Banner SV Snabb 1

Ban Vald Bland Unga 2

Ban Vald For Konf

Ban Vald Erf Nyheter

Ban Vald Ytterligare Info


Plugg 15X100

Vinjett

Filmade föreläsningar från NNS konferens
inom regeringsuppdraget att öka upptäckten av
psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.


7 12 22 Inledning

Inledning av konferensen

Klicka på bilden för att se film som visar inledningen och presentationen av konferensen.

Inledningstalare var Mari Cederwall, samordnare för regeringsuppdraget vid NNS samt Förbundschef för Samordningsförbundet Finsam Karlskoga Degerfors, Fredrik Lundén, ordförande för NNS samt för Samordningsförbundet Centrala Östergötland och Anita Kruse, sakkunnig och operativ ledare av NNS uppdrag inom regeringsuppdraget. 

7 12 22 Avslutning

Avslutning av konferensen

Klicka på bilden för att se film som visar avslutningen av konferensen.

NNS ordförande Fredrik Lundén avslutade konferensen och tackade deltagare och föreläsare.


Föreläsningar

Vald Redov Film 560X352 362X228

Klicka på bilden för att se film som visar föreläsningen av

David Toresson

David är socialsekreterare vid Mottagningsgruppen inom Barn och famil, IFO, vid Göteborgs stad Sydväst.

David arbetar inom Islandsmodellen som är en samarbetsmodell mellan polisen och socialförvaltningen  i Göteborgs stad samt hälso- och sjukvården i situationer med våld i nära relationer där det finns barn i familjen. 

7 12 22 Sara Skoog Waller

Klicka på bilden för att se film som visar föreläsningen av

Sara Skoog Waller

Sara är lektor i psykologi vid Högskolan i Gävle och forskare vid Nationellt Centrum för kvinnofrid.

Sara presenterar en studie om eftervåld, det våld som ofta fortsätter i många år efter det att den utsatta lämnat våldsutövaren.

7 12 22 Anita Kruse

Klicka på bilden för att se film som visar föreläsningen av

Anita Kruse

Anita är sakkunnig och operativ ledare av NNS uppdrag inom regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld.

Anitas föreläsningstema är Erfarenheter - Hälsa - Statistik och redovisar erfarenheter av regeringsuppdraget och en del statistik. 

7 12 22 Zandra Kanakaris

Klicka på bilden för att se film som visar föreläsningen av

Zandra Kanakaris

Zandra är generalsekrerare för stiftelsen 1000 möjligheter som driver stödlinjen ungarelationer.se. Man driver även Ellencentret som rör ungdomar som är utsatta för prostitution och sexuell exploatering.

Zandra föeläser bland annat om hur våld bland unga ser ut och vilka följder det kan få.  

 

Föreläsarnas presentationer

Presentation David Toresson

David Toresson
Klicka på bilden för att ladda ned presentationen.

Presentation Sara Skoog Waller

Sara Skoog Waller
Klicka på bilden för att ladda ned presentationen.

Presentation Anita Kurse 1

Anita Kruse
Klicka på bilden för att ladda ned Anita Kruses presentation vid konferensens inledning.

Presentation Anita Kurse 2

Klicka på bilden för att ladda ned Anita Kruses presentation vid huvudföreläsningen.

Presentation Zandra Kanakaris

Zandra Kanakaris
Klicka på bilden för att ladda ned presentationen.

Klicka på knappen nedan för att se de filmer som Zandra Kanakaris visade under sin föreläsning.

Ikon Gr Link

Klicka på knappen nedan för att ladda ned material från webben ungarelationer.se 

Knapp Gr Webb