Ban Sida Installt 2020

NNS Ordförande Marie Svensson har i samråd med Arbetsutskottet beslutat att ställa in årsmötet
den 24 mars i Tylösand och flytta fram årsmötet till ett senare tillfälle.

Skälet till beslutet är att Nationella Rådet har beslutat att ställa in den nationella konferensen
i enlighet med regeringens beslut om förbud mot tillställningar
som har fler än 500 deltagare.   


Plats för årsmötet 2020 meddelas senare

Vi återkommer med information om när årsmötet kan hållas när vi vet mer om förutsättningarna.

 

 

 

Handlingar till årsmötet

Kallelse och dagordning 
(Plats och tidpunkt som anges gäller inte)

Byte av namn

Verksamhetsberättelse 2019

Reviderad budget 2020 

Valberedningens förslag