read Nns Nytt