Ban Arsmote 2020 Bred

På grund av Covid 19-epidimin genomfördes NNS årsmöte
som ett webbmöte via systemet ZOOM.


Ban 2 Arsmote 2020

NNS årsmöte och medlemsmöte genomfördes torsdagen den 29 oktober!

Årsmötet startade klockan 09:00 och medlemsmötet klockan 11:00.

Digitalt möte

På Grund av Corona-epidemin hölls årsmötet och medlemsmötet digitalt.

Grey Linenns

 Motioner till medlemsmötet

Senaste datum för att sända in motioner till medlemsmötet var den 17 september.

 

Filmer till NNS till årsmöte och medlemsmöte

Till årsmötet och medlemsmötet hade två filmer producerats som var tänkta att visas under mötena. 

På grund av tekniska problem fungerade dessvärre inte visningarna under mötena. 

Det går att se filmerna i efterskott via länkarna här nedanför.

Grey Linenns

Länk till film i anslutning till NNS Verksamhetsberättelse

Filmen har tagits fram i två versioner.

En kortare version, cirka 13 minuter lång, avsedd att visas vid NNS årsmöte.

knapp_GR_film

En längre version, cirka 25 minuter lång, där fler personer har fått möjlighet att berätta.

knapp_GR_film

Grey Linenns

Stoppa våldet - film

Länk till film om NNS och samordningsförbundens deltagande i regeringsuppdraget som handlar om att stoppa våld. 

Inledningsvis ger Anita Kruse en övergripande redogörelse.
Därefter berättelser från ett PILOT-förbund och ett GRUPP2-förbund.

Avslutningsvis uttalar sig Ola Florin, Arbetsmarknadsdepartementet, om NNS och samordningsförbundens arbete mot våld 

knapp_GR_film