Banner SV Snabb 1

Ban Vald Bland Unga 2

Ban Vald For Konf

Ban Vald Erf Nyheter

Ban Vald Ytterligare Info


 

NNS webbkonferens 7 september 2020:

Hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap

       Konferensen var en insats inom NNS regeringsuppdrag att göra tidiga upptäckter av våld

Ban Stoppa Valdet

Knapp Anita Kruse Per J


Ban HRV Kkonf Program

Konferensprogram

Här kan du ladda ned programmet i pdf-format:

Ikon Gr Program

Grey Linenns

Deltagare från hela landet

Minst 200 personer, från hela landet, följde den direktsända konferensen.

Deltagarna kom från 14 Samordningsförbund aktiva inom 10 regioner/län, 65 kommuner och berörda verksamheter inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vid 10 län. 

Varje Samordningsförbund består av fyra myndigheter vilka är kommunen (oftast socialtjänst och arbetsmarknadsenhet), regionen (hälso- och sjukvård som oftast är vårdcentral, rehabverksamhet och psykiatri), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Övriga deltagare kom från länsstyrelser, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans huvudkontor, Nationella Rådet samt Stiftelsen 1000 Möjligheter.

Grey Linenns

Ban Hedersfortyck

 

Webbsidan hedersförtryck.se är en informationssida  riktad till yrkesverksamma som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Det finns även en stödtelefon där man kan få råd och konsultation i situationer där barn och vuxna är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

knapp_GR_readMore

Ban Forelasare HRV Konf (1)

Föreläsare

Christina Malmqvist
Länsstyrelsen Östergötland
Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck
Socionom

Anneli Moini
Länsstyrelsen Östergötland
Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck
Polis

My Hellberg
TRIS, Tjejers rätt i samhället
Kanslichef

Mikael Thörn
Jämställdhetsmyndigheten
Senior utredare

Grey Linenns

Moderator

Ban Moderator HRV Konf

Ola Andersson
Ansvarig tjänsteman vid NNS

Ban Video Olaandersson

Filmer från konferensen

Konferensen direktsändes från en studio i Gothia Towers i Göteborg.

Då konferensen filmades kan nu fler än de omkring 200 personer som följde den direkt, ta del av innehållet.

Filmerna har redigerats så att man kan se inledning och avslutning i en film samt föreläsningarna var för sig. 

Ola Andersson, NNS, inledde konferensen

Klicka på bilden ovan för att se Ola Andersson, tjänsteman vid NNS och moderator, inleda konferensen.

Filmen visar även genomförandet av en Mentimeterundersökning (se beskrivning på annan plats på denna sida) samt när Ola Andersson avslutningsvis sammanfattar konferensdagen.

Föreläsningarna kan ses separat

Här nedan kan du se filmer av de fyra föreläsningarna var och en för sig. 

Även föreläsarnas presentationer finns utlagda och kan laddas ned.

Ban Mentimeter HRV Konf

Mentimeterundersökning 

Konferensen avslutades med en Mentimeterundersökning.

Där fick de som följt konferensen svara på

 • vad som gjort störst intryck på dem under konferensen,
 • om de rutinmässigt frågade om de unga eller vuxna sett eller hört olika former av våld mellan närstående under sin uppväxt,
 • vad de kan göra annorlunda på sina arbetsplatser,
 • vad de själva kan göra för att vara en del av en förändring.

Svaren redovisas här nedan, fråga för fråga.

På frågorna 1, 3 och 4 skrev deltagarna in egna svar.
På fråga 2 angav deltgarna svar via en skala 1-10 och resultatet framkom direkt. Svaret på fråga 2 redovisas i var och en av pdf-erna.

Grey Line 240Px Resultatet fråga 1:

Ikon Gr Laddaned

Grey Line 240PxResultatet fråga 3:

Ikon Gr Laddaned

Grey Line 240PxResultatet fråga 4:

Ikon Gr Laddaned

Grey Line 240Px

På sidan STOPPA VÅLDET finns en avdelning Intressanta och användbara dokument där det finns stöd i att fråga om och upptäcka våld.

Ikon Gr Link


Videoinspelningar av föreläsningar

Ban Video Malmqvist

Christina Malmqvist

Länsstyrelsen Östergötland

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Socionom

Föreläsningen handlade om:

 • Vad  är heder och hur uttrycks det?

 •  Erferanheter från stödtelefon. 

 • Genomgång av en kartläggning om samband mellan att inte få välja partner själv och våldsutsatthet.

Ban Video Moini

Anneli Moini

Länsstyrelsen Östergötland

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Polis

Föreläsningen handlade om:

 • Genomgång av gällande lagstiftning, i synnerhet den som trädde i kraft 1/7 2020.

 •  Beskrivning av domar avseende utreseförbud och tillfälligt utreseförbud och praktiskt arbete utifrån dem.

 • Vikten av samverkan när det gäller utredning och handläggning av hedersrelaterade ärenden.

Ban Video Hellberg

 My Hellberg

TRIS - Tjejers rätt i samhället

Kanslichef

Föreläsningen handlade om:

 • Ung 018 – En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala presenteras. 

 • Förekomsten och karaktären av hedersrelaterat våld och förtryck mot individer med intellektuell funktionsnedsättning.

 • Om de särskilda sårbarhetsfaktorerna när det gäller gruppen med intellektuell funktionsnedsättning.

Ban Video Thorn

 Mikael Thörn

Jämställdhetsmyndigheten
JÄMY

Senior utredare, expert på hedersrelaterat våld och förtryck

Föreläsningen handlade om:

 • Den nationella strategin.

 • Konventioner och mänskliga rättigheter.

 • Könsstympning av flickor.

 • Covid-19 och våldsutsatthet.

 • Granskning av en kommuns arbete – kommission – vad brister och vad behöver utvecklas när det gäller arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck?


Föreläsarnas presentationer

Pres Malmqvist

Christina Malmqvist
Länsstyrelsen Östergötland

 

 

Pres Moini

Anneli Moini
Länsstyrelsen Östergötland

 

Pres Hellberg

My Hellberg
TRIS - Tjejers rätt i samhället

 

Pres Thorn

Mikael Thörn
Jämställdhetsmyndigheten
JÄMY