Ban Sida Yearmeet 2019


Ban NNS Styrelse 2019

Föreningen NNS

Ny NNS-styrelse vald

På årsstämma den 26 mars valdes en ny styrelse för Föreningen NNS. 

NNS styrelse:
Marie Svensson
, SOF RAR Sörmland, ordförande
Anne-Marie Larsson, SOF Södertälje, vice ordförande 
Kenneth Andersson, SOF Skellefteå-Norsjö, kassör

Ledamöter:
Irma Görtz, SOF Östra Östergötland
Patrik Engström, SOF Södra Dalarna
Kenneth Gustafsson, SOF BÅDESÅ
Inger Trodell-Dahl, SOF Sydnärke
Lena Nilsson, SOF Skåne Nordost
Christine Persson, SOF Jämtlands län
Angela Fasth, SOF Insjöriket
Jonas Erlandsson, Region Kalmar län

 

Ban Sthlm Conference Center

Plats för årsmötet 2019

Årsmötet hölls den 26 mars i Stockholm, i samband med den nationella nätverkskonferensen för samordningsförbund.

Plats: Stockholm City Conference Center

Karta

Map Cityconfsthlm